Zachęcam do podpisania petycji w sprawie wywłaszczenia obecnego właściciela obiektu, który dopuszcza do jego dewastacji. Poniżej link

http://petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=11418