Skatalogowanych zabytków: 11297
Zarejestruj się
Miniatura Trzebaw
zdjęcie Grzegorz Paczkowski 2010
Miniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura TrzebawMiniatura Trzebaw

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Trzebaw
Zdjęcie Marek Kujawa

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Adam KucharskiMarek KujawaKarol Barsolis Turysta Kulturowy

Trzebaw

Trebau (1943-45)

Województwo:wielkopolskie
Powiat:poznański
Gmina:Stęszew
Rodzaj obiektu:Zamek

Rejestr zabytków

Obiekt:zamek, nr rej.: 1753/A z 17.03.1977
Park:nr rej.: 1837/A z 25.02.1981

Stan obecny

Dwór - Prawdopodobnie własność J.S.T.
Zamek - na terenie Wielkopolskiego Parku Krajobrazowego.

Historia

Dwór z 2. poł. XIX w.
Trzebaw to wieś leżąca w pobliżu jezior Góreckiego i Witowelskiego, w odległości 4 km na wschód od Stęszewa. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1241 r., gdy wymieniona została jako Trzebawy w dokumencie zatwierdzającym nadanie tej i innych wsi, przez ks. Przemysława I i Bogusława - niejakiemu Przedpełce, synowi Hugona. W zapiskach nazwa widnieje także w postaci Trzebawe (1399) i Trebawe (1399). Pomiędzy 1358 a 1398 r. wieś posiadała swoich sołtysów oraz ławników. W latach 1387-95 z T. pisali się Bawor, Wincenty i Małgorzata. W 1399 r. o wieś tę sądzili się Wojciech z Góry (w imieniu Mościca ze Stęszewa), z Mikołajem Żydowskim. W latach 20. XV w. właścicielem T. był Piotr Korzbok, podkomorzy poznański. W 2. poł. stulecia znany był Sędziwój Trzebawski, a następnie Maciej T., który na pocz. XVI w. puścił Piotrowi Konarzewskiemu (wyderkafem) wieś T., dziedzinę Niwka z młynem wodnym oraz część Sowińca. W 1503 r. Konarzewski nie chciał oddać w.w. dóbr, lecz puścił je Maciejowi w dzierżawę. Zasada "sprzedaży z prawem odkupu" była taka, że jeżeli właściciel chciał oddać pieniądze, to "wyderkujący" powinien zwrócić dobra. Jednak Konarzewski nie zrobił tego i w 1506 r. doszło do sprawy sądowej, którą wytoczyła mu córka Macieja - Katarzyna; sprawę oczywiście wygrała. Była ona już wtedy żoną Andrzeja Grudzińskiego, czyli zarazem współwłaścicielką sporych dóbr, m.in. w powiecie kcyńskim. W 1506 r. zapisała na tych dobrach 4 i pół grzywny czynszu rocznego dla kapituły poznańskiej (od sumy głównej 55 i pół grzywny).
W latach 1510-1628 we wsi istniał kościół parafialny, zaś do parafii należały: Jarosławiec, Niwka, Sowiniec, Trzebawie i Witowie Mniejsze. W 1510 r. dziedzic Grudziński dał wszystkie swoje dobra Katarzynie, w tzw. "dożywocie". Mieli oni córkę Zofię i syna Stefana, a w 1534 r. Andrzej G. zapisywał przyszłej synowej - Barbarze Kościeleckiej - 3500 złp. posagu i tyleż wiana. Zofia wyszła za Andrzeja Kunowskiego i to oni odziedziczyli T. z przyległościami. W 1548 r. była już wdową i sprzedała połowę swoich dóbr - Janowi Krotoskiemu h. Leszczyc, kasztelanowi rogozińskiemu. Po jej śmierci Krotoski zawłaszczył całe dobra, o co pozywała go w 1551 r. córka Kunowskich - Konstancja. Były to wsie: Wiry, Trzebaw, Łodzia, Łęczyca, Sadowie, Sowiniec i Górka w pow. poznańskim. W 1553 r. zawarto ugodę, na mocy której prawowita dziedziczka dokonała zapisu ewikcyjnego na rzecz Krotoskiego. Już cztery lata później sprytny kasztelan sprzedał dobra - Andrzejowi Białośliwskiemu, ożenionemu z Barbarą Orzelską. Jej kuzynami byli Witosławscy, znani nam z licznych majętności w pow. nakielskim. Najprawdopodobniej doszło do rozwodu Białosliwskich, bo w 1562 r. Andrzej B. zapisywał na dobrach posag kolejnej swej żonie - Małgorzacie Radzewskiej. Odnotujmy też, że w tamtych czasach (1564) wieś płaciła po fertonie z 4 łanów osiadłych - biskupowi poznańskiemu.
Po śmierci Andrzeja B., Małgorzata wyszła za Sylwestra Dembowskiego, miecznika łęczyckiego. W 1579 r. próbowała udaremnić przejęcie dóbr przez kolejnych chętnych, jednak ostatecznie Trzebaw, Łodzia, osada Sowiniec, Górka, Sadowie i pustki Niwka, znalazły się w posiadaniu Jana Marszewskiego (kupił on cześć Jana Białośliwskiego) i Jana Ciświckiego. Byli oni płatnikami poboru w 1580 r. Część M. miała 3 półłanki, 2 osadników i 5 zagrodników, zaś część C. - 3 półłanki, 3 zagrodników, 1 osadnika, rybaka i karczmarza.
