Skatalogowanych zabytków: 11397
Zarejestruj się
Miniatura Bodzewko
Zdjęcie Marek Kujawa

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Bodzewko

Eichenstätt (1838-45)

Województwo:wielkopolskie
Powiat:gostyński
Gmina:Gostyń
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność prywatna.

Historia

dwór z 2. poł. XIX w., przebudowany w 1900 r.
Pierwszym znanym włascicielem Bodzewka był Janusz, dziedzic w Gostyniu, który w 1444 r. sprzedał połowę miasta Gostyń z zamkiem i przyległymi wsiami Maciejowi Borkowi z Osieczny, kasztelanowi nakielskiemu. W 1471 r. Piotr, syn tegoż Macieja, zapisywał na tych dobrach 1000 zł. węgierskich posagu i tyleż wiana swej żonie Barbarze. Ta po jego śmierci wyszła za Jana Malay z Jarocina, którego tak kochała, że w 1489 r. oddała mu 1/3 posagu zapisanego na majątku. Oprócz połowy Gostynia były to wsie: Bodzewko. Dusina, Krzemieniewo, Drobnino, Trzebiec, Podrzecze i Czyrwonykościół w powiecie kościańskim. Gostyńscy mieli dwóch synów, z których Jan pozywał w 1507 r. Macieja, kasztelana śremskiego, o wydzielenie mu części dziedzicznych w w.wym. dobrach oraz Górce, Rusinowie, Ziemicach, Daleszynie, Potarzycy i Świerczynie. Druga połowa tych dóbr należała do Osieckich, a następnie do Andrzeja z Górki, z którym ci zamienili się za kilka wsi w powiecie kościańskim. W latach 1514-1520 jako właściciele wymieniani są Bodzewscy i Andrzej z Górki, syn Łukasza. Od 1521 r. dziedzicem połowy wsi był Jan Gostyński, zaś reszta należała do Bodzewskich. Już w XVI w. występował podział na Bodzewko Małe i Wielkie. W rękach sukcesorów Gostyńskich i Bodzewskich wieś pozostawała prawie do końca XVII w. W 1601 r. jako dziedzice wymieniani są także Stanisław i Melchior Radzewscy, a następnie ich spadkobiercy. W połowie XVII w. część dóbr trafia też w ręce pisarza sądowego wschowskiego Andrzeja Daleszyńskiego, a potem Wojciecha Konarzewskiego. Ostatnim XVII ? wiecznym właścicielem jakiego znajdujemy w źródłach jest Franciszek z Bnina Radzewski. Po 1. rozbiorze Polski wieś znalazła się pod zaborem pruskim. Od 1815 r. należała do okręgu gostyńskiego powiatu krobskiego (Kröben). W 1837 r. liczyła 21 dymów z 200 mieszkańcami. W połowie XIX w. wchodziła w skład majątku Głogówko. Jego właścicielem był wówczas Niemiec nazwiskiem Kaulfus. W 1880 r. Bodzewko dzieliło się na wieś z 14 domami i 70 mieszkańcami wyznania katolickiego (28 analfabetów) oraz dominium z 8 domami i 167 mieszkańcami (72 analfabetów). Majątek ziemski liczył 2803 morgi i należał do kongregacji filipinów w Gostyniu. W 1900 r. dwór został przebudowany, zapewne już przez Józefa Mycielskiego herbu Dołęga. W 1926 r. folwark Bodzewko liczył 698,36 ha, w tym 308,4 ha ziem uprawnych, 4,5 ha łak i pastwisk, 378,77 ha lasów i 6,67 ha nieużytków. Majątek przynosił 2596 talarów czystego dochodu gruntowego. Jego właścicielami byli spadkobiercy Józefa hr. Mycielskiego, a dzierżawcą Jan Prejbisz. W 1930 r. wieś liczyła 313 mieszkańców, był tu także wiatrak należący do J. Kabacińskiego. W latach 1939-1945 wieś nosiła nazwę Eichenstätt. Po wojnie majątek zabrał i rozparcelował Skarb Państwa Polskiego, a w dworku prawdopodobnie utworzono mieszkania.
źródła:
Teki Dworzaczka (Regesty)
Księga Adresowa Gospodarstw Rolnych woj. Poznańskiego 1926
Księga Adresowa Polskie 1930
Zdjęcie pochodzi z serwisu: Fotosik.pl
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/95e0fa81efebad9c.html

Opis

Dwór parterowy, nakryty dwuspadowym, naczółkowym dachem, krytym eternitem. Budynek wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi zbliżonej do płn.-płn.-wschód. W obu elewacjach posiada zryzalitowane wejścia zwieńczone trójkątnymi wystawkami, poprzedzone schodami.

Park

Brak. W otoczeniu dworu rośnie kilka starych drzew, które są pozostałościami dawnego ogrodu, a od strony zachodniej znajduje się niewielki staw. Zachował się też staw rybny we wschodniej części założenia dworskiego. Układ przestrzenny całości zachowany, zniknął jedynie sad, który znajdował się pomiędzy dworem a stawem rybnym.
Opis na podstawie Geoportalu i serwisu Mapster / mapa Gostyn 1940

Inne

Zabudowania gospodarcze z XIX / XX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.