Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się
Miniatura Krzynki
2014, zdjęcie Zbójcerz z Witkowa
Miniatura KrzynkiMiniatura Krzynki

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Zbójcerz z Witkowa

Krzynki

Województwo:zachodniopomorskie
Powiat:choszczeński
Gmina:Pełczyce
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Rok 2018. Co ciekawe, wioska mała bo tylko ok 75 dusz, a we wsi znajdują się dwa dwory, położone stosunkowo niedaleko od siebie, jakies 300 metrów w lini prostej. Dwór przy folwarku jest zaniedbany i marnieje. Dwór na wyspie, gdzie znajduje się też park, został wyremontowany ok. 2006 roku przez KGHM i obecnie jest własnością prywatną. Użytkowany z możliwością sezonowego wynajmu pokoi. W pobliżu dworu folwarcznego znajdują się zaniedbane, nieużytkowane zabudowania gorzelni.

Historia

Wieś pojawia się w źródłach 1315 r. W 1337 r. nadana przez margrabiego Ludwika Starszego klasztorowi Cysterek z Pełczyce. W 1524 r. jako właściciele występują Steinwehrowie, nieco później ród von Waldów. Waldowowie byli posiadaczami tut. majątku jeszcze w XVIII w. Prawdopodobnie w 1729 r. został on wykupiony i włączony do domeny królewskiej w Dolicach. Ok. 1800 r. przejściowo w ręku v. Morwitza, od 1822 - von Klitzingów. Dobra ziemskie ok. poł. XIX w. liczyły 860 ha. Wg danych z 1928 r. w Krzynkach były 2 majątki: Fritza Hinte i dr Heilgendorfa. W tym czasie we wsi i majątku zamieszkiwało łącznie 291 osób.

Opis

Wieś położona w wyjątkowo atrakcyjnym krajobrazie zróżnicowanej rzeźbie terenu, nad jeziorem Pełcz. Układ przestrzenny udokumentowany od schyłku XIX w. pozostał niezmieniony do chwili obecnej. Jest to ulicówka, założona na osi NNW-SSE, biegnąca równolegle do brzegu jeziora.
W północnym krańcu wsi, po zachodniej stronie drogi usytuowany jest folwark, w jego pobliżu dwór I. Na zachód od folwarku, na półwyspie wchodzącym w głąb jeziora znajduje się dwór II w otoczeniu rozległego parku. Na półwysep prowadzi - odchodząca od głównej drogi wiejskiej - wąska, brukowa dróżka, wzdłuż której zachowane jest fragmentarycznie kamienne i kamienno-ceglane ogrodzenie. Pomiędzy obu folwarkami ulokowany zespół dawnej gorzelni, z którego pozostał dom gorzelnego oraz dwa XIX-wieczne budynki magazynowe. Zabudowa wsi pochodzi z okresu od k. XIX w. do lat 20/30-tych XX w.

Park

Park dworski z XIX w. o pow. 8 ha.
Informacje pochodzą z książki / Parki i Ogrody Zabytkowe w Polsce - Stan 1991 rok /

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.