Na skutek przeróżnych wykupów, wyderków i sprzedaży, pod koniec XVI w. we wsi panował niezły galimatias; większość zapisek dot. tych transakcji musimy pominąć ze wzgl. na objętość opisu. Na co najmniej kilku działach T. siedzieli: Małgorzata Kozłowska (zam. Strzelecka), która kupiła część Ciświckich; siostrzeniec Sylwestra Dembowskiego - Walentyn Gosławski, który zobowiązał się do sprzedaży swojej części Jakubowi Dąbrowskiemu; kolejny spadkobierca Dembowskiego - Stanisław Dąbrowski (brat Jakuba); Piotr Krajkowski, który pożyczał jakieś pieniądze Dąbrowskim w zamian za obietnicę części majątku oraz Stanisław Radzewski, któremu Krajkowski scedował swoje prawa. W kolejnych latach Strzelecka dała swą część synom: Mikołajowi i Wojciechowi, zaś Jakub Dąbrowski sprzedał swoją - Mikołajowi, Andrzejowi i Piotrowi Ossowskim, sędziom ziemskim z Poznania.
Mikołaj Strzelecki ożenił się z Zofią Rąbińską, zaś ta po jego śmierci wyszła za Wojciecha Chrzypskiego. Miała z nim synów Jana i Baltazara, w 1612 r. zwanych dziedzicami T. i przyległości. Najwyraźniej na pocz. XVII w. wszyscy pozostali pretendenci do dóbr gdzieś się zapodziali, bo w 1620 r. jako posiadacze T. występują jedynie Strzeleccy, którzy sprzedali majątek Janowi Opalińskiemu h. Łodzia, zaś ten w 1621 r. sprzedał Piotrowi Ossowskiemu, dziedzicowi Ossowej Sieni i Wilkowa. Będąc posiadaczem tak rozległych dóbr, w 1628 r. Ossowski erygował szpital k. kościoła parafialnego w Wilkowie Polskim. Dwa lata później podzielił majątek pomiędzy synów i bratanków. Trzebaw z przyl. otrzymał Wacław O. Z czasem został on kasztelanem nakielskim; ożenił się z Jadwigą Modrzewską, zmarł ok. 1643 r. Ciekawostką jest fakt, że w 1657 r. na polach wsi Trzebaw, jak to pisali autorzy "Słownika Geograficznego..." - "Czarnecki uganiał się z Szwedami"... Ponoć doszło tu nawet do zwycięskiej potyczki.
Z licznej grupy spadkobierców po Wacławie O., najważniejszą wydaje się być córka Zofii Ossowskiej - Zofia Radomicka, która w 1679 r., w tow. braci stryjecznych: Piotra Ossowskiego i Jana O., sprzedała swoją część dziedziczną bratu - Maciejowi Radomickiemu. Rok później podobnie uczyniła jej córka Anna, zamężna za Damiana Garczyńskiego i w 1688 r. brat Macieja - Stefan (obaj byli synami Kazimierza i Zofii Ossowskiej - przyp.).
Damian i Anna Garczyńscy mieli syna Stefana, który scedował spadek na Stanisława Garczyńskiego. W kolejnych latach pojawiało się wielu współwłaścicieli klucza Trzebawskiego, na przykład Łąccy h. Korzbok. Już w 1753 r. Karol Łącki w imieniu swoim i brata Wojciecha, sprzedał swoją połowę dóbr - Augustynowi na Kościelcu i Działyniu Działyńskiemu, wojewodzie kaliskiemu. Druga część ciągle znajdowała się w rękach Radomickich: Franciszki i Anny, zam. 1-o voto Działyńskiej, 2-o v. Gurowskiej. W 1776 r. Franciszka dała swoją część Annie, w zamian biorąc: Łysiny, Tylewice, Puterklucz, Nowąwieś, Hetmanice, Lgin, Wroniawy, Holendry Wroniawskie, Choryń, Granecznik oraz kamienicę w Poznaniu.
W 2. poł. XVIII w. Działyńscy wybudowali we wsi pierwotny dwór dla zarządców, o którym mówi wzmianka dot. urodzenia Tomasza - syna Trzcińskich, dworzan dworskich. Mieszkali w nim także dzierżawcy klucza - Józef Kozłowski z żoną Heleną Kozierowską. Józef zmarł ok. 1778 r., więc we dworze mieszkała Helena z synem Marcinem. Posesorem w tym czasie był Stanisław Kurzewski, starosta kurzeszyński, który nawet mianował tu swojego plenipotenta. Po nim we dworze mieszkali Badyńscy, którym w 1790 r. urodziła się córka Salomea Józefa.
Od 1793 r. klucz trzebawski należał do Anny Górowskiej, następnie Tytusa Działyńskiego, budowniczego opisywanego zamku. Jego ruiny wznoszą się na jednej z dwóch wysp na jeziorze - 'Zamkowej", położonej w centralnej części jeziora. Wyspa istnieje tu zapewne od niepamiętnych czasów, natomiast lokalizacją tą Działyński zainteresował się w 1824 r., który wybudował tu zamek romantyczny, będący prezentem dla siostry - Klaudyny z Działyńskich, z okazji jej ślubu z Bernardem Potockim h. Pilawa. Zamek został opuszczony już w 1830 r., a w 1848 r. ostrzelali go Prusacy, sądząc, że ukrywali się tam powstańcy.
Miejscowość Górka, od której nazwę bierze jezioro, w 1885 r. stanowiła folwark i leśnictwo. Jak napisali to autorzy "Słownika Geograficznego..." Chlebowskiego i s-ki - "z powodu pięknego położenia, Górka jest w miesiącach letnich celem licznych wycieczek z Poznania". Z tego samego powodu, na płn. brzegu jeziora, pewien Niemiec w 1941 r. postanowił wybudować sobie pałac - więcej o tym obiekcie zainteresowani znajdą pod poz. "Jeziory" w naszym katalogu.
