Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Pieszcz (I)
Zdjęcie Marek Kujawa

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Pieszcz (I)
Zdjęcie Marek Kujawa

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Pieszcz (I)

Województwo:zachodniopomorskie
Powiat:sławieński
Gmina:Postomino
Rodzaj obiektu:Pałac

Stan obecny

Prawdopodobnie własność J.S.T.

Historia

Dwór i pałac - nieistniejący) z XIX w.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1335 r. Przez ok. 500 lat należała ona do rodu von Below. W 1637 r. po śmierci Caspara von Below wieś została podzielona na dwie nierówne części. Większą (2/3 areału) odziedziczył na drodze ożenku z córką Caspara - Jacob Doring von Krockow (Pieszcz A). Był założycielem lennego kompleksu leśnego i rolnego. Rodzina von Krockow była bardzo zasłużona dla króla pruskiego i posiadała też majątki Tyń, Nosalin i Pałowo. W 1782 r. Magdalena Regina von Krockow założyła tutejszy park krajobrazowy. Po 1885 r. majątek przejął Ernst Heinrich von Krockow. W 1905 r. rozbudował dwór i postawił oranżerię. Von Krockow gospodarzyli w Pieszczu ?A? do końca 2 wojny światowej. W tym czasie we wsi działał młyn wodny zbożowy, trak, cegielnia, piec do wypalania wapna, karczma i gorzelnia. Miejscowość słynęła z hodowli owiec, których w pewnym okresie hodowano tu ponad 1000 szt. W 1905 r. w majątku ?A? hodowano 75 koni, 150 szt bydła, owce j.w., 50 świń. Areał liczył 1010 ha, w tym 736 ha gruntów uprawnych, 90 ha łąk, 21 ha pastwisk, 157 ha lasów i 1 ha wód. Właścicielem był w tym czasie Ernst von Krockow. Dalej, aż do 1945 r. właścicielem był Hans von Krockow.
W XIX w. majątek ?B? znajdował się w rękach rodu von Below a w 1847 r. majątek kupił za 70 tys. talarów Johann Ferdinand Zarnke. Od 1918 r. do końca wojny dobrami zarządzał Joachim Deicke. W 1905 r. w majątku ?B? hodowano 38 koni i 140 szt. bydła. Areał liczył 475 ha, w tym 430 ha ziem uprawnych, 43 ha łąk i 2 ha lasów. Właścicielem w 1905 r. był Heinrich von Below, a następnie Sybile Schach von Wittenau. Po wojnie stacjonował tu oddział Armii Radzieckiej. Park i dwór uległy zniszczeniu. Ostatni niemieccy mieszkańcy Pieszcza opuścili wieś dopiero w 1958 r. Pałac przebudowano na magazyny, sukcesywnie popadał w ruinę aż do wyburzenia w latach 80-tych XX w. Dwór zachował się do czasów obecnych. Na bazie obu majątków utworzono rolniczą spółdzielnię produkcyjną, specjalizującą się w hodowli trzody chlewnej i bydła. Spółdzielnia przestała istnieć w 1991 r.

Opis

Dwór neogotycki. Budynek wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, parterowy, nakryty mansardowym dachem. W fasadzie po bokach dwa jednoosiowe alkierze z facjatkami. Część środkowa trójosiowa z wystawką dachową zwieńczoną trójkątnie. W dachu po bokach wystawki umieszczono lukarny. Od płn-zachodu dostawiona parterowa przybudówka nakryta łagodnym dwuspadowym dachem krytym papą.

Park

Park z pocz. XX w. o pow. 4,27 ha. Wśród drzewostanu dominują dęby szypułkowe, wiązy pospolite, dęby szypułkowe w odmianie stożkowej, świerki kłujące, jodła jednobarwna i klon srebrzysty. Na szczególną uwagę zasługuje szpaler pomnikowych dębów o obw. w pierśnicy od 395 do 590cm. Przez park przepływa rzeczka Moszczeniczka, nad którą rośnie czosnek niedźwiedzi. W parku znajduje się nagrobek Ernsta Heinricha von Below.

Inne

Kuźnia z XIX w.
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św., z wieżą z XV w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.