Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się

Wyszukiwanie zabytków

Znaleziono obiektów: 339

Wszystkie wyniki wyszukiwania na mapie

gm. Gnojno, pow. buski, świętokrzyskie
Budowla klasycystyczna, jednonawowa z wieżą frontową. więcej »
gm. Bałtów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
Budynek piętrowy z ryzalitem środkowym. tekst: Rafał Terker 2011 więcej »
(Башовице (do 1919 r.)) gm. Nowa Słupia, pow. kielecki, świętokrzyskie
Dwór był parterowy i fasadą skierowany na S/SW, pięcioosiowy, nakryty dwuspadowym dachem. Do dworu prowadził czterokolumnowy ganek zwieńczony trójkątnym frontonem. Folwark zlokalizowany był w płn. zachodniej części wsi. Jego dawny układ przestrzenny jest całkowicie zniekształcony. Na miejscu dworu... więcej »
gm. Bejsce, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Budynek klasycystyczny, dwukondygnacjowy, wzniesiony na planie prostokąta, o osi kompozycyjnej zaakcentowanej czterokolumnowym portykiem od podjazdu i wielobocznym ryzalitem w elewacji ogrodowej. Na wzniesieniu skalista romantyczna grota. Badeni interesował się szczególnie historią, zgromadził w pał... więcej »
gm. Secemin, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Wojciechowice, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Radków, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
Dwór w stylu późnoklasycystycznym więcej »
gm. Bliżyn, pow. skarżyski, świętokrzyskie
Budynek piętrowy z bocznym skrzydłem, z narożną kolistą basztą zwieńczoną krenelażem i wieloboczną wieżą w elewacji ogrodowej. więcej »
gm. Koprzywnica, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
Zachowały się piwnice dworu. więcej »
gm. Bodzentyn, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Sadowie, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
Budynek parterowy z wystawką i dwoma alkierzami, przekryty dachem łamanym. więcej »
gm. Sędziszów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Chęciny, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budynek w ruinie. więcej »
gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, świętokrzyskie
(Босовице (do 1919 r.)) gm. Stopnica, pow. buski, świętokrzyskie
Budynek parterowy, fasadą skierowany na E/SE, parterowy i nakryty czterospadowym dachem. Pośrodku siedmioosiowej fasady nietypowy, trójkolumnowy portyk małego porządku dźwigający wystawkę, zwieńczoną trójkątnym frontonem. Analogiczna wystawka z frontonem od str. zachodniej (na podst. zdjęcia sat.). więcej »
gm. Skalbmierz, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Budynek wzniesiony na rzucie litery L, parterowy, z bogatym portykiem. więcej »
gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Dwór parterowy, nakryty dwuspadowym dachem, z wejściem od północy. Na osi okrągły podjazd. więcej »
gm. Sobków, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek drewniany. więcej »
gm. Wodzisław, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Pińczów, pow. pińczowski, świętokrzyskie
gm. Wodzisław, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek wzniesiony na rzucie kwadratu, piętrowy. więcej »
gm. Pawłów, pow. starachowicki, świętokrzyskie
gm. Tarłów, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Czarnocin, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Dwór wzniesiony na planie prostokąta w dł. osi N-S, fasadą skierowany na wschód. Nakryty dwuspadowym dachem, z trójkątnymi wystawkami w obu dłuższych elewacjach. więcej »
gm. Busko-Zdrój, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Klimontów, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Raków, pow. kielecki, świętokrzyskie
Na chwilę obecną nie posiadamy zdjęć ani informacji dot. architektury dworu. Niezbędne dalsze badania terenowe. Jest to magazyn znajdujący się pod adresem: Chańcza 125. więcej »
gm. Strawczyn, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budynek wzniesiony na rzucie zbliżonym do kwadratu, piętrowy. więcej »
gm. Chęciny, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Moskorzew, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Morawica, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Kunów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Złota, pow. pińczowski, świętokrzyskie
Budynek neorenesansowy, wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, z ryzalitami po bokach i na osi fasady, dwukondygnacjowy. Ryzalit środkowy zwieńczony rzeźbami figuralnymi, w portalu od frontu herby Stary Koń (Wielopolskich) i Pilawa (Potockich), na piętrze na balkonie widnieją herby Myszkowskic... więcej »
gm. Pawłów, pow. starachowicki, świętokrzyskie
Budynek nieukończony, częściowo wykorzystano elementy drewniane z poprzedniego dworu. więcej »
gm. Łopuszno, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Masłów, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Był to dwór wybudowany w stylu tzw. "polskim", czyli późnoklasycystycznym, parterowy, nakryty wysokim łamanym dachem, z kolumnowym gankiem poprzedzającym wejście. Układ przestrzenny całkowicie zniekształcony. Podwórze gospodarcze znajdowało się we wschodniej części zespołu. więcej »
gm. Czarnocin, pow. kazimierski, świętokrzyskie
