Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się
Miniatura Danków
2017, zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura DankówMiniatura DankówMiniatura Danków

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Michał JakobielskiMarek Kujawa

Danków

Dankow

Województwo:wielkopolskie
Powiat:koniński
Gmina:Kleczew
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski, nr rej.: 283/25 z 30.04.1984

Stan obecny

Ruiny, własność J.S.T.

Historia

Dwór z 2. poł. XIX w.
W okresie staropolskim wieś wchodziła w skład dóbr dóbr kleczewskich. Po II rozbiorze Polski znalazła się pod zaborem pruskim. Po krótkim okresie Księstwa Warszawskiego, na skutek nowego podziału administracyjnego Danków znalazł się w Królestwie Polskim. W 1827 r. wieś liczyła 15 domów i 103 m-ców. Na Danków zwany też "Dankowo" składała się w 1881 r. wieś oraz folwark. Leżał on w gminie Kleczew i pow. słupeckim oraz parafii Złotków. Folwark posiadał 524 morgi obszaru, w tym 45 m. ziem uprawnych, 46 m. łąk, 2 m. pastwisk oraz 25 mórg nieużytków (drogi, place, etc.). Na polach majątku zaprowadzony był 15-polowy płodozmian. Na terenie folwarku znajdowało się 8 budynków murowanych i tyleż drewnianych. We wsi mieszkało 2 osadników z których każdy miał po 1. mordze ziemi. Właścicielami byli wówczas Chrzanowscy h. Nowina, z których Franciszek Maurycy (ur. w 1854 r.) zaślubił 5 listopada 1884 r. w Gębicach pannę Klarę Watta-Skrzydlewską h. Samson z Dzierżążna. Franciszek był synem Leopolda Wincentego (1815-1874) i Teodory Doruchowskiej. Miał z Klarą syna Jana (1890-1910). W 1926 r. pod zarządem Franciszka Chrzanowskiego dobra liczyły 203 ha. Po 2. wojnie światowej folwark postanowiono zlikwidować. Dwór przeznaczony został na mieszkania, zaś zabudowania gospodarcze wyburzono. We dworze mieszkała m.in. pani Michalska, której wnuczka jest naszą respondentką. W późniejszym okresie wyburzono również część naziemną dworu, "wyrównując go" do poziomu podłóg.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Teki Dworzaczka (Monografie, Regesty) Biblioteki Kórnickiej P.A.N.;
Księga Adresowa Polski... dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1926/27;
Strona internetowa Powidzkiego Parku Krajobrazowego;
Mapster, mapa archiwalna: P39-S26-E_OSTROWITE_KOLO_SLUPCY_1935
Geoportal.
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Dwór w Dankowie wznosił się na wschodnim skraju parku. Wzniesiony był na planie prostokąta w dłuższej osi W-E, fasadą skierowany na południe. Relikty dworu, być może z piwnicami, w niezmienionej postaci pozostają do dzisiaj, są tylko mocno zarośnięte przez samosiewy drzew i krzaków. Od str. płd. do dworu prowadził podjazd, po stronie wschodniej rozciągało się podwórze gospodarcze, a po zachodniej park.

Park

Park z XIX w. o pow. 2,016 ha nie licząc wschodniej części będącej młodszymi nasadzeniami lub samosiewami. Dawny zespół dworski zajmował dz. ewid. nr ...12/3 o pow. 3,4551 ha oraz działkę nr ...12/2 o pow. 0,6234 ha, łącznie 4,08 ha (Geoportal, 16.10.2017 r.). We wschodniej części zespołu dworskiego znajdowało się podwórze gospodarcze. Być może był tu także niewielki sad, co mogą sugerować rosnące pojedyncze jabłonie. Wewnątrz parku znajduje się duży plac przeznaczony na boisko, a w jego płd.-zach. części staw. Dwór wznosił się przy wschodniej granicy parku, tuż przy obecnej drodze przecinającej go z płd. na północ. Droga ta stanowi zarazem granicę pomiędzy dawną częścią rezydencjonalną a gospodarczą zespołu; wcześniej jej nie było a poprowadzono ją dopiero w okresie wyburzania zabudowań folwarku. W tym okresie zlikwidowano również lub zmieniono przebieg innych dróg gruntowych wokół założenia. W parku na uwagę zasługują rosnące tu ciekawe gatunki drzew: klon srebrzysty, jesion wyniosły i morwa biała. W podszycie spotykamy bzy i śnieguliczkę białą. Całość jest dzika i zarośnięta a dawny układ kompozycyjny nieczytelny. Na płn. od dworu znajdują się też ruiny zabudowań nieznanego nam przeznaczenia, pochodzące jednak z okresu późniejszego niż sam dwór, albowiem obiekt ten nie widnieje na mapie z 1935 r.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Marek Kujawa6 lat i 7 miesięcy temu
W latach 80. XX w. przy wpisywaniu do rejestru zabytków, komuś coś się przywidziało i tak powstał Janków - Danków. Taka miejscowość nigdy nie istniała a zainteresowanych informujemy, że Danków wchodzi w skład sołectwa Jankowo.