Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Zdzisław Wasiołka

Mechlin

Dwór Andrzejówka

Województwo:wielkopolskie
Powiat:śremski
Gmina:Śrem
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

W 1992 r. zespól parkowo dworski nabyli Halina i Andrzej Chwałczyńscy. Obiekt został zaadaptowany na bazę hotelową i ośrodek turystyczno - rekreacyjny. Dzięki staraniom rodziny Chwałczyńskich przywrócono do dawnej świetności zdewastowany dwór z otaczającym go parkiem. Ponadto w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, na terenie parku powstały: stajnia i kort tenisowy. Obecnie właścicielem dworu jest Marcin Chwałczyński.
Zarówno dwór jak i park bardzo zadbane. Mieści się tu baza noclegowo-sportowa, organizowane są obozy dla młodzieży.

Historia

Pierwsza wzmianka o Mechlinie (Mechinevo) pochodzi z roku 1181, kiedy wieś należała do klasztoru Benedyktynów z Lubinia. W kolejnych wiekach wieś należała kolejno do rodów Sepińskich, Jezierskich, Koszutskich i innych. Na przełomie XVII i XVIII w. wchodziła w skład majątku Kolegium Jezuitów w Poznaniu. Po kasacie zakonu w roku 1773, klucz majątków mechlińskich nabył Kazimierz hr. Raczyński. Istniejący do dziś dwór został zbudowany ok. 1814 r w miejscu, w którym wcześniej istniał dworek drewniany.

Dnia 20 stycznia 1845 r. ostatnie godziny życia spędził tu Edward hr. Raczynski (1786 - 1845), wybitny działacz społeczny, mecenas sztuki, założyciel Biblioteki im. Raczyńskich w Poznaniu. W 1860 r. majątek mechliński kupił Mateusz Watta Skrzydlewski. W czasach zaborów dwór był ostoją polskości, udzielał gościny wybitnym postaciom życia politycznego
i gospodarczego. W okresie międzywojennym majątek prosperował bardzo dobrze. W czasie II wojny światowej dwór zajmowali Niemcy.

Po 1945 r. w wyniku reformy rolnej nastąpiła parcelacja majątku oraz powstanie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Początkowo była ona użytkownikiem części majątku Mechlin, później odkupiła go od skarbu państwa. Następowała powolna dewastacja dworu i parku. (http://www.dworandrzejowka.pl/historia/)

Park

Dwór otacza park angielski powstały w końcu XVIII w. o powierzchni 4,5 ha z dużą liczbą drzew - pomników przyrody. Rośnie w nim m.in. 11 dębów szypułkowych, 2 platany zachodnie, 2 jesiony, lipa drobnolistna. Park jest również miejscem , w którym przy odrobinie szczęścia spotkać można puchacza, dzięcioła czarnego, liczną populację wiewiórek, a także sarny.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.