Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się
Miniatura Ciechocin
2010, zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura CiechocinMiniatura CiechocinMiniatura Ciechocin

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek KujawaAndrzej M

Ciechocin

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:golubsko-dobrzyński
Gmina:Ciechocin
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność prywatna

Historia

Dwór z końca XVIII w.
\\\"Ciechocin\\\" pojawia się po raz pierwszy w historii Polski w 1250 r. jako Chechocim lub Ciechocin. Jest to forma dzierżawcza od imienia Piechota (osada Piechoty, prawdopodobnie pierwszy zasadźca lub zarządca wsi). W 1259 r. pojawia się nazwa Czechocino lub Ciechocin, w 1564 r. Cechocino, a dopiero w 1784 r. Ciechocin. W epoce średniowiecza w Ciechocinie został wzniesiony zamek książąt mazowieckich, którego zadaniem była ochrona granicy księstwa. W późniejszym czasie warownia przeszła na własność biskupów kujawskich - zamek już w 1242 r. wymieniany jest jako ich własność. W latach 1331 - 1343 obszar gminy znajdował się w rękach Zakonu Krzyżackiego. Następnie, na mocy postanowień pokoju kaliskiego, Kazimierzowi Wielkiemu udało się odzyskać Ciechocin wraz z Ziemią Dobrzyńską. W 1396 r. tereny te ponownie znalazły się w rękach Krzyżaków, aby w 1410 r. ponownie wrócić w granice Polski.
W 1410 r. ówczesny biskup kujawski, Jan Kropidło, udzielił schronienia i gościny prześladowanemu przez Krzyżaków Mikołajowi z Ryńska. Ów rycerz, chorąży chełmiński, był jednym z przywódców Towarzystwa Jaszczurczego powstałego w 1397 r. Podczas bitwy grunwaldzkiej biskup opuścił chorągiew ziemi chełmińskiej na znak poddaństwa królowi Jagielle, czego Krzyżacy nigdy mu nie darowali. To właśnie w ciechocińskim zamku 24 września 1410 r. król Władysław Jagiełło rozpuścił do domu swoje wojsko po zwycięskiej wojnie z Krzyżakami.
W XVII w. Ciechocin został siedzibą ekonomii tworzącej tzw. klucz ciechociński, na który składało się wiele osad, a nawet młynów wodnych stanowiących własność biskupów kujawskich. Kolejne lata to czas rozkwitu, dzięki licznym przywilejom i swobodom, jaki mieszkańcom Golubia nadał Kazimierz Jagiellończyk. Zniesienia podatków i ceł przyczyniło się do rozwoju handlu. W latach 1655-1657 Ciechocin znajdował się w posiadaniu Szwedów, którzy dokonali zniszczenia zamku. Zachowała się z niego jedynie trójdzielna, kolebkowo sklepiona piwnica. W 1756 r. biskup włocławski Antoni Sebastian Dembowski herbu Jelita osadził na niej późnobarokowy dwór.
W czasach zaborów Ciechocin był wsią graniczną. Na Drwęcy przebiegała granica zaboru pruskiego i rosyjskiego, a między Ciechocinem a Elgiszewem istniało połączenie promowe. Dopiero po odzyskaniu niepodległości został zbudowany most łączący obie wsie. Po wybuchu 2 wojny światowej, na mocy dekretu Hitlera z 8 października 1939 r., Ciechocin został wcielony do Rzeszy. Miejscowość została wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej 23 stycznia 1945 r.

Opis

Dwór późnobarokowy. W średniowieczu był to prosty, murowany dwór obronny, zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu, trzykondygnacyjny z wieżyczką. Budowla nie miała ozdób, poza dwoma kamieniami z herbami, które umieszczono na ścianie frontowej. Na jednym znajdował się herb Doliwa - godło rodowe Nałęczów, na drugim zaś godło biskupa Dembowskiego - Jelita. Budynek wskutek późniejszych zmian upodobnił się do parterowego domu o wydłużonej bryle. Na ścianie frontowej zachował się rokokowy kartusz herbu Jelita.

Park

Brak typowego założenia parkowego. Wokół dworu i kościoła rośnie grupa drzew o pow. około 0,5ha. w wieku 100-150 lat. Założenie jest malowniczo położone na krawędzi Doliny Drwęcy.

Inne

Zabudowania gospodarcze

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Piotr ANDRZEJEWICZ3 lata i 3 miesiące temu
Herb Doliwa Nałęczów? Nałęcz to osobny herb. Nie można bezkrytycznie ufać Wikipedii. W sprawie rodów herbowych proponuję przeczytać: Esej I. Kim byli pierwsi Polacy?
https://piotrandrzejewicz.wordpress.com/2020/10/26/klucz-historia-polan-wislan-ledzian/
Marek Kujawa3 lata i 3 miesiące temu
To prawda. Takie cuda tylko w Wikipedii. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasugerował Pan zmiany w opisie.