(Цюслице (do 1919 r.) ) gm. Czarnocin, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Dwór wzniesiony na rzucie "spłaszczonej" litery "U", składający się z korpusu w osi W-E i dwóch skrzydeł po bokach wysuniętych w kierunku północnym. Kompleks fasadą skierowany na południe, nakryty dachami dwuspadowymi, z licznymi lukarnami na wszystkich połaciach dachu. więcej »
gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Budynek wzniesiony na rzucie litery T, parterowy, z kolumnowym portykiem. więcej »
gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Nowy Korczyn, pow. buski, świętokrzyskie
(ros. Чарнца (1915)) gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
Dwór prawdopodobnie przebudowany, położony po zach. stronie drogi dzielącej wieś w kier. N-S. Stan zachowania substancji zabytkowej - nieznany. Niezbędne dalsze badania terenowe. Układ przestrzenny zespołu zniekształcony, głównie poprzez wyburzenie podwórza gospodarczego położonego w części zachod... więcej »
gm. Czarnocin, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Czarnocin, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Secemin, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Zawichost, pow. sandomierski, świętokrzyskie
Budynek późnobarokowy, wybudowany na miejscu zamku z XV w. "Fronton pałacu ozdobiony jest rzeźbami nawiązującymi do mitologii greckiej wykonanymi przez jezuickiego rzeźbiarza Tomasza Huttera; w środkowej części fasady bogato zdobiony portal z koroną i herbem szlacheckim Topór" (Wiki). Pałac wcześni... więcej »
gm. Ćmielów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Miedziana Góra, pow. kielecki, świętokrzyskie
(ros. Далеховице (1915)) gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Dwór przypuszczalnie wznosił się we wschodniej części zespołu i fasadą skierowany był na zachód. Są tu zaznaczone (Geoportal) zarysy budynku i obok niego zarysy drugiego budynku - prawdopodobnie oficyny. Ruiny dworu wraz z parkiem stanowią pole w ewidencji gruntów, na dz. ewidencyjnej nr 295/1. więcej »
gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek piętrowy z ryzalitami bocznymi i portykiem na filarach. więcej »
gm. Czarnocin, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Zespół dworski w Dębianach zlokalizowany był w północno-środkowej części wsi. Dwór wznosił się pośrodku parku i fasadą skierowany był na południe. Obecnie tę część zespołu dworskiego / parku zajmują trzy duże stawy. więcej »
gm. Działoszyce, pow. pińczowski, świętokrzyskie
Dwór wzniesiony na rzucie litery "L". Dookoła zarośnięty drzewami, na podst. mapy sat. trudno ocenić, od której strony znajdowała się fasada. więcej »
gm. Morawica, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Bejsce, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Kluczewsko, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Dwór wzniesiony pośrodku parku, parterowo-piętrowy, fasadą skierowany na S/SW, prawdopodobnie przebudowany. Niegdyś nakryty dwuspadowymi dachami, z ryzalitem we wschodniej, wyższej części. więcej »
gm. Morawica, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Raków, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budynek w ruinie. więcej »
gm. Skalbmierz, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Fałków, pow. konecki, świętokrzyskie
Zespół ruin : - fundamentów i resztek przyziemia zespołu dworskiego o char. obronnym .... Poważniejszych prac wykopaliskowych i badawczych obiektu – nigdy nie wykonywano. więcej »
gm. Dwikozy, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
Dwór drewniany, parterowo-piętrowy, wzniesiony na rzucie prostokąta z wysuniętą częścią prostopadłą z prawej str. fasady, nakryty dachami dwuspadowymi z użytkowym poddaszem. Część poprzeczna piętrowa z poddaszem. więcej »
gm. Gowarczów, pow. konecki, świętokrzyskie
gm. Wojciechowice, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Obrazów, pow. sandomierski, świętokrzyskie
Dwór klasycystyczny. Budynek parterowy, nakryty dwuspadowym dachem, z portykiem kolumnowym małego porządku dźwigającym balkon. Układ przestrzenny zespołu dworskiego jest zniekształcony, a jego zabudowania gospodarcze wyburzone, zupełnie inny jest też przebieg głównych dróg. więcej »
gm. Gnojno, pow. buski, świętokrzyskie
Budynek renesansowy z elementami klasycystycznymi. więcej »
gm. Baćkowice, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Bogoria, pow. staszowski, świętokrzyskie
Dwór parterowy i nakryty dwuspadowym dachem, fasadą skierowany na południe z lekkim odchyleniem zachodnim, z piętrowym, trójosiowym ryzalitem pośrodku, zwieńczonym trójkątnie. Analogiczna wystawka znajduje się w elewacji tylnej. Na osi wejścia głównego znajduje się duży, okrągły podjazd. więcej »
gm. Klimontów, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Michałów, pow. pińczowski, świętokrzyskie
gm. Szydłów, pow. staszowski, świętokrzyskie
Budynek późnobarokowy, wzniesiony na rzucie krzyża greckiego, z centralną dwukondygnacjową, ośmioboczną wieżą. Całość otoczona murem z basztami, a w obrębie murów po stronie wschodniej i zachodniej pałacu znajdują się dwa niewielkie wolno stojące pawilony. Legenda podaje, że pałac służył niegdyś jak... więcej »
gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
W miejscu dworu wznosi się budynek skierowany fasadą prawdopodobnie w stronę drogi, czyli na NW. Stan zachowania substancji zabytkowej (piwnice, fundamenty) nieznany - wymagane dalsze badania terenowe. Układ przestrzenny zespołu całkowicie przekształcony, zabudowania gospodarcze wyburzone, zmienio... więcej »
