Skatalogowanych zabytków: 11308
Zarejestruj się
Miniatura Stara Kamienica
2015, zdjęcie Bogdan Adler
Miniatura Stara KamienicaMiniatura Stara KamienicaMiniatura Stara KamienicaMiniatura Stara KamienicaMiniatura Stara KamienicaMiniatura Stara KamienicaMiniatura Stara KamienicaMiniatura Stara KamienicaMiniatura Stara Kamienica

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Maciej AdamekBogdan AdlerWaldemar Potulny

Stara Kamienica

Altkemnitz

Województwo:dolnośląskie
Powiat:jeleniogórski
Gmina:Stara Kamienica
Rodzaj obiektu:Zamek

Rejestr zabytków

Obiekt:ruiny zamku, nr rej.: A/762/1424 z 23.09.1965

Stan obecny

Ruiny. Zachowały się fragmenty wieży bramnej.

Historia

W XI lub XII wieku prawdopodobnie stał tu jeden z grodów broniących granicy śląsko-czeskiej lub czesko-saskiej. W 1. połowie wieku XIII gród ten miał zostać przekształcony w drewniano-ziemny zamek dla księcia Henryka Pobożnego, a potem przez Bolesława Łysego przekazany został kasztelanowi Sibotho Schof - przodkowi śląskich rycerzy von Schaffgotsch. Wzmianka na temat sygnowanego 30 grudnia 1242 roku aktu nadania pochodzi jednak z falsyfikatu, fakt samego przekazania zamku jest jednak wiarygodny. Wcześni następcy Sibotho Schofa to Johannes Heinze oraz Ulrich Schoff, a potem Gotsche Schoff I, od którego to imienia nazwisko rodu przekształciło się na Schaffgotsch. Jeden z nich - Henryk - w 1419 objął w spadku osadę Kamienica, którą przekazał w posiadanie synowi Johannesowi Schaffgotsch, a ten po latach podarował ją własnym synom: Henrykowi i Peterowi. Obydwaj zmarli przedwcześnie bez potomstwa, co u progu XVI stulecia powoduje wygaśnięcie kamienickiej linii rodu. W efekcie wieś przechodzi we władanie Fischbacherów, lecz tylko do około roku 1550, kiedy to staje się ponownie własnością Schaffgotschów - Kaspara von Schaffgotsch, syna zarządcy księstwa Świdnicy i Jawora. Po Kasparze przebywał tu jego bratanek Christoph, zaś po jego śmierci w 1601 panem na Kamienicy został Hans Ulrich von Schaffgotsch.
Latem 1616 roku dochodzi do pożaru, w którym gmach płonie doszczętnie, zachowując jedynie stodoły i stajnie. Jednak szybko następuje odbudowa, by około 1630r. zamek powstał ze zgliszczy. Niecałe dziesięć lat później zajmują go szwedzkie wojska gen. Stahlhausa dokonując licznych zniszczeń, pogłębionych jeszcze podczas starcia z nadciągającymi oddziałami niemieckimi. Gospodarz - Hans Urlich von Schaffgotsch już wówczas nie żył, gdyż pięć lat wcześniej oskarżono go o spisek przeciw cesarzowi Austrii, aresztowano, a następnie ścięto. Wszystkie jego dobra zostały skonfiskowane i sprzedane. Starą Kamienicę za 100.000 guldenów kupił węgierski magnat Nikolaus hrabia Palffy von Erdor. Po jego śmierci w 1679 majątek na krótko należał do Eleonory von Palffy, a po niej do Waltera von Gallo i jego żony Sybille hrabiny von Zierotin. W roku 1706 właścicielem zamku został Johann Joachim von Zierotin, który nie był tu częstym gościem. Podobnie czynił jego syn Ludwig hrabia von Zierotin baron von Lilgenau w latach 1718 do 1756, kiedy to nabył ją jeleniogórski kupiec Friedrich Schmidt. Umiera on nagle w 1757. Rok później wybuchł we wsi pożar, który trawi zamek. Gmach nie został już odbudowany i porzucony popadł w ruinę, choć do końca XIXw. wieża pełniła funkcję składnicy płodów rolnych.

Opis

Gotycko-renesansowa warownia zbudowana została z łamanego kamienia na planie zbliżonym do prostokąta o bokach 37x55 m. Budowlę otoczono fosą, prawdopodobnie przylegała bezpośrednio do murów, stąd czasami obiekt ten zalicza się do tzw. zamków wodnych. Było to założenie dwuskrzydłowe, z przystawioną od zachodu trzy- lub czterokondygnacyjną basztą bramną. W 1562 roku gmach został przebudowany w stylu renesansowym, o czym informowała, dziś niezachowana, inskrypcja z datą przebudowy znajdująca się nad głównym wejściem.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.