Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Bobrowo
Zdjęcie Napoleon 2009
Miniatura Bobrowo

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Beata ZbonikowskaMarek Kujawa

Bobrowo

Dietersdorf

Województwo:zachodniopomorskie
Powiat:drawski
Gmina:Złocieniec
Rodzaj obiektu:Pałac

Rejestr zabytków

Park:z aleją dojazdow, nr rej.: 1154 z 23.03.1982

Stan obecny

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla dzieci upośledzonych.

Historia

Pałac z 1851 r.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1333 r. Bobrowo wchodziło w skład dóbr złocienieckich. Wśród właścicieli wymieniana jest rodzina von Borcke. Na pocz. XIX w. dobra należały do wdowy po ostatnim z rodziny Borck ze Złocieńca. W 1846 r. zostało odkupione przez jednego z wnuków siostry Konstantyna von Knebel-Doeberitz, syna Ludwika von Knebel-Doeberitz na Darskowie. Konstantyn w 1840 r. ożenił się z Henrietą von Grunburg. W 1872 r. Bobrowo przejął Artur von Knebel-Doeberitz, który przekazał majątek w ręce ostatniemu właścicielowi (do 1945 r.), adoptowanemu bratankowi Hasso von Knebel-Doeberitz. Dla niego to powstał w latach 1851-1853 obecny pałac, zbudowany wg ówczesnej mody, z blankami i wykuszem. W 1894 r. pałac częściowo spalił się, jednak tego samego roku został odbudowany. W okresie do 1907 r. dziedziniec majątku otrzymał aktualny kształt, nowo wznoszone budynki oznaczono datą budowy. W 1928 r. majątek liczył 1802ha i należały do niego folwarki: Buczyna (nieistniejący) i Sułoszyn. Po 2 wojnie światowej majątek został przejęty przez Skarb Państwa Polskiego, a w 1972 r. utworzono tu szkołę specjalną. W domku ogrodnika w latach 60-tych XX w. mieściło się przedszkole, a obecnie jest własnością prywatną.

Opis

Pałac neogotycki. Budynek założony na planie nieregularnego prostokąta, zbudowany z czerwonej cegły o nieotynkowanych elewacjach. Fasadą zwrócony jest na płd.-wsch. Ma prostą zwartą bryłę, trzykondygnacyjną, z przylegającą do bocznej elewacji czworoboczną wieżą widokową, przykrytą stożkowym hełmem. Wejście główne na osi poprzedza wydatny podcień o ostrołukowo wyciętych arkadach. Od strony zach. budynek urozmaicony jest licznymi ryzalitami i niewielkimi wykuszami. Dach budynku jest ozdobny, z wystającymi świetlikami zwieńczonymi również stożkowymi hełmami. Bryłę urozmaicają liczne przybudówki i sterczyny.

Park

Park krajobrazowy z lat 1851-1853, w stylu angielskim, o pow. 22ha, łącznie z dziedzińcem i jeziorem Kozy. Przy płd. brzegu jeziora Kozy, naprzeciwko zabudowań folwarku rośnie okazały dąb o obw. w pierśnicy 500cm określany na 400 lat. Pałac otacza duża polana z drzewami rodzimymi i obcego pochodzenia. Prowadzi do niego zabytkowa aleja dojazdowa. Rośnie tu zabytkowy starodrzew, na jego terenie znajduje się całkowicie zrujnowany grobowiec rodziny von Knebel-Doeberitz.

Inne

Dom ogrodnika z 1884 r.
Zabudowania folwarczne z 2 poł. XIX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Waldenar Piłaciński9 lat i 5 miesięcy temu
Mieszkałem w Bobrowie ponad 13 lat. Pamiętam jak podczas remontu i wymiany dachu już pod koniec prac zapalił się dach i splunęła znaczna jego część. Obecnie =szkoła dla dzieci niepełnosprawnych. W miejscowości znajduje się stara kapliczka na cmentarzu poniemieckim. Jest zabezpieczona ale nie konserwowana.