gm. Imielno, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Krasocin, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
W miejscu dawnego dworu- na płd. od parku - widzimy na mapie sat. budynek, prawdopodobnie współczesny. W celu dokonania opisu niezbędne są dalsze badania terenowe. więcej »
gm. Wiślica, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Sadowie, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Samborzec, pow. sandomierski, świętokrzyskie
Dwór wznosił się w północnej części parku, dalej na północ aż do rzeki rozciągało się podwórze gospodarcze, obecnie w znacznej mierze zarośnięte samosiewami drzew liściastych. Symetryczną fasadą z wejściem pośrodku skierowany na S/SE, wyjście północne na N/NW (w kierunku rzeki). więcej »
gm. Opatów, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Ożarów, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Samborzec, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Dwór późnoklasycystyczny. Budynek wzniesiony na rzucie odwróconej litery "C", przy czym wysunięte od str. zachodniej skrzydła są nierówne - południowe wysunięte jest bardziej. Jest parterowy, nakryty dwuspadowymi dachami na wszystkich częściach, w fasadzie (skierowanej na płn. z lekkim odchyleniem w... więcej »
gm. Wojciechowice, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Dwór wznosi się w pobliżu lokalizacji obecnego kościoła. Jest parterowy, nakryty dwuspadowym dachem i poprzedzony gankiem, nad którym góruje skromna jednoosiowa wystawka. więcej »
gm. Stopnica, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Nowa Słupia, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budynek w ruinie. więcej »
gm. Wiślica, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Wojciechowice, pow. opatowski, świętokrzyskie
Budynek wzniesiony na planie prostokąta w dł. osi zbliżonej do N-S, piętrowy, nakryty łagodnym dachem dwuspadowym. więcej »
gm. Opatowiec, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Zespół dworski w Karsznicy (folwark) znajdował się po południowej stronie drogi dzielącej wieś. Jego układ przestrzenny został całkowicie zniekształcony i na podstawie samych map archiwalnych trudno zdefiniować, który ze stojących tu budynków może być dawnym dworem. Niezbędne dalsze badania terenowe... więcej »
gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Kielce, świętokrzyskie
Dwór z 1853 r. więcej »
Kielce, świętokrzyskie
Dwór z XIX w. więcej »
Kielce, świętokrzyskie
Dwór z 2 poł. XVIII w. więcej »
Kielce, świętokrzyskie
Pałac z XIX w. więcej »
Kielce, świętokrzyskie
Pałac z 1880 r. więcej »
Kielce, świętokrzyskie
Pałac z lat 1637-41, ze skrzydłami 1720-46 więcej »
Kielce, świętokrzyskie
Pałac z 1752 r. Oficyna z lat 1848-56. więcej »
świętokrzyskie
gm. Bogoria, pow. staszowski, świętokrzyskie
Dwór parterowy, nakryty dachem czterospadowym, fasadą skierowany na płd. - zachód. Wejście poprzedzone gankiem. Układ wnętrz dwutraktowy. Piwnice sklepione kolebkowo. więcej »
gm. Solec-Zdrój, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Wodzisław, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Nieistniejący dwór znajdował się w zachodniej części zespołu i fasadą skierowany był na wschód. Na chwilę obecną nie posiadamy zdjęć archiwalnych ani danych na temat architektury budynku. więcej »
gm. Kluczewsko, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
Dwór nie istnieje. Był to budynek wzniesiony z drzewa modrzewiowego, z murowanym portykiem i wystawką, w stylu tzw. "polskim". Był parterowy i nakryty wysokim dachem łamanym, z wystawką w fasadzie zwieńczoną prostokątnym, schodkowym szczytem, poprzedzony arkadowym gankiem wspartym na kolumnach, dźwi... więcej »
gm. Skalbmierz, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Klimontów, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Końskie, pow. konecki, świętokrzyskie
Małachowscy po 1740r. wznieśli w sporym założeniu parkowym pałac na podobieństwo pałacu królów saskich w Pillnitz koło Drezna. Budowę rozpoczęto od ćwierćkolistych skrzydeł bocznych z piętrowymi pawilonami, oraz pawilonów dodatkowych. Do budowy planowanego korpusu głównego pałacu pomiędzy skrzyd... więcej »
gm. Koprzywnica, pow. sandomierski, świętokrzyskie
Dwór parterowy, renesansowy, nakryty czterospadowym dachem krytym gontem. Na elewacji skromny detal architektoniczny, w tym dekoracyjne zdobienia wykonane techniką sgrafitto oraz portal na ścianie zachodniej. więcej »
gm. Gowarczów, pow. konecki, świętokrzyskie
gm. Sobków, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek parterowy z wystawką zwieńczoną wysoką balustradą i gankiem frontowym. więcej »
gm. Szydłów, pow. staszowski, świętokrzyskie
gm. Krasocin, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
Dwór nie istnieje, a w jego przybliżonej lokalizacji wznosi się budynek, prawdopodobnie współczesny. więcej »
gm. Sędziszów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Sędziszów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek klasycystyczny, wzniesiony na planie prostokąta, fasadą skierowany na północ z niewielkim odchyleniem zachodnim, południe, parterowy i nakryty czterospadowym dachem, z półkolistym gankiem w elewacji ogrodowej. Budynek połączony jest z bocznymi oficynami za pomocą półkolistych, parterowych łą... więcej »
