Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Bielsk

Województwo:pomorskie
Powiat:tczewski
Gmina:Morzeszczyn
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Park:nr rej.: 1071 z 24.11.1989

Stan obecny

Własność prywatna

Historia

Dwór z XIX w.
Nazwa wsi pojawia się w XIII w., gdy zakon cystersów otrzymał te ziemie od późniejszego księcia Przemysława II. W 1294 r. oprócz licznych wsi Cystersi uzyskali dodatkowo ziemie na prawym brzegu Janki, określone jako połowa Bielskiego Lasu. Drugą połowę w 1306 r. zapisał im Król Władysław Łokietek z wdzięczności za hołd, który Pomorzanie złożyli mu na górze Leszkowej pod Koronowem koło Bydgoszczy. Na tej darowiźnie wspomnianych dwóch królów powstała nowa osada zwana z tego powodu Królów Lasem, którą na terenach dawnej puszczy, nad rzeką Jónhą (Janką), w 1338 r. założył opat cystersów z Elbląga - Eberhard. W książce księdza Kujata z 1875 r. ?Opactwo Pelplińskie? widnieje, iż pierwotne rdzenne Kociewie to właśnie okolice Królów Lasu. Do XIX w. ziemie te były własnością zakonu. W XIX w. po uwłaszczeniu, Prusacy wydzielili grunty pod przyszłe folwarki. Wtedy też powstał zapewne bielski dwór i park. Układ przestrzenny wsi składał się z dużego majątku ziemskiego i związanej z nim osady folwarcznej. Po 2 wojnie światowej na terenie majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Po przemianach 1989/90 założenie stało się własnością prywatną.

Opis na podstawie strony internetowej Gminy Morzeszczyn, Geoportalu i informacji od respondentki, Pani Renaty Marcinkowskiej z Królów Lasu.

Opis

Dwór po przebudowie i remontach pozbawiony został cech stylowych. Obecnie stanowi własność prywatną i jest w trakcie remontu.

Park

Park dworski z przełomu XVIII i XIX w. Rozległy park z tarasowo położonymi stawami o pow. około 5 ha. Dwór umieszczony jest w centrum parku na niewielkiej polanie. Założenie położone jest malowniczo na krawędzi wzniesienia. Wśród cennego starodrzewu na uwagę zasługują rosnące tu pomniki przyrody: dwie lipy drobnolistne i trzy dęby szypułkowe.

Inne

Budynek gospodarczy

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.