Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się
Miniatura Borkowice
2010, zdjęcie Rafał Terkner
Miniatura BorkowiceMiniatura BorkowiceMiniatura BorkowiceMiniatura BorkowiceMiniatura BorkowiceMiniatura BorkowiceMiniatura Borkowice

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Rafał TerknerBogdan Adler

Borkowice

Województwo:mazowieckie
Powiat:przysuski
Gmina:Borkowice
Rodzaj obiektu:Pałac

Rejestr zabytków

Zespół:pałacowy, XVIII-XIX w.
Obiekt:pałac, nr rej.: 247/A z 20.03.1984
Park:nr rej.: P-II-1 z 21.12.1947 oraz 292/A z 19.07.1985 i z 7.05.1998

Stan obecny

Obecnie własność prywatna. Właściciel walczy o scalenie zabytkowego parku wokół pałacu co pozwoli na zamknięcie terenu i ochronę go przed dotychczasowymi grabieżami. Sam pałac jest w trakcie remontu który może potrwać kilka lat ze względu na dramatyczny stan techniczny(spowodowany głównie przez dewastację)

Krótko przed opuszczeniem obiektu przez szkołę – wpisano zarówno pałac , jak i park do Rejestru Zabytków ..
Dopiero w 2000r zespół pałacowo-parkowy przekazany został starostwu przysuskiemu .
Starostwo podejmowało przedziwne decyzje : a to o zmianie statusu alei parkowej – na gminną drogę publiczną , a to o sprzedaży pałacu z częścią parku w prywatne ręce pozostawiając drugą jego część wraz z przypałacową „rządcówką” do własnych decyzji ..
Zniechęcony nabywca nie zainwestował w prace nad remontem pałacu czy porządkowaniem parku - lecz odsprzedał obiekt – kolejnemu .
Działania zmierzające do scalenia zabytkowych części otoczenia pałacu spełzły na niczym .
Biura Konserwacji Zabytków też nie doprowadziły do porozumienia .
Samowola Administracji Terenowej nie posiadająca akceptacji Konserwatora Zabytków nie została wycofana nawet po zgłoszeniu zdarzeń do Prokuratury Okręgowej ...
Aktualny właściciel prowadzi dość oszczędne prace remontowe wnętrz w zwolnionym tempie .
Prawdopodobnie nie widzi sensu w szeroko zakrojonych inwestycjach w obiekt otoczony „poszatkowanym” parkiem z drogą publiczną przebiegającą przez środek parku i obok pałacu ..


Historia

Najwcześniejszymi właścicielami tej szlacheckiej wsi byli Dunin-Borkowscy , w XVIIw – Szaniawszcy , później Jan Dziboni , Małachowscy , Tarnowscy , Dembińscy .
Pałac wybudowany dla rodziny Dembińskich w 1903 roku według projektu Władysława Marconiego i Zygmunta Hendla. Ród ten mieszkał w pałacu aż do rozpoczęcia II Wojny Światowej. W jej trakcie w pałacu rezydowały wojska niemieckie. Po zakończeniu wojny pałac został przejęty przez skarb państwa na potrzeby szkoły rolniczej. Szkoła opuściła budynek w 1984 roku.
Gmina wystawia obiekt na sprzedaż - trafia on w ręce prywatne. Pierwsi właściciele po kilku latach nie zrobiwszy nic w pałacu sprzedają go w kolejne, tym razem dobre ręce.

Opis

Pałac zakomponowany w duchu eklektyzmu. Widoczne elementy dekoracji renesansowej, barokowej i klasycystycznej. Budynek na planie prostokąta, murowany, podpiwniczony, dwupiętrowy, o zwartej bryle, przekryty dachem mansardowym z lukarnami. Elewacja frontowa zrytmizowana trzema ryzalitami. Ryzalit środkowy trójboczny. Do głównego wejścia prowadzą schody, naroża boniowane, na wysokości piętra balkon wsparty na konsolach z tralkową balustradą. Ryzalit przechodzi w piętro połaci dachowej, tam naczółek segmentowy, okna owalne i attyka tralkowa, całość zwieńczona iglicą z kulą. Elewacje boczne sześcioosiowe, z jednoosiowym ryzalitem umieszczonym asymetrycznie. Elewacja południowa 11 osiowa z loggiami dwóch pięter na skrajnych osiach. Okna prostokątne lub zamknięte łukowo, dekorowane opaskami, naczółkami lub gzymsami. Otwory okienne w motywie serliany, trójdzielne przedzielane kolumnami.

Park

Park typu angielskiego o powierzchni 9,5 ha. Pozostałości starodrzewu liściastego w tym 300 letniego platanu i 200 letniej lipy drobnolistnej.

Inne

Spichrz.

W Rejestrze Zabytków :

- zespół pałacowy, XVIII-XIX:
- pałac, nr rej.: 247/A z 20.03.1984
- park, nr rej.: P-II-1 z 21.12.1947 oraz 292/A z 19.07.1985 i z 7.05.1998
- spichrz, nr rej.: 15-II-1 z 22.09.1947, 568/A z 11.12.1970 oraz 33/A z 25.04.1980

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.