Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Grodzisk Wielkopolski - Piaski

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Grodzisk Wielkopolski - Piaski

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek KujawaTadeusz Hieronim ( tedesse ) Rzepka

Grodzisk Wielkopolski - Piaski

Heydershof

Województwo:wielkopolskie
Powiat:grodziski (wielkopolski)
Gmina:Grodzisk Wielkopolski
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność prywatna albo J.S.T.

Historia

Dwór z 2. poł. XIX w.
Wieś Piaski w czasach staropolskich nie istniała, zaś ziemie te należały do właścicieli Grodziska. Szczegółowa historia miasta znajduje się na karcie obiektu Grodzisk Wielkopolski w naszym katalogu. Folwark Piaski po raz pierwszy wymieniony został dopiero ok. 1830 r., kiedy to dzierżawcami dóbr grodziskich zostali Józef Szołdrzyński i Elżbieta Okulicz. Niebawem miasto Grodzisk znalazło się w rękach niemieckich, zaś folwark Piaski pozostawał w zarządzie polskich posesorów. Zapewne też w latach 30. XIX w. dla zarządców wybudowano w Piaskach pierwotny dwór. Od 1841 r. posesorem był Józef Micar ożeniony z Melanią Kurtz. W 1846 r. Michalina Micar zaślubiła w Piaskach Stanisława Wittwera ze Słocina. Niestety nie wiemy, kto dzierżawił folwark po Wittwerach. Ok. 1919 r. został on zakupiony wraz z majątkim Grodzisk przez Piotra Skórzewskiego ze Zdroju. W 1926 r. folwark wchodził w skład dóbr grodziskich. Po 2. wojnie światowej został przejęty przez Skarb Państwa Polskiego. Na terenie folwarku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, zlikwidowane ustawowo na pocz. lat 90. XX w. na terenie gospodarstwa znajdowała się stacja rolnictwa doświadczalnego. Piaski zostały włączone w obszar miasta Grodziska w 2000 r.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Teki Dworzaczka (Regesty, Monografie) Biblioteki Kórnickiej P.A.N.;
Księga Adresowa Gosp. Rolnych Woj. Poznańskiego, 1926;
Mapster:
5950 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 3764_Gratz_1911.jpg
Geoportal.
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Dwór wybudowany na rzucie litery „U”, piętrowy, fasadą skierowany na zachód.

Park

Pozostałości niewielkiego parku w Piaskach zajmują działki ewid. nr ...3797 o pow. 0,3523 ha oraz nr ...3798 o pow. 0,3989 ha, czyli łącznie ok. 0,7 ha. Niegdyś na wschód od dworu znajdował się niewielki staw. Część rezydencjonalna zajmowała płn. połowę zespołu dworskiego; południową stanowiło podwórze gospodarcze. Tam też znajdował się drugi ze stawów.

Inne

Gorzelnia, przeł. XIX/XX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Marek Kujawa2 lata temu
Kontrowersyjna jest kwestia Szułdrzyńskich / Okuliczów. Ponoć Okulicz był dziedzicem Konar w pow. kościańskim, obok których również leży wieś Piaski.