gm. Secemin, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Pińczów, pow. pińczowski, świętokrzyskie
Na chwilę obecną nie posiadamy zdjęć ani opisu dworu. W latach 70. XX w. budynek był remontowany i rozbudowany. Niezbędne dalsze badania terenowe. więcej »
gm. Staszów, pow. staszowski, świętokrzyskie
gm. Pacanów, pow. buski, świętokrzyskie
Dwór klasycystyczny. Budynek wzniesiony na planie prostokąta, w dł. osi N-S i fasadą skierowany na wschód, podpiwniczony, parterowy i nakryty dwuspadowym, naczółkowym dachem z mieszkaniami w szczytach. Pośrodku fasady centralnie umieszczony portyk kolumnowy małego porządku, dźwigający belkowanie i t... więcej »
gm. Radków, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Dwór parterowy, podpiwniczony, nakryty czterospadowym, łamanym dachem, z lukarnami na poziomie niższej kondygnacji, wejściem skierowany na S/SW, z trójkątnymi wystawkami w obu dłuższych elewacjach. Wejście poprzedzone arkadowym gankiem, który dźwigał obszerny balkon. więcej »
gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek klasycystyczny, parterowy. więcej »
gm. Łopuszno, pow. kielecki, świętokrzyskie
Dwór wzniesiony pośrodku parku, na planie prostokąta, w dłuższej osi N/NW-S/SE, fasadą skierowany na wschód. Do centralnego korpusu dostawione były dwa poprzeczne skrzydła, tworzące ryzality na skrajach dłuższych elewacji budynku. W obu elewacjach krótszych, dodatkowe parterowe przybudówki, prawdopo... więcej »
gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Dwór wznosił się w północnej części założenia. Zachowały się z niego jedynie fundamenty i zasypane piwnice. więcej »
gm. Zawichost, pow. sandomierski, świętokrzyskie
Dwór parterowy wzniesiony na planie prostokąta, murowany z cegły i otynkowany. Nakryty dwuspadowym dachem z symetrycznymi, wyższymi, zryzalitowanymi skrzydłami. więcej »
gm. Sobków, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Dwór drewniany, parterowy i nakryty dwuspadowy, siodłowym dachem. Wejście poprzedzone gankiem wspartym na 2 kolumienkach, nad którym wznosi się drewniana, dwuosiowa wystawka, ozdobiona dodatkowym trójkątnym szczytem. Z prawej strony fasady (skierowanej na wschód) niższa przybudówka. Analogiczna wyst... więcej »
gm. Krasocin, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
Budynek w ruinie. więcej »
gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek stojący pośrodku parku, w stylu willowym, z elementami klasycyzmu, piętrowy, fasadą skierowany na południe. więcej »
gm. Chmielnik, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Wodzisław, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Pałac późnoklasycystyczny. Budynek piętrowy, wzniesiony na rzucie litery "C", skrzydłami zwrócony w kier. zachodnim, z lekkim odchyleniem na północ, czyli fasadą w kier. przeciwnym - E/SE. Nakryty jest czterospadowym dachem mieszczącym użytkowe poddasze. Pośrodku fasady nieznaczny ryzalit poprzedzon... więcej »
gm. Krasocin, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
Budynek drewniano-murowany, rozbudowany o alkierze północne. więcej »
gm. Chmielnik, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Pawłów, pow. starachowicki, świętokrzyskie
Dwór wzniesiony był kilkadziesiąt metrów na północ od oficyny dworskiej, w lokalizacji której znajduje się współczesny budynek (fot. główna), wzniesiony na rzucie kwadratu, nakryty wielospadowym dachem. Stara oficyna była bardziej prostokątna i wejściem skierowana na zachód. Dwór również skierowany ... więcej »
gm. Łoniów, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Łopuszno, pow. kielecki, świętokrzyskie
Pałac eklektyczny z domieszką baroku i neorenesansu. Budynek piętrowy z użytkowym poddaszem, wzniesiony na rzucie prostokąta i nakryty wielospadowymi dachami z lukarnami doświetlającymi poddasze. Pałac skierowany jest fasadą na północ, z niewielkim odchyleniem wschodnim. Środkowy ryzalit zwieńczony ... więcej »
gm. Sędziszów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Łubnice, pow. staszowski, świętokrzyskie
gm. Chęciny, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Ruda Maleniecka, pow. konecki, świętokrzyskie
Dwór fasadą skierowany na E/SE, składający się z węższej części południowej i szerszej północnej. Budynek w ruinie, częściowo pozbawiony dachu. więcej »
gm. Pierzchnica, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Pierzchnica, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Dawny zespół dworski zlokalizowany jest w północnej części miasteczka. Dwór wznosił się w jego płd.-wschodnim narożniku i fasadą zwrócony był na wschód. Na mapie sat. widoczny jest w tym miejscu budynek, prawdopodobnie (?) współczesny. Droga dojazdowa od strony wschodniej, z dużym okrągłym podjazdem... więcej »
gm. Masłów, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Moskorzew, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
Dwór w znacznym stopniu przebudowany i rozbudowany. Starsza część N-S, parterowa i nakryta dachem dwuspadowym, fasadą skierowana była na wschód, a podjazd do dworu prowadził od strony północnej. Obecny wjazd i parking przesunięte są o ok. 60 metrów na zachód. więcej »
gm. Wodzisław, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Wojciechowice, pow. opatowski, świętokrzyskie
