Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Pass
Zdjęcie Napoleon 2008
Miniatura Pass

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

jacek jack1234jack

Pass

Województwo:mazowieckie
Powiat:warszawski zachodni
Gmina:Błonie
Rodzaj obiektu:Pałac

Rejestr zabytków

Zespół:pałacowy, nr rej.: 1073/610/62 z 4.04.1962

Historia

Pałac został wybudowany w latach 1830- 35 dla Jana Henryka Geysmera. Formą silnie nawiązuje do twórczości Chrystiana Piotra Aignera. Fundator pałacu był właścicielem fabryki kobierców w Warszawie. W roku 1837 pałac przeszedł w posiadanie bankiera warszawskiego Ludwika Halperta, z którego inicjatywy dokonano przebudowy pałacu. Przebudowa odbyła się w latach 40 tych XIX wieku i dotyczyła wnętrz pałacu. W jej wyniku jedno z pomieszczeń zyskało funkcję sali teatralnej. Projektantem owych zmian był najprawdopodobniej Adolf Schuch. W roku 1851 pałac przechodzi w posiadanie hr. Kazimierza Plater – Zyberka, później należał do jego syna Tadeusza by w końcu wrócić do rodziny Halpertów za sprawą syna Ludwika Henryka. W roku 1932 pałac należał do Pawła Jasińskiego i taki stan rzeczy utrzymał się aż do wybuchu II Wojny Światowej. Po jej zakończeniu majątek przeszedł na skarb państwa i ulokowano w nim Stację Hodowli Roślin. Niestety nowe użytkowanie szybko doprowadziło do dewastacji zabytku. W końcu lat 80 tych pałac został odrestaurowany i przystosowany na potrzeby siedziby Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KCPZPR. W latach 90 tych ponownie opustoszał i stał niezagospodarowany.

Opis

Pałac murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta, o regularnej bryle, podpiwniczony, piętrowy z poddaszem przekrytym dachem czterospadowym, spłaszczonym o połaciach pobitych blachą. Elewacja frontowa 5 osiowa z 3 osiowym wysuniętym ryzalitowo wgłębnym portykiem złożonym z dwóch pilastrów jońskich, którymi zakończone zostały ściany boczne oraz parą kolumn jońskich ustawionych pomiędzy nimi. Całość wieńczona belkowaniem i trójkątną ścianą szczytową. Elewacja dekorowana boniowaniem narożnym. Otwory okienne umieszczone w płaskich opaskach, wieńczone prostymi naczółkami nadokiennymi wspartymi na konsolkach, poniżej znajdują się prostokątne nisze- podokienniki. Okna piętra dekorowane płaskimi opaskami. Na elewacji ogrodowej umieszczono wieloboczny ryzalit o elewacji rozczłonkowanej pilastrami jońskimi, z oknami zamkniętymi półkoliście i wieńczonymi kluczem. Ryzalit został przekryty dachem kopulastym krytym blachą. Układ wnętrz trzytraktowy, przekształcony. W ryzalicie w trakcie ogrodowym umieszczono dwukondygnacyjny salon z zachowano dekoracją sztukatorską. Całość skomponowana w duchu klasycyzmu.

Park

Pozostałości po parku krajobrazowym założonym w I połowie XIX wieku. Zachowały się okazy starodrzewu w tym dęby. Park znacznie przetrzebiony.

Inne

Stajnia-wozownia z poł. XIX w.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.