Z kolei po więcej informacji o Działyńskich odsyłamy do opisu Kórnika, gdyż zapiski o Trzebawiu zanikły w "Regestach" z początkiem XIX w. Znajdujemy tu jeszcze ekonomów Węsierskich, którym urodziło się dwóch synów: Stanisław Kostka Józefat Andrzej (1798) i Franciszek Michał (1800). Później wieś należała do kolejnych posiadaczy Kórnika. Po śmierci Jana Kantego Działyńskiego, właścicielem dóbr kórnickich został jeden z czworga dzieci Jadwigi Działyńskiej (1831-1923) i generała Władysława Zamoyskiego (1803-1868) - Władysław (1853-1924). Był on działaczem społecznym, m. innymi założycielem towarzystwa "Sokół" w Krakowie, a pod koniec życia "Zakładów Kórnickich". Po śmierci męża, oficjalną właścicielką Trzebawia była Frau Gräfin von Zamojska, czyli krótko mówiąc matka Władysława (II) - Jadwiga. W 1872 r. dobra trzebawskie liczyły 8072 morgi, zaś czysty dochód z gruntu szacowano na 4048 marek.
W 1888 r. na T. w pow. poznańskim składała się wieś i obszar dworski. We wsi znajdowały się 23 domy z 231 m-cami i miała ona 298 ha gruntów, w tym 281 ha ziemi uprawnej. Dwór wraz z leśniczówką i folwarkiem Kierzki tworzył okręg wiejski, liczący 24 domy i 363 m-ców, w tym 3 protestantów. Dobra liczyły 2101,31 ha, w tym 680 ha ziemi uprawnej, 136,37 ha łąk, 33,35 ha pastwisk, 980 ha lasów, 41,11 ha nieużytków i 230,48 ha wody. Czysty dochód gruntowy wynosił 12145 marek. Gospodarstwo posiadało cegielnię, ponadto specjalizowało się w produkcji nabiału i hodowli bydła holenderskiego.
Generałowa nie zajmowała się sprawami majątku, gdyż od tego miała posesorów i zarządców. W 1884 r. w T. posesor dóbr Franciszek Grabski, ożenił się z Antoniną Michaliną Wacławą Wilczyńską. W 1888 r. urodził się ich syn Marian Józef Franciszek. Grabski zmarł mając 55 lat, 31 marca 1899 r. Następnie dzierżawcą dóbr został Wacław Pluciński. W 1913 r. dobra rycerskie Trzebaw, wraz z "Chausseehaus", domem leśnym i folwarkiem w Górce oraz folwarkiem Kierzki miały 2100 ha obszaru, z czystym dochodem gruntowym w wys. 12134 marki. W ks. adresowej niemieckiej (1913) zapisano właścicielkę Jadwigę jako "Gräfin von Zamoyska, geb. Gräfin Dzialyńska", zamieszkałą w Paryżu. Pluciński też zapewne przyjął niemieckie szlachectwo, bo figuruje obok hrabiny jako "von Plucinski".
Po śmierci Władysława Zamoyskiego Trzebaw wszedł w skład utworzonej przez niego fundacji "Zakłady Kórnickie". W 1930 r. T. stanowił wieś oraz majątek w pow. poznańskim i liczył 648 m-ców. Dobra o wielkości 2050 ha dzierżawił Witold Pluciński (syn Wacława). Majątek posiadał własną gorzelnię. Ponadto we wsi była karczma F. Czyża, krawiec W. Nowak i szewc F. Olejniczak. W latach 1943-45 wieś nosiła nazwę Nickelsrode. Po 2. wojnie światowej dobra zostały zabrane przez Skarb Państwa Polskiego.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Teki Dworzaczka (Monografie, Regesty) Biblioteki Kórnickiej P.A.N.;
Słownik Historyczny Ziem Polskich w Średniowieczu, Inst. Historycznego P.A.N.;
Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl);
Guter=Adreßbuch für die Prowinz Posen, wyd. 2, Lipsk 1913;
Wykaz alfabetyczny wszystkich posiadłości ziemskich w W. Księstwie Poznańskiem, Berlin, 1872;
Księga Adresowa Gosp. Rolnych Woj. Poznańskiego, 1926;
Księga Adresowa Polski ..., 1930;
Geoportal;
Mapster:
11811861 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 3766_(2063)_Stenschewo_1911_APP_Sygn._M.top.25-1087.jpg
11821616 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 3766_Stenschewo_IX.1944_uniberk_C056972586.jpg
Zdjęcie archiwalne zamku - litografia Napoleona Ordy.
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Zamek na wyspie. Budynek neogotycki, murowany, wzniesiony na rzucie litery "L", parterowy z mezzaninem i narożną, cylindryczną wieżą od str. wschodniej. W wewnętrznym narożu znajdował się aneks przeszklony ostrołukowymi arkadami, z którego rozciągał się widok na jezioro. Główne wejście znajdowało się od str. północnej i zdobiły je dwie wysmukłe wieżyczki. Elewacje posiadały nierównomiernie rozmieszczone okna i zwieńczone były krenelażem.
Dwór we wsi. Budynek wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi W-E, fasadą skierowany na płd., z lekkim odchyleniem na wschód. Parterowy, nakryty naczółkowym dachem, z niższą przybudówką od str. wschodniej.