Dwór wznosił się pośrodku parku. Na chwilę obecną nie posiadamy informacji o architekturze ani fotografii archiwalnych obiektu. więcej »
gm. Lipnik, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Wojciechowice, pow. opatowski, świętokrzyskie
Dwór był drewniany, parterowy i nakryty wysokim, naczółkowym dachem. Wznosił się w południowej części parku i fasadą skierowany był na południe. Układ przestrzenny zespołu całkowicie przekształcony, głównie z powodu rozbiórki dawnej zabudowy. więcej »
(Милавчице (do 1919 r.)) gm. Czarnocin, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Dwór wznosi się pośrodku parku, jest to budynek piętrowy i nakryty czterospadowym dachem. Wewnątrz zachowane piece kaflowe z epoki, schody oraz stolarka drzwiowa i okienna (stan w 2021 r.). Rozległe podwórze gospodarcze stanowiło wydłużony prostokąt rozciągający się z północy na płd. po zachodniej... więcej »
gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
Budynek drewniany. więcej »
gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
Dwór drewniany, wzniesiony na rzucie prostokąta, fasadą (?) skierowany na zachód z niewielkim odchyleniem północnym, parterowy i nakryty czterospadowym dachem, z trójkątnymi wystawkami w obu dłuższych elewacjach, z gankiem na osi. Wejście od strony ogrodu osłonięte dwuspadowym daszkiem. W 1980 r. zo... więcej »
gm. Mirzec, pow. starachowicki, świętokrzyskie
Dwór modrzewiowy. Budynek piętrowy, nakryty dachem dwuspadowym. W fasadzie szeroki ozdobny ganek spinający dwa ryzality po bokach, na którym znajduje się taras. W części północnej dwa znaczne ryzality (skrzydła) o różnej długości, połączone niższą częścią parterową. więcej »
(Мниховь (ros.)) gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek drewniany, parterowy i nakryty dwuspadowym dachem, fasadą skierowany na południe. Wejście w ryzalicie zwieńczonym trójkątną wystawką. W elewacji północnej taras. więcej »
gm. Łopuszno, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Końskie, pow. konecki, świętokrzyskie
Murowany dwór - zameczek powstał w końcu XVIw miejscu wcześniejszego, prawdopodobnie obronnego, dworu na wyspie, otoczonego fosą ze stawem. Powstał prostokątny budynek z dwiema cylindrycznymi bastejami. W XVIIw wybudowano piętrowy budynek bramny z przelotem przy zwodzonym mostku. Następnie przy... więcej »
gm. Sobków, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Sobków, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Morawica, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budynek parterowo-piętrowy, nakryty wielospadowymi dachami, o urozmaiconej bryle, wejście poprzedzone kolumnowym gankiem dźwigającym balkon. więcej »
gm. Moskorzew, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Imielno, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Szkoła która wznosi się pośrodku parku to budynek współczesny, natomiast dwór był parterowy i nakryty wysokim dachem siodłowym z mieszkalnym poddaszem, fasadą skierowany na południe. więcej »
gm. Sędziszów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Książę Janusz Radziwiłł kupił majątek Nagłowice w 1914 roku. W 1928 r., na mocy działów familijnych, Nagłowice otrzymał książe Michał Radziwiłł i połączył ze swoimi dobrami - Oksą i Chyczą. Michał Radziwiłł, w 1928 roku, bezpośrednio przy dworku wybudował pałac. Stanął on prostopadle do dworku M.... więcej »
gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Nieistniejący dwór wznosił się na polanie pomiędzy wschodnią granicą parku, a trzema domami jednorodzinnymi. Nie znamy architektury budynku, wiadomo jedynie (z map arch.), że fasadą skierowany był na wschód. Układ przestrzenny zespołu dworskiego jest całkowicie przeobrażony. więcej »
gm. Wodzisław, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Morawica, pow. kielecki, świętokrzyskie
Na chwilę obecną nie znamy lokalizacji ewentualnego zespołu dworskiego na terenie wsi Nida. Być może jako dawny dwór uznawany jest dom któregoś z bogatszych przedwojennych gospodarzy? Z braku danych niezbędne są tu dalsze badania terenowe. więcej »
(Нецеславице) gm. Tuczępy, pow. buski, świętokrzyskie
Współczesny budynek Domu Kultury / świetlicy, wznosi się w miejscu dworu i fasadą skierowany jest na południe. więcej »
gm. Koprzywnica, pow. sandomierski, świętokrzyskie
Budynek drewniany, wzniesiony na rzucie prostokąta, parterowy, o niesymetrycznie zakomponowanych elewacjach. Od frontu dwukolumnowy portyk nakryty daszkiem dwuspadowym. więcej »
gm. Wodzisław, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek parterowy, nakryty czterospadowym dachem i fasadą skierowany na południe, z lekkim odchyleniem na zachód. Wejście poprzedzone gankiem kolumnowym, nad nim trójkątna wystawka. Od północy parterowy, nieznaczny ryzalit, również zwieńczony trójkątną wystawką. więcej »
gm. Stąporków, pow. konecki, świętokrzyskie
Pałac wznosił się prawdopodobnie pośrodku parku, gdzie obecnie widnieje spora polana i fasadą skierowany był na południe. Zaznaczony jest na mapach archiwalnych wraz ze stojącą nieco na płn. oficyną. więcej »
gm. Sadowie, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Kunów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
Budynek drewniany. więcej »
gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
