Skatalogowanych zabytków: 11333
Zarejestruj się
Miniatura Krusza Duchowna
2012, zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura Krusza Duchowna

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 52.7271, 18.2378

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Krusza Duchowna

Lindenthal

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:inowrocławski
Gmina:Inowrocław (wiejska)
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Teren na którym prawdopodobnie stał dwór obecnie jest własnością prywatną.

Historia

Dwór z XIX w.
Krusza Duchowna to stara wieś. która w 1489 r. należała do kapituły płockiej. W 1665 r. wieś posiadali prawdopodobnie Kazimierz i jego żona Anna Karscy. W tym roku urodził im się syn Wojciech. W 1680 r. wieś należała prawdopodobnie do Jana z Rogoźna Rogozińskiego, syna Kazimierza, i jego żony Teresy z Kotłowa. W latach 1691-1712 stanowiła własność kapituły kruszwickiej. Ok. 1676 r. była wydzierżawiona kanonikowi kruszwickiemu Walentemu Tomalskiemu, proboszczowi w Ludzisku. W 1759 r. właścicielem wsi był Wojciech Obuchowski. W latach 1842-1845 właścicielem majątku był Wawrzyniec Kwaśniewski i jego żona Agnieszka z Bieganowskich. W tym roku urodziła się im córka Marianna, a w 1845 r. córka Franciszka. W latach 1861-1863 wieś należała do nieznanego z imienia Słabęckiego. W 1610 r. delegowano kustosza kruszwickiego Stanisława Grochowskiego na sądy ziemskie w Inowrocławiu celem odzyskania przez kapitułę kruszwicką utraconego sołectwa w Kruszy. Przed 1846 r. na terenie wsi rządowej Krusza Duchowna było 15 domów i 107 mieszkańców. W końcu XIX w. istniała tutaj szkoła ewangelicka. W 1885 r. wieś zamieszkiwały 342 osoby, w tym 180 ewangelików i 162 katolików. W tym czasie wieś zajmowała obszar 170 ha, na którym pobudowanych było 26 domów. W okresie międzywojennym działało Kółko Rolnicze Markowice - Krusza Duchowna, którego prezesem był Antoni Szydłowski (1880-1956). Od końca XVIII w. do 1932 r. wieś należała do powiatu strzeleńskiego na terenie województwa poznańskiego. W 1932 r. przyłączona została do powiatu mogileńskiego. Zajmowała obszar 169 ha, w tym użytków rolnych było 158 ha. Na grunty orne przypadało 154 ha. W 1921 r. było 37 domów, w 1931 r. - 42. Mieszkało w nich w 1921 r. 405 osób, w 1931 r. ? 430.
Ze wsi pochodzi: Andrzej Lenart (1886-1957), gospodarz w Kruszy, członek Rady Gminnej, uczestniczył w pracach Kółka Rolniczego Markowice-Krusza Duchowna.

Źródło: Regiopedia, link: http://kujawsko-pomorskie.regiopedia.pl/wiki/krusza-duchowna

Opis

Dwór prawdopodobnie został rozebrany w latach 80-tych XX w.

Park

Brak założenia parkowego.

Inne

Czworak, zabudowania gospodarcze z XIX i XX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.