Skatalogowanych zabytków: 11266
Zarejestruj się
Miniatura Karczyce
2016, zdjęcie Bogdan Adler
Miniatura KarczyceMiniatura KarczyceMiniatura KarczyceMiniatura KarczyceMiniatura KarczyceMiniatura Karczyce

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Karczyce
Zdjęcie Bogdan Adler

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 51.1024, 16.7425

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Bogdan AdlerSławomir Milejski

Karczyce

Kertschuetz

Województwo:dolnośląskie
Powiat:średzki
Gmina:Kostomłoty
Rodzaj obiektu:Pałac

Stan obecny

W zabudowaniach folwarcznych (spichlerz i obora-stajnia) mieści się hotel .
Naprzeciw hotelu - zaniedbana oficyna mieszkalna z szczątkami zegara w szczycie

Obiekt nie znajduje się w Rejestrze Zabytków .

Funkcjonuje w nim Szkoła Podstawowa nieprzerwanie od 1946r.

( Na podst. Opracowania " Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty" )

Historia

W 1343 r. wzmiankowano istnienie w Karczycach folwarku, do którego należało 6 łanów.
Dobra rycerskie w Karczycach w 1786 i 1795 r. znajdowały się w posiadaniu radcy prawnego von Mutius, który przejął je od wdowy von Kessel. Na pocz. XIX w. należały do rodziny Hermann, a od 1804 r. do Friedricha Samuela Ruprecht (?1840). W 1840 r. odziedziczył je po ojcu Johann Samuel Gottlob Wilhelm Ruprecht wraz z folwarkiem Pustynka i rodowym majątkiem w Ilnicy (ob. część Ramułtowic). Po śmierci J.S.G.W. Ruprechta posiadłość rozdzielono między jego synów. W 1886 r. odnotowano w księgach adresowych jako właściciela Friedricha Ruprechta, a w 1891 r. już jego spadkobierców.
W 1892 r. majątek w Karczycach kupił pułkownik Alfred Sckuhr, po którego śmierci w 1926 r. dobra odziedziczyła żona, a później od 1939 r. synowie Curt i Alfred jun. (?1941). Założono też 2,5 hektarowy park i ogród, wzmiankowane w księgach adresowych od 1905 r. Majątkiem zarządzali inspektorzy Paul Andersch, Max Schöder i Opitz.
Pałac posadowiono od płn.-wsch., a przed jego płd. elewacją założono po 1826 r. owalny staw, któremu towarzyszyło od wschodu niewielkie zadrzewienie, wchodzące w głąb majdanu folwarcznego i wygrodzone z niego murem, nasadzone przed 1905 r. Obrzeża stawu obsadzono także drzewami, a zespół od południa i zachodu otoczono murem granicznym. Zabudowę folwarczną skupiono wokół nieregularnego dziedzińca gospodarczego, na którego zamknięciu od południa wzniesiono trzy wydłużone budynki, z których zachowała się owczarnia i stodoła I. Dwa z nich bezpośrednio sąsiadowały od południa z parkiem. Od wschodu dziedziniec gospodarczy zamykała zwarta pierzeja zabudowy, z której zachowała się stodoła II - obecnie całkowicie przebudowana po podniesieniu z ruiny oraz ceglana, II-kondygnacyjna oficyna mieszkalna . Wjazd do zespołu znajduje się w jego płn.-wsch. narożu i obsadzony jest częściowo zachowaną aleją. Na północ od budynku obory - stajni znajdował się wydłużony, nieregularny staw (zasypany prawdopodobnie po 1990 r.)

Opis

Pałac wzniesiony w k. XIX w., znacznie przebudowany w. XX w. Podpiwniczony, założony na planie prostokąta, II-kondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym z przedłużoną kalenicą i sygnaturką zwieńczoną hełmem. W połaciach dachu neomanierystyczne szczyty (trzy w fasadzie; po jednym w elewacjach bocznych), których dolna kondygnacja przebudowana w rodzaj facjat. Fasada poprzedzona trójosiowym portykiem arkadowym zwieńczonym tarasem zamkniętym tralkową balustradą. Arkady na łukach obniżonych wsparte na boniowanych filarach zwieńczonych profilowanymi gzymsami.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.