Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Czechnów
2011, zdjęcie Tymoteusz Słowikowski
Miniatura Czechnów

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Tymoteusz SłowikowskiMarek Kujawa

Czechnów

Zechen

Województwo:wielkopolskie
Powiat:rawicki
Gmina:Bojanowo
Rodzaj obiektu:Pałac

Rejestr zabytków

Zespół:pałacowy, nr rej.: 1128/A z 7.09.1988

Stan obecny

Mieszkania.

Historia

Pałac z pocz. XX w.
Czechnów to wieś leżąca 8 km na płd. zachód od Bojanowa. Od początku swego istnienia leżała na terenach historycznego Śląska, jednak nie wymienia jej akt utworzenia dystryktu ponieckiego z 1310 r., choć znalazł się tam na przykład pobliski Trzebosz. W zw. ze swoją przynależnością terytorialną, wsi nie objęły też żadne z popularnych źródeł dot. Wielkopolski. Jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze w XVIII w. wieś nie istniała, ponieważ właścicielami ziem wokół Zaborowic (Saberwitz) i Sułowa ("Małego" - Kleinsaul) była na pocz. t. stulecia rodzina von Bothmer, Jan Fryderyk von Besse, a następnie Christian i Melchior Gottfryd Haugwitz, zaś w zapiskach wymieniane są tylko te dwie wspomniane wyżej miejscowości. Natomiast Zechen usytuowano później dokładnie pośrodku pomiędzy nimi. W poł. XVIII w. dziedzicem tych ziem był Jerzy Otto von Stosch, a w 2. poł. - niejaki Borwitz. Rodzina von Stosch posiadała wówczas majętność Elgut (Ligota?).
Od 1815 do 1919 r. wieś nosiła nazwę Zechen. W 1883 r. leżała w pow. góreckim (Guhrau) na Śląsku i w par, katolickiej Wąsosz (Herrnstadt), ew. Gross Saul, czyli Wielki Sułów. Miała 930 ha obszaru, 41 domów oraz 236 m-ców, w tym 49 katolików. Niestety nie znamy XIX wiecznych posiadaczy Zechen; z cała pewnością mieszkała tu szlachecka rodzina Frödrich. Pod koniec XIX w. Augusta Frödrich wyszła za Jochanna Friedricha Mischke (zm. 1933). Jej ojciec Wilhelm Ernst F. (1834-1897) pochodził z Zaborowic, a matka Johanna Karolina Kerber z Giżyna i zmarła w Trzebuszu w 1917 r. Zapewne już w latach 20. właścicielem dóbr został Alfred Krausseiche, dla którego w 1924 r. wybudowany został (w miejscu wcześniejszego) opisywany dwór, zaprojektowany przez wrocławskich architektów Kleina i Wolfa (twórców dworu w pobliskim Giżynie). W 1937 r. dobra miały 278 ha, zaś gospodarstwo specjalizowało się w hodowli bydła, koni i trzody chlewnej oraz uprawie zbóż.
Po wojnie na bazie dawnego majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, zlikwidowane ustawowo na pocz. lat 90. XX w. Zakład Rolny w Czechnowie podlegał PGR-owi w Zaborowicach.
Źródła:
Strona internetowa gminy Bojanowo
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Teki Dworzaczka (Monografie, Regesty) Biblioteki Kórnickiej P.A.N.;
Księga Adresowa Polski ..., 1930;
Geoportal;
Mapster:
16404 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 4366_(2488)_Triebusch_1911_UPKrak.jpg
6820 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 4366_Triebusch_1944.jpg
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Pałac eklektyczny, przy czym posiada sporo cech neogotyckich, na przykład triadę ostrołukowych wnęk, czy przypominające krenelaż zwieńczenie elewacji. Budynek wzniesiony jest na rzucie prostokąta, w dł. osi zbliżonej do W-E, na podmurówce z kamienia, piętrowy i nakryty wysokim czterospadowym dachem z lukarnami. Fasadą skierowany na północ (z lekkim odchyleniem na wschód), z dodatkowym wejściem w półkolistym ryzalicie od str. zachodniej. Na elewacji znajduje się rok budowy - 1924.

Park

Park z XIX w. o pow. 0,8 ha (pomiar po zewn. granicach drzewostanu).

Inne

Folwark.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.