Pałac późnoklasycystyczny. Budynek piętrowy, nakryty (niegdyś) dachem dwuspadowym. W fasadzie centralnie umieszczony portyk arkadowy wsparty na kolumnach, "zajezdny", nad którym góruje wystawka z trójkątnym frontonem i tympanonem. Tympanon przedstawia płaskorzeźby mitycznych zwierząt, trzymających w... więcej »
gm. Opatów, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Sobków, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Dwór późnoklasycystyczny. Budynek parterowy, nakryty dwuspadowym dachem, z ryzalitem poprzedzonym portykiem kolumnowym małego porządku, dźwigającym balkon. Nad balkonem góruje prostokątna wystawka zwieńczoną attyką. więcej »
gm. Końskie, pow. konecki, świętokrzyskie
Pozostałości zamku i fosy. więcej »
gm. Nowy Korczyn, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
Dwór parterowo-piętrowy, nakryty wielospadowymi dachami, z wejściem głównym osłoniętym 4-kolumnowym gankiem. Budynek po remoncie, pozbawiony cech stylowych. więcej »
gm. Morawica, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Strawczyn, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budynek w stylu romantycznego historyzmu z cylindryczną basztą i narożnym alkierzem. Nad wejściem kartusz Sienkiewiczów, a na szczycie kamienny posąg rycerza. więcej »
gm. Opatów, pow. opatowski, świętokrzyskie
Dwór parterowy, nakryty dwuspadowym dachem, fasadą skierowany na południe, z okrągłym podjazdem na osi. więcej »
gm. Radków, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Krasocin, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
Jest to parterowy budynek na planie prostokąta, podpiwniczony, z piętrowym ryzalitem w osi, który zawierał ganek z balkonem i czterokolumnowym portykiem. W przebudowie w pocz XXw. od str. Płd powstała piętrowa przybudówka w formie kwadratowej wieży. Dwór i wieża pokryte dachem czterospadowym. więcej »
gm. Imielno, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek o cechach klasycystycznych, parterowy z gankiem kolumnowym. więcej »
gm. Klimontów, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Sobków, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Ostrowiec Świętokrzyski, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Ostrowiec Świętokrzyski, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Ostrowiec Świętokrzyski, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Paśmiechy są ciekawym przykładem likwidacji całego zespołu dworskiego łącznie z zabudowaniami, ogrodami, parkiem (pozostał fragment) i lokalnymi drogami. Cały teren dawnego zespołu został zaorany i przeznaczony na pola uprawne, a współczesna zabudowa wsi powstała nieco na zachód od nieistniejącego d... więcej »
gm. Sędziszów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek murowano-drewniany. więcej »
gm. Klimontów, pow. sandomierski, świętokrzyskie
(ros. Пенчелице (do 1919) ) gm. Busko-Zdrój, pow. buski, świętokrzyskie
Dwór w Pęczelicach jest to zapewne budynek stojący w kier. wschodnim od zrujnowanego budynku dawnego zboru ariańskiego, wybudowany na rzucie prostokąta w dł. osi N-S, parterowy i nakryty dwuspadowym dachem. Niestety większość źródeł w Internecie nie poświęca mu uwagi, koncentrując się na budynku zbo... więcej »
gm. Działoszyce, pow. pińczowski, świętokrzyskie
gm. Pierzchnica, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Słupia, pow. konecki, świętokrzyskie
gm. Łopuszno, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Końskie, pow. konecki, świętokrzyskie
gm. Pińczów, pow. pińczowski, świętokrzyskie
Budynek barokowo-klasycystyczny, piętrowy z pseudoryzalitem od frontu i bocznym skrzydłem od ogrodu zakończonym manierystycznym pawilonem z końca XVI w. więcej »
gm. Pińczów, pow. pińczowski, świętokrzyskie
gm. Sędziszów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Wodzisław, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Piotrkowice, , gm. Chmielnik, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budowla barokowo-klasycystyczna, pierwotnie złożona z czterech piętrowych pawilonów założonych wokół owalnego dziedzińca. Do dwóch pawilonów były dostawione zabudowania gospodarcze biegnące po obwodzie koła, między którymi znajdował się wjazd na dziedziniec. Obecnie zachowane trzy pawilony i fragmen... więcej »
(ros. Писары (do 1919 r.)) gm. Ożarów, pow. opatowski, świętokrzyskie
Dwór w Pisarach, a raczej współczesny budynek który powstał z willi Łabęckiego jest zróżnicowany wysokościowo, parterowo-piętrowy, pozbawiony cech stylowych. Wzniesiony jest ok. 110 metrów na S/SE od lokalizacji starego dworu, na rzucie prostokąta, w dł. osi N-S, fasadą skierowany na wschód. Wcześni... więcej »
gm. Iwaniska, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Opatów, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Ćmielów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Nowy Korczyn, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Chęciny, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budynek wczesnobarokowy, piętrowy z ryzalitami bocznymi. więcej »
(Tarłów) gm. Piekoszów, pow. kielecki, świętokrzyskie
Około 9 km na południe od Chełmiec (licząc wzdłuż obecnego przebiegu dróg) poza zabudowaniami wsi Podzamcze znajdują się malownicze ruiny wspaniałego niegdyś pałacu Tarłów. Wiele tajemnic skrywają jego mury. Najbardziej tajemniczą osobą związaną z historią tejże budowli pozostaje jej fundator. Wiad... więcej »
