Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się
Miniatura Kopydłówek
zdjęcie Marek Kujawa 2009
Miniatura KopydłówekMiniatura KopydłówekMiniatura KopydłówekMiniatura KopydłówekMiniatura KopydłówekMiniatura KopydłówekMiniatura KopydłówekMiniatura KopydłówekMiniatura Kopydłówek

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek KujawaTadeusz RepećPaulina Maciejewska

Kopydłówek

Ballersbach (1943-45)

Województwo:wielkopolskie
Powiat:koniński
Gmina:Wilczyn
Rodzaj obiektu:Pałac

Rejestr zabytków

Zespół:pałacowy, nr rej.: 280/22 z 30.04.1984

Stan obecny

Własność A.N.R.

Historia

Pałac z 2. poł. XIX w.
Wieś i folwark Kopydłówek w XIX w. wraz z Kopydłowem leżały w gminie Wilczagóra, parafii Wilczyn i pow. słupeckim. Pomimo braku zapisek w aktach grodzkich i ziemskich możemy domyślać się, że na przestrzeni stuleci miała wspólnych właścicieli z Kopydłowem: Kopydłowskich, Wilczyńskich i Kraśnickich. Zapewne dla Andrzeja i Jana Wilczyńskich wybudowany został w 2. poł. XVIII w. pierwotny dwór w otoczeniu parku, przebudowany w poł. XIX w. Po okresie Księstwa Warszawskiego K. znalazł się na terenach Królestwa Polskiego (pod zaborem rosyjskim). W 1885 r. Kopydłówek liczył 540 mórg, w tym 435 m. ziem uprawnych, 85 m. łąk, 18 m. nieużytków i 2 morgi wody. Folwark posiadał 7 budynków murowanych i tyleż drewnianych. Na polach zaprowadzony był 13-polowy płodozmian. Wieś znana też była z pokładów torfu. We wsi było także 8 osadników, posiadających łącznie 65 mórg gruntów. W okresie międzywojennym właścicielką 310-hektarowego majątku była Łucja Scholtz. Po 2. wojnie światowej dobra zabrał Skarb Państwa Polskiego. Na terenie folwarku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, zlikwidowane ustawowo na pocz. lat 90. XX w. Gospodarstwo wraz z pałacem przejęła wówczas Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, przemianowana później na Agencję Nieruchomości Rolnych.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Teki Dworzaczka (Monografie, Regesty) Biblioteki Kórnickiej P.A.N.;
Księga Adresowa Polski... dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1926/27;
Geoportal.
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Pałac wzniesiony na planie nieregularnego prostokąta w dłuższej osi zbliżonej do W-E, fasadą skierowany na południe, z przybudówką od str. wschodniej. W fasadzie, po bokach korpusu znajdują się półokrągłe (na planie połowy sześciokąta) ryzality, zaś pośrodku prostokątna, trójkondygnacyjna wieża porośnięta bluszczem. Nad ryzalitami znajdują się dwie trójosiowe wystawki zwieńczone trójkątnie.

Park

Park o pow. 1,909 ha, leżący częściowo na dz. ewid. nr ...20/4 o pow. 18,6635 ha (Geoportal, 15.10.2017 r.).

Inne

Zabudowania gospodarcze XIX/XX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.