Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Daniel BrzezińskiMarek Kujawa

Jelonek

Vw. Schlottnick (1943-45)

Województwo:wielkopolskie
Powiat:poznański
Gmina:Suchy Las
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Obiekt:dwór, nr rej.: 2128/A z 15.08.1987

Stan obecny

Stan własności nieznany.

Historia

Dwór z k. XIX w.
Jelonek to administracyjnie wieś w gminie Suchy Las, jednak zarówno J. jak i Suchy Las znajdują się w granicach aglomeracji miasta Poznań, w jego północnej części. Jelonek nie występuje w źródłach historycznych, zarówno dot. średniowiecza, jak i okresu staropolskiego. Tak więc wnioskujemy, że powstał jako folwark dopiero w XIX w., na ziemiach wydzielonych z majętności Złotniki. Ziemie te na przestrzeni wieków należały do Kierskich h. Jastrzębiec, Skórzewskich, Zabłockich i Wedelskich, zaś w XIX w. przeszły w ręce niemieckie. Pod k. XIX w. Jelonek należał do dominium w Złotnikach. We wsi znajdowały się 3 domy z 30 m-cami oraz dwór wybudowany dla zarządców. Pod k. XIX w. na terenie folwarku wybudowano także cegielnię. Jako, że folwarku nie wymienia żadna z ksiąg adresowych okresu międzywojennego, pozostaje przypuszczać, że należał on ciągle do dóbr w Złotnikach, których właścicielem był Hans Hoffmeyer. Od pocz. swego istnienia, nawet na mapach niemieckich wieś występuje jako Jelonek, dopiero w okresie Rzeszy Niemieckiej, w latach 1943-45, otrzymała nazwę Vw. Schlottnick (czyli folwark Złotniki). Nigdy nie było tu określenia "Gut", oznaczającego zespół dworski. Po 2. wojnie światowej dawne dobra rozparcelował Skarb Państwa Polskiego.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Księga Adresowa Gosp. Rolnych woj. Poznańskiego, 1926;
Teki Dworzaczka (Monografie, Regesty), Biblioteka Kórnicka P.A.N.;
Księga Adresowa Polski... Bydgoszcz, 1930;
Geoportal;
Mapster:
17042 @ Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 - Generalstabskarte, ark. poj. /1870 - 1944/
- plik mapy: KDR100_301_Posen_ca1893_DRMC5820301.jpg
5594 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 3567_Posen_Nord_1944.jpg
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

"Dwór w Jelonku" pod adresem ul. Szamotulska 6 nie ma nic wspólnego z dworem wybudowanym w dawnym folwarku. Jest to ładny domek w stylu willowym, pochodzący najprawdopodobniej z okresu krótko przed, lub po 2. wojnie światowej.
Dawnym dworem jest za to jeden z budynków wznoszących się na terenie parku. Zaznaczmy, że Jelonek nie był dużą miejscowością i dookoła otoczony był polami. Cała zabudowa wokół dawnego folwarku powstała dopiero po 2. w. światowej. W celu uściślenia informacji niezbędne jest badanie terenowe, na miejscu w Jelonku. Obydwa w.w. budynki wzniesione są na rzucie prostokąta i fasadami skierowane na NE. Dworem był zapewne ten położony nieco na zachód, nakryty dwuspadowym dachem, zaś budynek w cz. wschodniej parku mógł być oficyną.

Park

Park z 1. poł. XX w. o pow. 2,3 ha, założony zapewne na bazie naturalnego drzewostanu otaczającego założenie od str. wschodniej. W ok. 3/4 położony na dz. ewid. nr 219/56, plus dwie dz. od str. wschodniej: nr 220/1 (z budynkiem - prawd. oficyną) i 220/8.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Marek Kujawa3 lata i 4 miesiące temu
Koledzy z Poznania mogliby się udać na Szamotulską i wejść na teren parku. Od willi pod nr 6, jest to ok. 100-200 m. w kier. płn.-zachodnim. Można by popytać ludzi o dwór i zerknąć na budynki. Na pewno ktoś coś będzie wiedział...