Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się
Miniatura Kopydłowo
zdjęcie Marek Kujawa 2009
Miniatura KopydłowoMiniatura KopydłowoMiniatura KopydłowoMiniatura Kopydłowo

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek KujawaTadeusz Repeć

Kopydłowo

Województwo:wielkopolskie
Powiat:koniński
Gmina:Wilczyn
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski, nr rej.: 279/21 z 30.04.1984

Stan obecny

Własność prywatna.

Historia

Dwór z 1928 r.
W XIX w. wieś leżała w pow. słupeckim, w gminie Wilczagóra i parafii Wilczyn. Powstała na skutek ukazu cara z 1864 r. Dzieliła się na część wiejską i dobra. W 1827 r. było tam 12 domów ze 127 m-cami. W 1885 r. liczyła 5 domów i 51 m-ców, zaś folwark 2 domy i 97 m-ców. Dobra liczyły łącznie 1089 mórg, zaś folwark Kopydłów z wsią Maślaki 701 mórg, w tym 526 m. ziem uprawnych, 35 m. łąk, 120 m. lasu oraz 20 m. nieużytków. Na terenie folwarku znajdowało się 6 budynków drewnianych, a na polach majątku zaprowadzony był płodozmian 14 polowy. Majątek posiadał własne pokłady torfu. We wsi mieszkało także 16 osadników, do których należało 18 mórg, zaś w Maślakach było to 11 osadników z 259 morgami. W skład dóbr wchodził też Kopydłówek z 540 morgami, w tym 435 m. ziemi uprawnej, 85 m. łąk, 2 m. wody i 18 m. nieużytków. Było tam 7 budynków murowanych i 7 drewnianych, płodozmian 13-polowy, a we wsi 8 osadników z własnymi 65 morgami. Pod koniec XIX w. K. i Maślaki (Butter Holendry) należało do Gottlieba Lucera (1852-1932), syna Ludwiga i Anny Rosiny Feicho, ożenionego z Pauliną Penno. Mieli oni córkę Wilhelminę i syna Waldemara (ur. w 1906 r.). Gottlieb miał troje rodzeństwa: Christiana, Heinricha i Wilhelminę. W 1926 r. wieś podzielona była na część Lucerów z 268 ha i Kopydłowo Nowe należące do Emila Kaszube, z 58 ha gruntów. W 1927 r. Waldemar wyjechał do Warszawy studiować teologię. W 1932 r. został wyświęcony przez nadinspektora generalnego
Juliusa Burschego. Do 1934 r. był wikariuszem w Rypinie, a następnie – aż do wojny – asystentem Adm. w Kamieniu. Po śmierci ojca majątkiem w Kopydłowie zapewne zarządzali administratorzy. W 1939 r., po wybuchu wojny Waldemar Lucer został aresztowany i przebywał w areszcie w Lublinie, a nast. Radogoszczu, po czym, w kwietniu 1941 r., został osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Po wojnie wyjechał do Lublina, gdzie zajął się odbudową lokalnej społeczności. Był pastorem w Lublinie od 1945 do 1954 r. i później jeszcze 2 lata w Wałbrzychu. W latach 1958-1979 był biskupem diecezji wrocławskiej (Ewangelicko Augsburskiego Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej). Po przejściu na emeryturę wyjechał do Warszawy, gdzie zmarł w wieku 85 lat.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Księga Adresowa Polski dla przemysłu... 1926;
Portal internetowy Gedbase:
http://www.gedbas.de/person/show/1216612526
http://www.gedbas.de/person/show/1216614450
Mapster:
11794392 @ WIG - Mapa Szczegółowa Polski 1:25 000 /1929 - 1939/
- plik mapy: P39-S26-C_WILCZYN_1935_BWNG_UL.jpg
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Dwór wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi W-E; wejścia reprezentacyjne znajdują się od północy, gdzie dochodzi podjazd i od strony płd. Budynek w stylu miejskiej willi, piętrowy, nakryty mansardowym dachem z wystawkami, wykuszami i facjatkami we wszystkich elewacjach. Od północy nad wejściem góruje efektowny półokrągły fronton.

Park

Pozostałości parku z k. XIX w. o pow. 1,35 ha. Z dawnego parku zachowało się niewiele, jedynie kilka starych drzew. Podany obszar dotyczy dz. ewid. nr 44/2, pośrodku której wznosi się dwór. Niegdyś park rozciągał się dalej na południe, a w jego płn.-zach. narożniku znajdował się sad owocowy.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.