Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się
Miniatura Trzebaw
zdjęcie Grzegorz Paczkowski 2010
Miniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura Trzebaw

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Trzebaw
Zdjęcie Marek Kujawa

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Adam KucharskiMarek KujawaKarol Barsolis Turysta Kulturowy

Trzebaw

Trebau (1943-45)

Województwo:wielkopolskie
Powiat:poznański
Gmina:Stęszew
Rodzaj obiektu:Zamek

Rejestr zabytków

Obiekt:zamek, nr rej.: 1753/A z 17.03.1977
Park:nr rej.: 1837/A z 25.02.1981

Stan obecny

Wielkopolski Park Krajobrazowy.

Historia

Zamek z 1. poł. XIX w.
Opisywane ruiny zamku znajdują się na terenie wyspy na jez. Góreckim, która terytorialnie należy do jeziora, zaś najbliżej jest właśnie wieś Trzebaw, leżąca na jego północno-zachodnim brzegu. Z kolei leżące na płn. brzegu Jeziory z dyrekcją W.P.K. to zaledwie osada, możemy więc uznać właśnie tę lokalizację jako swego rodzaju uproszczenie.
Historię wsi Trzebaw oraz osady Jeziory zainteresowani znajdą na kartach tych obiektów w naszym katalogu. Od 1793 r. klucz dóbr kórnickich, w tym Trzebaw, Góra, jez. Góreckie i inne dobra, należały do Anny Górowskiej, następnie Tytusa Działyńskiego, budowniczego opisywanego zamku. Jego ruiny wznoszą się na jednej z dwóch wysp na jeziorze - 'Zamkowej", położonej w centralnej części jeziora. Wyspa istnieje tu zapewne od niepamiętnych czasów, natomiast lokalizacją tą Działyński zainteresował się w 1824 r., który wybudował tu zamek romantyczny, będący prezentem dla siostry - Klaudyny z Działyńskich, z okazji jej ślubu z Bernardem Potockim h. Pilawa. Zamek został opuszczony już w 1830 r., a w 1848 r. ostrzelali go Prusacy, sądząc, że ukrywali się tam powstańcy. Na tym zasadniczo kończy się opis zamku, który od tego czasu stoi opuszczony i stanowi malowniczy element krajobrazu.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Teki Dworzaczka (Monografie, Regesty) Biblioteki Kórnickiej P.A.N.;
Słownik Historyczny Ziem Polskich w Średniowieczu, Inst. Historycznego P.A.N.;
Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl);
Geoportal;
Mapster:
11811861 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 3766_(2063)_Stenschewo_1911_APP_Sygn._M.top.25-1087.jpg
11821616 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 3766_Stenschewo_IX.1944_uniberk_C056972586.jpg
Zdjęcie archiwalne zamku - litografia Napoleona Ordy.
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Zamek na wyspie. Budynek neogotycki, murowany, wzniesiony na rzucie litery "L", parterowy z mezzaninem i narożną, cylindryczną wieżą od str. wschodniej. W wewnętrznym narożu znajdował się aneks przeszklony ostrołukowymi arkadami, z którego rozciągał się widok na jezioro. Główne wejście znajdowało się od str. północnej i zdobiły je dwie wysmukłe wieżyczki. Elewacje posiadały nierównomiernie rozmieszczone okna i zwieńczone były krenelażem.

Park

Założenie zamkowe leżało w naturalnym otoczeniu lasu i prawdopodobnie nie posiadało parku ozdobnego.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Marek Kujawa2 miesiące temu
Informuję, że w ewidencji gruntów i budynków: jez. Góreckie wraz z działką ewid. nr 302114_5.0018.363 (z ruinami zamku), położone są w pow. poznańskim, gminie Stęszew - obszar wiejski i w obrębie wsi Trzebaw. Odpowiedzialnym za dane jest starosta powiatu, na podst. ust. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d, pkt. 1, Dz. U. z 2019 r., poz. 725
Jeziory -gm.Mosina- romantyczny zamek (obecnie to tylko ruiny( dla Klaudyny Potockiej na Wyspie Zamkowej ( oznam od 40 lat) zawsze byl w obrebie osady JEZIORY -gm Mosina --i kropka.
Marek Kujawa2 miesiące temu
W tej sytuacji może Ci pomóc jedynie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Adres: Franowo 26, 61-302 Poznań. Musisz ich przekonać, że są kretynami, bo Ty 40 lat tam jeździsz i wiesz lepiej, że wyspa zamkowa na dz. ewid. nr
302114_5.0018.363 leży na terenie osady Jeziory, a nie wsi Trzebaw.