Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Żmijewo

Hohenlinden

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:brodnicki
Gmina:Zbiczno
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Budynek wielorodzinny.
Właścicielem jest Produkcyjno Usługowo Przetwórcze Przedsiębiorstwo Rolpole Sp. z o.o. w Żmijewie.

Historia

Dwór z XIX w.
Wieś znajdujemy w dokumentach jako Gross Schmeiaw, Schmeie, Smeyen. Lokowana była już w 1298 r. przez Konrada Sacch. Przywilej wystawiony był na 50 włók, z czego 4 należały do proboszcza. W czasach krzyżackich wieś należała do komturstwa brodnickiego. Księga czynszowa z 1415 r. podaje, że miała 48 włók rozległości, od których płacono po 20 skojców czynszu. Do tego karczmarz płacił 5 wiardunków. Tylko 12 włók było osadzonych, reszta stanowiła tzw. pustki. Księgi szkodowe z 1414 r. podają, że w wyniku działań wojennych wieś poniosła straty w wys. 1400 grzywien, do tego kościół wybudowany już na pocz. XIV w. - 200 grzywien. Po czasach krzyżackich wieś stała się gniazdem rodowym Żmijewskich h. Jastrzębiec. W 1570 r. wymieniany jest Żmijewski, zaś w 1670 r. Łączyński i Piwnicki. Wśród późniejszych właścicieli wymieniony jest: Zabokrzycki (1760 r.), Swiniarski (1774 r.), Dobrski (1788 r.) i Czapski w 1793 r. W XIX w. była to wieś kościelna w pow. brodnickim. W 1. poł. XIX w. majątek należący do Sypniewskich wchodził w skład tzw. dóbr karbowskich. W 1848 r. dobra nabył za 200 tys. marek, Niemiec z Walichnów nazwiskiem Hewelcke. W rękach tej rodziny pozostawały one do wybuchu 2. wojny światowej. W 1885 r. majątek liczył aż 1083 ha, z czego 881 ha stanowiły grunty uprawne, 43 ha łąki i 98 ha lasy. We wsi znajdowało się 21 domów i 81 dymów, zamieszkałych łącznie przez 484 osoby, w tym 400 katolików. W 1929 r. pod zarządem Lisbeth Hewelcke dobra liczyły 325 ha i przynosiły 1177 marek czystego dochodu gruntowego. Na ogólny areał składało się 263 ha ziem uprawnych, 36 ha łąk. 20 ha lasów, 5 ha nieużytków i 1 ha wód. Majętność posiadała także cegielnię i gorzelnię. Mniejszy folwark do którego należało 80 ha był własnością gminy kościelnej i przynosił 237 marek dochodu. Po 2. wojnie światowej na terenie większego folwarku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, zlikwidowane ustawowo w latach 90. XX w.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902
Książka Adresowa Gosp. Rolnych pow. 50 ha Woj. Pomorskiego, 1929
J. Krzepela \\\"Rody Ziem Pruskich\\\", 1927
Prawa zastrzeżone!

Opis

Dwór parterowy, nakryty wielospadowym dachem, wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi W SW - E NE, z wejściem głównym od południa.

Park

Park dworski z XIX w. o pow. ok. 2,35 ha. Obecnie park znajduje się na terenie kilku działek ewidencyjnych, dlatego pow. podajemy na podst. mapy topograficznej Geoportalu.

Inne

Kościół, mur., ok. 1330 r. Parafia p.w. św. Jakuba

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.