Skatalogowanych zabytków: 11295
Zarejestruj się

Trzcielin

Rohrschütz

Województwo:wielkopolskie
Powiat:poznański
Gmina:Dopiewo
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Stan własności nieznany. Prawdopodobnie JST.

Historia

Dwór nr 1, z 2. poł. XIX w.
Historia wsi Trzcielin, z uwzględnieniem obu majątków - szlacheckiego i kościelnego, a później trzech dworów - znajduje się w opisie dworu nr 2, w naszym katalogu. Dla porządku skopiujemy z niego część poświęconą dworowi doktora Stefana Dąbrowskiego.
...Po wyzwoleniu Polski w 1920 r. majątek główny wrócił w polskie ręce, a w 1926 r. był własnością S. Dąbrowskiego. W skład majętności wchodziły folwarki Joanka, Lisówki, Drogosławiec oraz leśniczówka Podgaj. Na 792 ha ogólnego obszaru składało się 613,25 ha ziemi uprawnej, 35 ha łąk i pastwisk, 51 ha lasów, 53,25 ha nieużytków i 27,5 ha wody. Do oszacowania podatku gruntowego wykazywano 1698 talarów tzw. "czystego dochodu". Wieś w tym czasie otrzymała już współczesną nazwę - Trzcielin, a w 1930 r. liczyła 437 m-ców. W dawnej części "kapitulnej", na bazie dużych gospodarstw włościańskich, powstały dwa niewielkie majątki ziemskie, należące do podpułk. rezerwy Andrzeja Kopy (174 ha i 509 tal. dochodu) oraz Jana Kowalaka (167 ha i 384 tal. dochodu). We wsi znajdowała się ponadto gorzelnia i krochmalnia należące do Dąbrowskiego. Po 2. wojnie światowej na bazie majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, zlikwidowane ustawowo przez rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego. W jednym z dawnych dworów mieściły się mieszkania pracowników zakładu. Pozostałe stały się prawdopodobnie domami mieszkalnymi.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Teki Dworzaczka (Monografie, Regesty) Biblioteki Kórnickiej P.A.N.;
Słownik Historyczny Ziem Polskich w Średniowieczu, Inst. Historycznego P.A.N.;
Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl);
Księga Adresowa Gosp. Rolnych Woj. Poznańskiego, 1926;
Księga Adresowa Polski ..., 1930;
Geoportal;
Mapster:
11812103 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 3666_Dombrowka_1940_APP_Sygn._M.top.25-1014.jpg
11780467 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 3666_Dombrowka_IX.1944_UW.jpg
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Budynek późnoklasycystyczny, wzniesiony na planie prostokąta w osi (w przybliżeniu) NW-SE, fasadą skierowany na płd-zach (SW), parterowy, nakryty mansardowym dachem łamanym z trójkątną wystawką w fasadzie. Wejście osłonięte portykiem kolumnowo-filarowym małego porządku, dźwigającym balkon i poprzedzone szerokimi schodami.

Park

Park z poł. XIX w., niegdyś o pow. 2,1 ha, obecnie trudnej do oszacowania ze wzgl. na niekorzystne zmiany. W części płn. znajdowały się dwa podłużne stawy, rozciągające się równolegle do osi poprzecznej dworu (kier. NW-SE).

Inne

Dwór nr 2 (oddzielny opis).

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Karol Barsolis Turysta Kulturowy 2 lata i 2 miesiące temu
Palac w Trzcielinie ..dodaje aktualne zdjecia ..
https://www.dopiewo.pl/warto-zobaczyc-0