Park

1. Założenie zamkowe prawdopodobnie nie posiadało parku ozdobnego.
2. Park dworski (we wsi) z 2. poł. XIX w. o pow. 2,32 ha. Podany obszar dotyczy części, która rozciągała się wokół dworu. Do parku można by też zaliczyć sporej wielkości sad, znajdujący się po zach. stronie dawnego podwórza gospodarczego, o pow. 2,74 ha, obecnie w całości wykarczowany.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Karol Barsolis Turysta Kulturowy rok i 5 miesięcy temu
szkoda że system zgubił moje zdjecia z tegoz zamku k.Potockiej na wyspie Zamkowej na Jeziorze Góreckim na terenie Wlkp.Parku Narodowego . . Zamku wybudowanego dla Klaudyny Potockiej jako prezent slubny. . , bywam tam zawsze kiedy jest zamarznięte jezioro Góreckie ..Jako jedyny (na tym www) . bywalem tam w latach 80 tych XX w . kiedy mozna bylo pływac w tym jeziorze , zamek byl w lepszym stanie ,posiadał jeszcze dach ....
Karol Barsolis Turysta Kulturowy rok i 5 miesięcy temu
Ruiny zamku są własnością Wielkopolskiego Parku Narodowego -- Narodu Polskiego . Zamek istnieje - nie jest zlikwidowany jak piszecie .