Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się
Miniatura Kurozwęki
Zdjęcie A. Łuczyński 2008
Miniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura KurozwękiMiniatura Kurozwęki

Kurozwęki

Województwo:świętokrzyskie
Powiat:staszowski
Gmina:Staszów
Rodzaj obiektu:Zamek

Rejestr zabytków

Zespół:pałacowy, nr rej.: 474/A z 15.04.1967 oraz 124/A z 14.06.1977
Obiekt:zamek, nr rej.: 10 z 7.10.1946
Park:nr rej.: 716 z 20.12.1957

Historia

Średniowieczny zamek wznosił się na lewym brzegu rzeki Czarnej. W trakcie swego rozwoju został przekształcony w pałac otoczony parkiem. W latach 30 tych przeprowadzono badania architektoniczne pod kierunkiem B. Guerquina. Na lata 1971-1976 przypadły badania archeologiczno-architektoniczne prowadzone pod kierunkiem M. Brykowskiej oraz A. Grzybkowskiego. Wynikiem tych prac stało się opracowanie dziejów zamku oraz jego rozwoju przestrzennego. Miejscowe dobra po raz pierwszy zostały wymienione w źródłach pisanych w roku 1246. W XIV wieku było to centrum posiadłości ziemskich rodziny Kurozwęckich herbu Poraj.
Inicjatorem wniesienia obronnej siedziby i organizatorem klucza majątkowego był najprawdopodobniej Dobiesław- kasztelan krakowski (1381-1395). Warownia zostaje wymieniona w dokumentach po raz pierwszy w roku 1400. Uzyskawszy prawa miejskie Kurozwęki pozostawały w posiadaniu spadkobierców przez 100 lat. W roku 1521 zamek wraz z miejscowymi dobrami przeszedł w posiadanie Lanckorońskich, którzy władali nim aż do połowy XVIII wieku. Na lata 1752-1833 przypada okres kiedy właścicielami Kurozwęk byli Sołtykowie. Ostatni właściciele, Popielowie, utrzymywali się na swoim aż do 1944 roku.
Pierwotny zamek powstał w II połowie XIV wieku i wznosił się na kępie wyniesionej ponad okoliczne bagniska.
Pierwotne założenie składało się z owalnego obwodu obronnego wielkości 28 m/40 m, oraz wewnętrznej drewnianej zabudowy. Na XIV wiek datuje się również kamienną, mieszkalną wieżę, posadowioną na planie prostokąta, dostawioną do wewnętrznej strony muru obwodowego, sięgającą 14 m wysokości. W XV wieku drewniana zabudowa wewnętrzna ustąpiła murowanym budynkom jednotraktowym.
Poważne zmiany nastąpiły w XVI wieku. Likwidacji uległ ostatni drewniany budynek wewnątrz obwodu. Poza murem obronnym od strony północnej wniesiono mieszkalno-reprezentacyjny budynek narożny. Od południa podczas tej samej przebudowy powstała czworoboczna wieża bramna posadowiona na planie prostokąta i wsparta dwiema skośnymi skarpami. Kolejna rozbudowa i modernizacja miała miejsce w XVII wieku. Zatarła ona całkowicie pierwotny-obronny charakter rezydencji. Dotychczasowa zabudowa wewnętrzna została zastąpiona dwoma skrzydłami pałacowymi o charakterze mieszkalno reprezentacyjnym, które wraz z wcześniejszym skrzydłem północnym otoczyły dziedziniec wewnętrzny.
W końcu XVII lub na początku XVIII wieku powstały dwukondygnacyjne krużganki arkadowe obiegające cały dziedziniec. Wówczas też zbudowano nowy wjazd ulokowany we wschodnim skrzydle pałacowym. W następnych fazach rozbudowy oprócz przemiany wieży bramnej w pięcioosiowe skrzydło mieszczące na piętrze wielką salę balową, układ przestrzenny nie uległ większym zmianom. Od południa dostawiono jeszcze nowe skrzydło zmniejszające znacznie dziedziniec wewnętrzny. Pałac w Kurozwękach jest przykładem zabytku, w którym można prześledzić rozwój programowy polskiej rezydencji. Po latach dewastacji i nie kończonych remontów przeszedł w ręce prywatne i poddany został pracom konserwatorskim.

Park

Park, XVIII, 1811-20, 1859-73 r.

Inne

Pawilon wschodni z 1770 r.
Pawilon zachodni , 1770, po 1980 r.
Budynek administracji z 1poł. XIX w.
Brama wjazdowa z 1770 r.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wycieczki do Pałacu w Kurozwękach https://www.youtube.com/watch?v=ZUmU2LmsFlk