Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się
Miniatura Mąkolno
2015, zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura Mąkolno

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek KujawaAleksandra Musiał

Mąkolno

Województwo:wielkopolskie
Powiat:koniński
Gmina:Sompolno
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski, nr rej.: 443/184 z 7.08.1990

Stan obecny

Własność J.S.T. Mieszkania komunalne.

Historia

Dwór z 2 poł. XIX w.
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1345 r. W dokumentach znajdujemy ją także jako Makolyno. Później wymieniał ją m.in. Jan Łaski w swojej Liber Beneficiorum. Już ok. 1440 r. była tu parafia, a pleban z Mąkolna pobierał dziesięciny m.in. z dóbr Wierzbie. Najwcześniejszymi znanymi właścicielami tych terenów byli Rusoccy z Mostek, a następnie Mąkolińscy, dla których to stała się ona gniazdem rodowym. Od pocz. XVIII w. właścicielem Mostek i Mąkolna był Jan z Zakrzewa Zakrzewski, cześnik brzesko-kujawski (w latach 1708-1742). W 1708 r. ożenił się z Ludwiką Lubstowską h. Leszczyc (1680-1714) z którą nie posiadał potomstwa, a ok. 1740 r. z Ludwiką Bogatko h. Pomian, z którą miał córkę Annę (1710-1776). Ta wyszła za Waleriana Bielickiego z Bielczewa h. Pobóg (1710-1762). Po śmierci Jana Zakrzewskiego, wdowa zaślubiła w 1746 r. w Mąkolnie brata tegoż Waleriana - Fabiana (1720-1783). Ok. 1750 r. staraniem proboszcza Łukasza Żuławskiego wzniesiony został we wsi drewniany kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła, restaurowany w 1894 r., który stoi tu do dzisiaj. Po Bielickich dziedzicem wsi został Andrzej Raczyński herbu Nałęcz. W 1827 r. wieś miała 14 domów z 84 mieszkańcami. Leżała w gminie Sompolno i powiecie kolskim, dzieliła się na samą wieś oraz folwark wchodzący w skład dóbr Mostki. Dwór wzniesiony został w miejscu starszego budynku w 2. poł. XIX w. W 1885 r. wraz z Mąkolnem Poduchownym było tu 7 domów i 95 m-ców, natomiast na terenie folwarku 2 domy i 42 m-ców. W skład dóbr Mostki wchodziły też folwarki: Przestronie, Janowicz, Lipiny, Łaziska, Zdrojki i Smolniki. Łączna pow. wynosiła 2624 mórg. W 1930 r. właścicielką majątku o pow. 326 ha była Józefa Piasecka. W latach 70. XX w. w dworku miesciła się szkoła, później poczta, mieszkania i biblioteka.
Źródła:
Wikipedia
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich...
Teki Dworzaczka (Regesty)

Opis

Dwór wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi wschód-zachód. Nakryty dachem dwuspadowym z wystawkami w obu elewacjach. Wejście poprzedzone gankiem ze schodami, nad nim balkon wsparty na dwóch kolumnach. W trakcie remontów zamurowano część drzwi i wymieniono okna. W 1990 r. wyremontowano elewacje, kominy i dach budynku.

Park

Pozostałości parku z poł. XIX w. o pow. ok. 2 ha. Ze starodrzewu pozostały jedynie lipy drobnolistne i wiąz szypułkowy. Dawny układ przestrzenny całkowicie nieczytelny.

Inne

Spichlerz z pocz. XX w.
Kościół drewniany z poł. XVIII w. p.w. św. Andrzeja Apostoła

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.