Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się

Myszki

Rehberg (1939-45)

Województwo:wielkopolskie
Powiat:gnieźnieński
Gmina:Kiszkowo
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Park:2 poł. XIX w., nr rej.: 2037/A z 3.01.1986

Stan obecny

Własność ANR lub prywatna.

Historia

Kolejnym dziedzicem został brat Tadeusza, Julian Kiedrowski (1869-1928). W 1926 r. pod jego zarządem majątek liczył 304 ha, na co składało się 275 ha ziem uprawnych, 64 ha łąk i pastwisk, 53 ha lasów oraz 2 ha nieużytków. Czysty dochód gruntowy wynosił 939 talarów. Po śmierci Juliana dobrami zarządzał brat Jan. W 1930 r. wieś liczyła 217 m-ców.
Proszę poprawić:
Julian zapisał Myszki Edwardowi Kiedrowskiemu, który figuruje w hipotece w Gnieźnie jako ostatni właściciel.
Powierzchnia wynosiła 479,95 ha - powyżej jest błąd: 275+64+53+2=394 a nie 304. Do tego była "resztówka" ok. 86 ha
30.10.1947 w księdze wieczystej wpisano Skarb Państwa Polskiego na zasadzie art 2 lit e dekretu z dn. 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R.P. z 1945 r. nr 3 poz 13)
Źródła (dopisać):
Marcin Libicki, Piotr Libicki "Dwory i Pałace Wiejskie w Wielkopolsce" Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2010
ISBN 978-83-7301-243-1

Opis

Dwór wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi zbliżonej do N-S, fasadą zwrócony na wschód. Korpus parterowy, nakryty dwuspadowym dachem. Po bokach korpusu umieszczono dwa wyższe, piętrowe skrzydła, lekko zryzalitowane w obu elewacjach. Skrzydła dodatkowo posiadają użytkowe poddasze. Wejście do dworu osłonięte jest sześciokolumnowym gankiem; prowadzą do niego szerokie, zwężające się ku górze schody ujęte murkami. W elewacji zach. centralnie umieszczona alkierzowa, półokrągła weranda. Na skutek remontów pozbawiony cech stylowych.
dopisać:
skuto dekorację fasady (widoczną na starym zdjęciu)

Inne

Ostatnie zdjęcie ma nieprawidłowy opis - nie jest to zdjęcie współczesne autorstwa Roberta Rydwelskiego, lecz zdjęcie z książki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskim" z 1912 r. (mam tę książkę w PDF)

Można też wpisać: DO REJESTRU ZABYTKÓW ZOSTAŁY WPISANE
OSADY WIELOKULTUROWE A W
SZCZEGÓLNOŚCI OSADA Z OKRESU WPŁYWÓW
RZYMSKICH ZNAJDUJĄCA SIĘ NA DZIAŁCE NR
32, STANOWIŁA STANOWISKO
ARCHEOLOGICZNE NR 37

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.