Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Grobla
2015, zdjęcie Bogdan Adler
Miniatura GroblaMiniatura GroblaMiniatura GroblaMiniatura GroblaMiniatura GroblaMiniatura GroblaMiniatura Grobla

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Grobla
Zdjęcie Bogdan Adler

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Bogdan AdlerAndrzej Kwasik

Grobla

Graebel

Województwo:dolnośląskie
Powiat:jaworski
Gmina:Paszowice
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski, XV, XIX/XX w.
Obiekt:dwór, nr rej.: 1385 z 6.11.1965
Park:nr rej.: 550/L z 8.09.1980

Stan obecny

Po II wojnie światowej pałac-dwór był kilkakrotnie remontowany, m.in. w 1960 r. z przeznaczeniem na ośrodek wczasowy. Pod koniec XX wieku pałac był obiektem kolonijnym kolonii letnich \"Cichy Kąt\".
W czasach nam bliższych miał mniej szczęścia. Może teraz to się zmieni, jako że zyskał nowego właściciela. 
Od 2007r. , zdewastowany , znalazł się w rękach prywatnych - obecnie w zabudowaniach dworu i dworskich mieści się Ośrodek Turystyczno-Szkoleniowy MAGDALENA

Historia

Pierwotny, renesansowy dwór w Grobli powstał w XVI w. i był otoczony fosą, przez którą prowadziły mosty. W 1702 lub 1707 r. członkowie rodzin von Zedlitz i von Nostitz przebudowali dwór z zachowaniem fosy i mostów. Obecny wygląd rezydencji pochodzi z 1902 r., kiedy to po raz drugi przebudował go ówczesny właściciel - Gustav Zahn. Z tego okresu pochodzi tez założenie parkowe o pow. 1,5 ha. 
W 1932 r. cały majątek o wielkosci 135,75 ha nabyl rolnik Kurt Scholz. 

Opis

Budynek dworu - zwanego pałacem - dwukondygnacyjny, z oskarpowanymi narożnikami, o elewacjach gładkich, otynkowanych z prostokątnymi otworami okiennymi, rozmieszczonymi symetrycznie. Ściany wsparte na cokole fundamentu. Całość zbudowana na planie czworoboku. Na osi fasady centralnej, szerokie kamienne schody wykończone drewnianą balustradą. Główny portal wejściowy ostrołukowy, obramowany dwoma pilasterami do wysokości pierwszego piętra. Nad portalem prosty balkon w kształcie płyty wspartej na belkach połączony z wnętrzem pałacu drzwiami balkonowymi. Fasada nad balkonem zdobiona ryzalitem zakończona na wysokości dachu, trójkątnym szczytem, wykonanym z muru pruskiego. Na elewacjach zachowane fragmenty geometrycznej dekoracji sgraffitowej. Dach czterospadowy, pokryty ceramiczną dachówką zdobiony licznymi nadbudówkami poddaszowymi: lukarnami i mansardami. Na końcach kalenicy ozdobne pinakle. W osi budowli znajduje się prostokątna wieżyczka (sygnaturka) z galerią widokową, o konstrukcji słupowo-szkieletowej, wychodząca z kalenicy dachu. Ściany boczne dolnej części wieżyczki o obrysie kwadratu, pokryte są dachówką, całość zwieńczona czterospadowym dachem hełmowym, wspartym na ośmiu filarach. Hełm pokryty dachówką zakończony metalowym szpicem.

Park

Dwór jest otoczony XIX-wiecznym parkiem naturalistycznym, w którego kompozycji wykorzystano walory krajobrazu.
Wśród dobrze zachowanego i bogatego drzewostanu znajdziemy 100-letnie dęby, klony, jesiony i lipy. Krajobraz ozdabiają również rosnące daglezje zielone, sosny wejmutki i żywotniki zachodnie. Tuż obok Pałacu rozpoczyna się rezerwat przyrody "Nad Groblą". Jako rezerwat leśno-krajobrazowy, o powierzchni 88 ha, chroni największe w Polsce skupisko jarząbu brekinii, gatunku będącego pod ścisłą ochroną.

Inne

Dwór wraz z parkiem leży na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy. Chroni on wschodni fragment Pogórza Kaczawskiego o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Malownicze krajobrazy i lasy porastające wzgórza wulkaniczne i strome zbocza jarów przyciągały tu od dawna turystów i przyrodników. Ponad 130 lat temu, bo w 1874 r. Fryderyk Scholz z Jawora odnalazł tutaj stanowisko bardzo rzadkiej i nie spotykanej w innych rejonach Dolnego Śląska paproci - języcznika zwyczajnego .

W Rejestrze Zabytków : - zespół dworski, XV, XIX/XX:
- dwór, nr rej.: A/2853/1385 z 6.11.1965
- park, nr rej.: A/2852/550/L z 8.09.1980

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.