Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Ciężkowo
Zdjęcie Waldemar Sosnowski 2012
Miniatura CiężkowoMiniatura Ciężkowo

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Ciężkowo

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:nakielski
Gmina:Szubin
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Mieszkania prywatne

Historia

Dwór z pocz. XIX w.
Wieś znana była już w XV w., a w XVI w. wzmiankowana jest jako Czeskowo. W tamtym czasie należała m.in. do Stoliskich, właścicieli ówczesnego Stoliszyna i Oleszna. Jej nazwa na przestrzeni stuleci podlegała zmianom, być może różnice w jej zapisywaniu biorą się z błędów kronikarzy, w XVI w. występuje jako Czieskowo. W tamtym też czasie należała do Słupskich, następnie do Rozdrażewskich. Później miała wielu właścicieli a w 1 poł. XVIII w. należała m.in. do Sadowskich, następnie do Józefa i Salomei Grabskich, którym w 1759 r. urodził się syn Hieronim Franciszek. W 1782 r. kolatorem wsi był Tomasz Wróblewski, sędzia nakielski. W XIX w. dobra te należały prawdopodobnie do niemieckich właścicieli, a w 2 poł. tegoż wieku do Wolszlegierów.. W 1891 r. zmarła wdowa po Michale, Konstancja Wolszlegier. Następnie dobra należały do majątku w Królikowie, czyli do Rogalińskich. W Ciężkowie majątkiem zarządzał ekonom, który mieszkał naprzeciw kościoła. Budynek stojący obok kościoła był mieszkaniem pastora.

Prawa do tekstu zastrzeżone. M.K.


Opis

We wsi obecnie nie istnieje budynek, który można uznać jako siedzibę właściciela lub zarządcy dóbr.
Dawny budynek mieszkalny ekonoma majątku jest zwykłym, parterowym domem nakrytym dwuspadowym dachem, bez szczególnych cech stylowych.

Park

Park z XIX w. Pozostałości parku przykościelnego stanowi obecnie grupa zwartego starodrzewu o pow. około 0,7 ha. Układ kompozycyjny nieczytelny. Park jest dziki i zaniedbany. Niegdyś (przed II wojną światową) były tu czyste alejki i ławeczki.

Inne

Zespół kościoła ewangelickiego - obecnie katolickiego z XVIII / XIX w. Plebania, organistówka.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.