gm. Pawłów, pow. starachowicki, świętokrzyskie
gm. Tarłów, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Złota, pow. pińczowski, świętokrzyskie
gm. Strawczyn, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budynek parterowy z gankiem kolumnowym, przekryty dachem łamanym. więcej »
gm. Chmielnik, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Iwaniska, pow. opatowski, świętokrzyskie
Dwór z XIX wieku, parterowy zbudowany na planie prostokąta, z gankiem, obecny dwór powstał na miejscu dawnego dworu. więcej »
gm. Ćmielów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Wodzisław, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Pawłów, pow. starachowicki, świętokrzyskie
Budynek drewniany otynkowany więcej »
gm. Radków, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Busko-Zdrój, pow. buski, świętokrzyskie
Budynek barokowo-klasycystyczny, parterowy, z alkierzowymi ryzalitami bocznymi od ogrodu i pseudoryzalitem zwieńczonym attyką od frontu, przekryty dachem łamanym. więcej »
gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek drewniany. więcej »
gm. Słupia Jędrzejowska, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Wąchock, pow. starachowicki, świętokrzyskie
Budynek drewniany. więcej »
gm. Kluczewsko, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Raków, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Raków, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Opatowiec, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Secemin, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Słupia Jędrzejowska, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek o złożonej bryle, z parterowymi aneksami. więcej »
gm. Obrazów, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Ćmielów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Ruda Maleniecka, pow. konecki, świętokrzyskie
Dwór – to konstrukcja murowano-drewniana, trójskrzydłowa, na planie litery „U” , parterowa, z użytkowym poddaszem, z piętrowymi ryzalitami : skrajnym i centralnym w fasadzie, oraz trzykondygnacyjnym w skrzydle bocznym. U zbiegu skrzydeł niewielki taras po zewnętrznej. Ryzalit centralny fasady z m... więcej »
gm. Słupia, pow. konecki, świętokrzyskie
gm. Łopuszno, pow. kielecki, świętokrzyskie
(ros. Руща (do 1919 r.)) gm. Połaniec, pow. staszowski, świętokrzyskie
Dwór późnoklasycystyczny. Budynek wzniesiony pośrodku parku, parterowy i nakryty dwuspadowym dachem, z kolumnowym gankiem od str. zachodniej, nad którym trójkątna wystawka. więcej »
gm. Łoniów, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Rytwiany, pow. staszowski, świętokrzyskie
gm. Rytwiany, pow. staszowski, świętokrzyskie
gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Oksa, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Tuczępy, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Samborzec, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Działoszyce, pow. pińczowski, świętokrzyskie
Budynek piętrowy z ryzalitem środkowym poprzedzonym tarasem na filarach. więcej »
gm. Sandomierz, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Sandomierz, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Sandomierz, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Sandomierz, pow. sandomierski, świętokrzyskie
Dwór drewniany. więcej »
gm. Sandomierz, pow. sandomierski, świętokrzyskie
Dwór drewniany. więcej »
gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Secemin, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Sędziszów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Rytwiany, pow. staszowski, świętokrzyskie
gm. Chęciny, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Skalbmierz, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Budynek drewniany. więcej »
gm. Słupia Jędrzejowska, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Słupia, pow. konecki, świętokrzyskie
gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Samborzec, pow. sandomierski, świętokrzyskie
Budynek drewniano-murowany wzniesiony na rzucie prostokąta, parterowy korpus posadowiony na sklepionych starszych piwnicach. Na narożach wydatne i masywne, na planie kwadratu alkierze z XVII w. Płytki ryzalit, nadbudowany o drewniane piętro zamknięte trójkątnym zwieńczeniem, za którym wznosi się gon... więcej »
gm. Pińczów, pow. pińczowski, świętokrzyskie
gm. Fałków, pow. konecki, świętokrzyskie
gm. Łoniów, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Lipnik, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Daleszyce, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Słupia Jędrzejowska, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek piętrowy z pionowym boniowaniem pasowym. więcej »
gm. Pacanów, pow. buski, świętokrzyskie
Budynek neoklasycystyczny, wzniesiony na rzucie litery L, piętrowy. więcej »
gm. Stopnica, pow. buski, świętokrzyskie
Budynek parterowy z wieżą na planie kwadratu. więcej »
gm. Sobków, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek typu palazzo in forteca, w ruinie. więcej »
gm. Kluczewsko, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Nowa Słupia, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budynek parterowy z wystawką i gankiem od frontu oraz piętrowym ryzalitem od ogrodu. więcej »
