Skatalogowanych zabytków: 11320
Zarejestruj się
Miniatura Dziankówek
Właściciel majątku w latach 1842 - 1845, zdjęcie Czesław Baranowski

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Czesław Baranowski

Dziankówek

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:włocławski
Gmina:Lubień Kujawski
Rodzaj obiektu:Dwór

Historia

Pierwotna nazwa majątku w/g spisu poborowego z 1566 r. to Dzianków Mały /Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego / i pochodzi od Dziankowskich h. Jastrzębiec. Właścicielami w wieku XVIII byli : Antoni Dziankowski, a jego następcą syn Bartłomiej Dziankowski / ur. 1760 r. zmarł 11 X 1814 r./ - major wojska polskiego, burgrabia kowalski , dziedzic dóbr Dziankówka z przyległościami oraz Rogożna ok. Piątku. W latach następnych XIX w. właścicielką dóbr do 17.I .1853 r.była Florentyna Bielska z d. Sokołowska. Po tej dacie majątek został nabyty przez Cypriana Mateusza Apanowicza ziemianina h. Gozdawa, właściciela dóbr /1842-1854 r / Unisławic i Dąbrówki Połajewskiej pow. kowalskim oraz Czarnówka. W r . 1866 Dziankówek został kupiony przez syna w/w Adama Apanowicza za sumę 19,5 tys . rubli . Dobra te liczyły 204,5 ha., specjalizacja to : hodowla bydła i uprawa zbóż.
Dwór posiadał cenną bibliotekę składającą się głównie z dzieł historycznych dotyczących historii Polski a w tym Kujaw. Cyprian Adam Apanowicz został w 1870 r. sędzią pokoju ,a po reformie w 1876 r. sędzią gminnym. Dnia 8 kwietnia 1909 r. prawnie przekazał majątek synowi za dożywotnią rentę /dane w/g Słownika Biograficznego W. T. N./.
Do II wojny św. w/w dobra były w posiadaniu Apanowiczów. Reforma rolna z 1945 r. spowodowała rozparcelowanie w/ w majątku.

Park

Pozostałości parku.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.