Skatalogowanych zabytków: 11333
Zarejestruj się

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 50.6674, 21.2487

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Kiełczyna

Województwo:świętokrzyskie
Powiat:staszowski
Gmina:Bogoria
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Dwór niezamieszkały, własność prywatna.

Historia

Dwór z poł. XIX w.
Kiełczyna to wieś leżąca 12 km na płn. wschód od Staszowa. Pisał o niej Jan Długosz, a już w 1326 r. we wsi wybudowano kościół parafialny. Nowy kościół, również drewniany powstał w 1778 r. W 1861 r. w miejscu tym wzniesiono współczesny kościół murowany. Na przestrzeni wieków wieś miała wielu właścicieli, m. innymi Dmoszyckich (Dmosieckich), Jana Dymitrowskiego i Marcina Machowskiego (poł. XV w.); Borowscy (k. XVII w.) i Ksawery Borowski (1789). W 1885 r. Kiełczyna dzieliła się na wieś i folwark, leżała w pow. opatowskim, gminie Malkowice i była siedzibą parafii p.w. świętego Mikołaja.
W 1827 r. we wsi znajdowało się 16 domów z 99 m-cami, a w 1885 r. 21 domów ze 120 m-cami. Do majątku należało 298 mórg ziemi, a do włościan 131 mórg. Obok leżała wieś Kiełczyna Poduchowna, która liczyła 17 domów, 100 mieszkańców i 52 morgi ziemi włościańskiej. Majątek wraz z sąsiednimi miejscowościami: Ujazdem, Buczyną, Lasem Wincentów, Wolą Kiełczyńską i Skoczylasem obejmował 707 mórg, w tym 289 m. ziemi uprawnej, 42 mórg łąk, 140 m. pastwisk, 213 m. lasów, 23 m. nieużytków. Było tu 18 budynków drewnianych, a na polach majątku zaprowadzony był płodozmian w systemie 9 polowym. Na pocz. XX w. właścicielami dworu byli Kowalscy, u których na kwaterze przebywał Józef Piłsudski w 1915 r. W 1926 r. właścicielem 218-hektarowych dóbr był Tadeusz Wiktor Kowalski, ożeniony ze Stefanią Radziszewską. W Księdze Adresowej Polski z 1930 r. majątku nie odnotowano, we wsi był cieśla P. Jańczyk i kołodziej J. Lech. Po 2. wojnie światowej we dworze nadal mieszkał (do 1950 r.) jego przedwojenny właściciel.
Źródła:
Plan Odnowy Miejscowości Kiełczyna na lata 2010-2017;
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Słownik Historyczno-Geograficzny P.A.N.;
Marek Jerzy Minakowski - Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego;
Księga Adresowa Polski, 1930;
Geoportal;
Mapster:
11799682 @ WIG - Mapa Szczegółowa Polski 1:25 000 /1929 - 1939/
- plik mapy: P46-S32-F_1936_LoC_G6520_s25_.P6.jpg
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Dwór parterowy, nakryty dachem czterospadowym, fasadą skierowany na płd. - zachód. Wejście poprzedzone gankiem. Układ wnętrz dwutraktowy. Piwnice sklepione kolebkowo.

Park

Park dworski XVIII/XIX w. o pow. 2,3 ha, zachowany w dawnych granicach.

Inne

We wsi:
Zabytkowa część cmentarza nr rej. A.847 z 19.10.1983
Kościół, mur., 2. poł. XIX w., par. p.w. świętego Mikołaja Biskupa

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.