Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Łania
2013, zdjęcie Tymoteusz Słowikowski
Miniatura Łania

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Łania

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Czesław BaranowskiTymoteusz Słowikowski

Łania

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:włocławski
Gmina:Chodecz
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność Urzędu Miasta i Gminy w miejscowości Chodecz. Budynek, zamieszkiwany przez kilka rodzin, jest w złym - i ciągle pogarszającym się ? stanie.

Historia

Do końca wieku XIX w Łani znajdował się folwark z zabudową gospodarczą, jednak bez dworu. Od XVI w. dobra te były częścią większych kompleksów ziemskich z rezydencjami właścicieli w innych majątkach. W latach 30-tych XIX w. nowa właścicielka dóbr ? Henrieta Drös ? zobowiązała się do wybudowania dworu dla dzierżawcy ? powstał niewielki, drewniany, kryty słomą budynek. Gdy w roku 1881 dobra te nabył Ludwik Racięcki, wybudował dwór istniejący do dziś, który stał się siedzibą właścicieli majątku. W roku 1911 majątek wraz z dworem został nabyty przez małżeństwo Arndt i pozostał najpierw w ich, później zaś w ich synów, rękach do II wojny światowej. Po roku 1945 dwór wraz z zabudowaniami dworskimi i częścią ziemi został przekazany w użytkowanie Gminnej Spółdzielni ?Samopomoc Chłopska?. Dwór przeznaczono na cele mieszkaniowe, większość budynków stopniowo ulegała rozbiórce. Następnie budynek stał się własnością Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ? i pozostaje nią do dziś.

Opis

Klasycyzujący dwór z 2 poł. XIX w. Powstał zapewne w ostatnim jego dziesięcioleciu. Jest to parterowy, podpiwniczony, murowany z cegły i otynkowany, budynek, założony na planie prostokąta wydłużonego na osi północ ? południe. W czasach późniejszych wykonane zostały przybudówki na obu szczytach. Dach pokryty eternitem falistym jest wysoki, dwuspadowy, z czterema kominami w kalenicy. Aby wyrównać spadek terenu elewacje budynku posadowiono na wysokim, lekko rozszerzonym ku podstawie, cokole z odsadką. Ściany dłuższe wieńczy profilowany gzyms koronujący, pod którym podwieszone są konsolki tworzące fryz. Krótkie odcinki gzymsu poprzez załamania w narożach przechodzą na ściany boczne, wyznaczając tym samym podstawę szczytu. Frontowa elewacja budynku jest siedmioosiowa, z krytym, drewnianym i przeszklonym witrażowo gankiem. Frontowe drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, drewniane, ramowo ? płycinowe, z dwudzielnym nadświetlem. Flankowane są dwoma niezbyt szerokimi okienkami. Ponad gankiem, w dachu, usytuowana jest facjata z dwuspadowym daszkiem. Elewacja ogrodowa jest również siedmioosiowa, w dachu, na osi budynku znajduje się również facjata, analogiczna do frontowej, z trójkątnym, schodkowo obramowanym szczytem. Pierwotnie w elewacji tylnej znajdowały się drzwi wiodące na taras. Obecnie drzwi zastąpiono oknem, taras zaś został zlikwidowany. Wnętrze dworu posiada układ dwutraktowy, trójpasmowy. Z sieni na poddasze użytkowe prowadzą przyścienne, drewniane schody. Aby dostosować budynek do potrzeb mieszkalnictwa wielorodzinnego wnętrza zostały podzielone, a pierwotne połączenia amfiladowe w większości usunięte.

Park

Założenie parkowe zapewne powstało równolegle z dworem. Miało ono charakter krajobrazowy, z czasem nadano mu regularny układ osiowy. Od strony zachodniej teren ograniczony był dębami, w ich pobliżu znajdowały się dwa niewielkie stawy. Na tyłach dworu rozciągała się polana z klombem kwiatowym. W osi dworu założono kwiatową alejkę z klombami na bocznych trawnikach. Od szczytu dworu w kierunku stawu poprowadzona była aleja wysadzana grabami. Również świerki, kasztanowce, brzozy i akacje tworzyły szatę roślinną parku. Założenie parkowe zostało w czasach powojennych niemal doszczętnie zniszczone.


tekst: Redaktor Druga Połowa 2011

Inne

Murowany młyn z ok. 1920 roku, wykorzystywany jest obecnie jako magazyn.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.