gm. Końskie, pow. konecki, świętokrzyskie
gm. Fałków, pow. konecki, świętokrzyskie
gm. Staszów, pow. staszowski, świętokrzyskie
gm. Imielno, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Stopnica, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Wodzisław, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Suchedniów, pow. skarżyski, świętokrzyskie
Budynek drewniany. więcej »
gm. Łoniów, pow. sandomierski, świętokrzyskie
Budynek w ruinie. Ślady dekoracji - pasowych obramień okien i fragmenty profilowanego gzymsu podokapowego. Rozległy obrys zewnętrznych murów. więcej »
gm. Chmielnik, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Końskie, pow. konecki, świętokrzyskie
gm. Busko-Zdrój, pow. buski, świętokrzyskie
Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta, piętrowy, w ruinie. więcej »
gm. Skalbmierz, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Daleszyce, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budynek drewniano-murowany. więcej »
gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Szydłów, pow. staszowski, świętokrzyskie
gm. Działoszyce, pow. pińczowski, świętokrzyskie
gm. Chmielnik, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budynek posiada zachowaną oryginalną XVIII-wieczną stolarkę drzwiową z ozdobnymi supraportami, polichromią z przełomu XVIII i XIX w. Kilka kominków z bogatą dekoracją klasycystyczną. więcej »
gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Ożarów, pow. opatowski, świętokrzyskie
Dwór w Śmiłowie wybudowany został w II połowie XVIII w stylu barokowym przez Józefa Wiercińskiego, przebudowany w latach 30-tych następnego stulecia przez kolejnego właściciela. Od frontu powstał czterokolumnowy portyk, natomiast od strony ogrodu sześciokolumnowy, wgłębny portyk. Po wojnie dwór zo... więcej »
gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Pawłów, pow. starachowicki, świętokrzyskie
gm. Skalbmierz, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Stopnica, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Tuczępy, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Opatów, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Czarnocin, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Iwaniska, pow. opatowski, świętokrzyskie
Rozplanowanie pałacu nawiązuje do kalendarza: miał 4 wieże (pory roku), 12 wielkich sal (miesiące), 52 pokoje (tygodnie) i 365 okien (dni) więcej »
gm. Pawłów, pow. starachowicki, świętokrzyskie
gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Działoszyce, pow. pińczowski, świętokrzyskie
gm. Staszów, pow. staszowski, świętokrzyskie
gm. Busko-Zdrój, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Wilczyce, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Nowy Korczyn, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Staszów, pow. staszowski, świętokrzyskie
Budynek barokowo-klasycystyczny. więcej »
gm. Wojciechowice, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Lipnik, pow. opatowski, świętokrzyskie
Budynek neorenesansowy, w ruinie. [...]Pałac Karskich we Włostowie – neorenesansowy pałac wzniesiony w latach 1854-1860 na zlecenie Stanisława Karskiego , według projektu Henryka Marconiego. Budowlę otaczał park o powierzchni ok. 10 hektarów. Sam pałac składał się z 30 pomieszczeń, w tym trzech sal... więcej »
gm. Wodzisław, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Wojciechowice, pow. opatowski, świętokrzyskie
We wsi zachowały się pozostałości dawnego zespołu dworskiego, który najprawdopodobniej powstał z połączonych dwóch folwarków starszych, które leżały po obu stronach drogi dzielącej wieś. Część rezydencjonalna wraz z dworem znajdowała się po stronie zachodniej. Niestety budynki dworskie zostały wybur... więcej »
gm. Chęciny, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Działoszyce, pow. pińczowski, świętokrzyskie
gm. Krasocin, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Pacanów, pow. buski, świętokrzyskie
(Kołłątajówka) gm. Mniów, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budynek parterowy na wysokim podpiwniczeniu, od ogrodu piętrowy. Od frontu wsparty na sześciu kolumnach. więcej »
gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Ożarów, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek barokowo-klasycystyczny. Parterowy z gankiem od frontu, przekryty dachem łamanym. więcej »
gm. Skalbmierz, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Solec-Zdrój, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Oksa, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Pawłów, pow. starachowicki, świętokrzyskie
gm. Solec-Zdrój, pow. buski, świętokrzyskie
Budynek klasycystyczny, z kaplicą na piętrze. więcej »
gm. Pacanów, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Obrazów, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Sitkówka-Nowiny, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Złota, pow. pińczowski, świętokrzyskie
gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Drewniany dwór. więcej »
gm. Opatów, pow. opatowski, świętokrzyskie
(ros. Жидувekъ (do 1919)) gm. Kije, pow. pińczowski, świętokrzyskie
Dwór w Żydówku wznosił się na wschodnim skraju parku i fasadą skierowany był prawdopodobnie na wschód. Niestety na chwilę obecną nie dysponujemy jego zdjęciami ani opisem. więcej »