Skatalogowanych zabytków: 11397
Zarejestruj się

Bobrek

Województwo:małopolskie
Powiat:oświęcimski
Gmina:Chełmek
Rodzaj obiektu:Pałac

Rejestr zabytków

Zespół:pałacowy z 1 poł. XIX w., nr rej.: A-311 z 20.10.1971 oraz A-361/78 z 17.10.1978

Stan obecny

Własność prywatna.

Historia

Około 1680 roku Bobrek przeszedł na własność rodziny Wielopolskich. Pod koniec XVIII wieku przystąpiono do odbudowy zaniedbanego majątku. Wzniesiono między innymi zachowany do dzisiaj spichlerz i murowany budynek czworaków. Obecny pałac powstał staraniem rodziny Potulickich między 1822 a 1848 rokiem. Po przejściu pałacu na własność kolejnej rodziny, tym razem Ogińskich, nastąpiła ponowna przebudowa obiektu. Miała ona miejsce na początku XX wieku a autorem projektu przebudowy został krakowski architekt Zygmunt Hendel..Przed wybuchem I wojny światowej właścicielami majątku zostali Sapiehowie. Rodzina Sapiehów planowała przebudowę pałacu, ale w realizacji tych planów przeszkodził wybuch II wojny światowej. Ostatni właściciele majątku opuścili go tuż przed najazdem Niemców, wywożąc cenniejsze wyposażenie za granicę. W czasie okupacji mieścił się w pałacu posterunek żandarmerii a po wojnie w wywłaszczonym budynku znalazły siedzibę m.in. szkoła i przedszkole, co nie przeszkodziło w jego stopniowej dewastacji.W 1979 roku w zdewastowanym pałacu wybuchł pożar, który znacznie uszkodził jego bryłę. W 1983 roku obiekt przejęła gmina i sprzedała go prywatnemu inwestorowi, który częściowo zabezpieczył pałac, wznosząc nowy dach.Opis

Pałac pierwotnie klasycystyczny. Z tego okresu pozostały galerie kolumnowe. Obecny wygląd pałacu to efekt przebudowy z początku XX wieku w duchu eklektyzmu i neobaroku. Od północy powstał półokrągły ryzalit z dwukondygnacyjnym salonem. W dachu umieszczono facjaty z neobarokowymi zwieńczeniami a klasycystyczne, otwarte galerie kolumnowe zamknięto przeszklonymi oknami.

Park

Park w stylu angielskim, obecnie mocno zaniedbany.

Inne

Oficyna ok. 1822-1848, pocz. XX w.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Jan Poszeptynski8 lat i 6 miesięcy temu
Ogrodzony, zachwaszczony - trudny dostęp.
Byłem dzięki Dniom Dziedzictwa Małopoplski.
Na uwagę zasługuje \"pomnik konia\' oraz czworaki