Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się
Miniatura Miaty
Zdjęcie Miecia Postołowska 2011
Miniatura MiatyMiniatura Miaty

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Miaty

Mattfelde

Województwo:wielkopolskie
Powiat:gnieźnieński
Gmina:Trzemeszno
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność A.N.R. w dzierżawie.
Miaty, dom nr 1.

Historia

Dwór z pocz. XX w.
W dawnych wiekach wieś nie istniała, zaś folwark utworzony został dopiero w XIX w. na skutek pruskiej kolonizacji lub osadnictwa olęderskiego pod koniec XVIII w. Od początku swego istnienia dobra znajdowały się w rękach niemieckich. W 1885 r. Miaty były wsią w pow. gnieźnieńskim. Było tu 17 domów z 217 m-cami, w tym 206 katolików i 11 ewangelików; 106 analfabetów. Mieszkańcy korzystali z gościńca, stacji kolejowej i telegrafu w Trzemesznie. W bliżej nieznanym okresie dobra rozdzielono na dwa folwarki znajdujące się w płd. i płn. części wsi. W 1906 r. całą, 900-morgową wieś wykupił z rąk niemieckich Dom Bankowy Drwęski & Langner (Marcin Biedermann). Była to instytucja "konkurencyjna" dla pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, wykupująca majątki z rąk biedniejszych Niemców i sprzedająca je Polakom. W okresie międzywojennym wieś leżała w powiecie witkowskim. Na obszarze gminnym Miaty nadal znajdowały się dwie własności ziemskie. Większy majątek o areale 215 ha (w części południowej) należał do Tadeusza Żeglenia i miał 366 talarów czystego dochodu gruntowego, zaś mniejszy 179-hetarowy z dochodem 228 talarów znajdował się w rękach Feliksa Kostro. W 1930 r. wieś liczyła 245 m-ców. Po 2. wojnie światowej majątki zabrał i rozparcelował Skarb Państwa Polskiego. Na terenie dawnego folwarku T. Żeglenia utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, zlikwidowane ustawowo po przemianach 1989/90. W dworku na przestrzeni lat znajdował się biurowiec PGR-u.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich;
Teki Dworzaczka (Regesty) Biblioteki Kórnickiej P.A.N.;
Księga Adresowa Gosp. Rolnych Woj. Poznańskiego, 1926;
Mapster:
5547 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
Geoportal.
Powyższy opis w znacznej mierze przedstawia niezweryfikowane naukowo hipotezy autora i w żadnym wypadku nie powinien służyć jako podstawa źródłowa dla innych opracowań.
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

W Miatach nie zachował się oryginalny dwór w płd. części wsi. Na jego fundamentach w okresie powojennym wzniesiono nowy budynek o podobnej architekturze, jednak bez skopiowania cech stylowych. Jest on parterowy, nakryty dwuspadowym dachem krytym dachówką, wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi W/SW-N/NE, fasadą skierowany na S/SE, czyli w dużym uproszczeniu na południe.

Park

Do czasów obecnych nie zachowało się żadne z założeń parkowych we wsi Miaty. Nie były to duże parki; ten w części płn. miał pow. ok. 0,8 ha, natomiast w południowej - ok. 0,6 ha. Obecnie na miejscu dawnego drzewostanu znajdują się pola uprawne i nieużytki. Pozostałości założenia wraz z podwórzem gospodarczym zajmują niewielką, północną część dużej dz. rolnej nr ...95/3 o pow. ok. 43 ha (Geoportal, 27.07.2017 r.).

Inne

Zabudowania gospodarcze z 4 ćw. XIX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.