Skatalogowanych zabytków: 11320
Zarejestruj się
Miniatura Biecz
2011, zdjęcie Łukasz Szamraj
Miniatura BieczMiniatura BieczMiniatura BieczMiniatura BieczMiniatura BieczMiniatura BieczMiniatura BieczMiniatura BieczMiniatura BieczMiniatura BieczMiniatura BieczMiniatura BieczMiniatura BieczMiniatura Biecz

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Łukasz SzamrajTomek MalikPaweł Bednarek

Biecz

Województwo:małopolskie
Powiat:gorlicki
Gmina:Biecz
Rodzaj obiektu:Zamek

Historia

Wczesnośredniowieczny gród kasztelański został położony 500 metrów na południowy zachód od dzisiejszego miasta. Wzgórze o stromych zboczach położone jest nad korytem rzeki. Pierwsze, na poły amatorskie prace badawcze zostały przeprowadzone w latach 1876- 77 przez Tomasza Salamona. Zostały wtedy odsłonięte nikłe pozostałości po zamku. Późniejsze prace archeologiczne prowadzone były w latach 50 tych i 60 tych XX wieku. Pierwsze źródło pisane pochodzące z 1184 roku potwierdza istnienie w tym czasie grodu kasztelańskiego. Dopiero od 1243 w dokumentach pisanych pojawiają się kasztelanowie bieccy.
W roku 1306 majątek przeszedł w posiadanie biskupa Jana Muskaty w zamian za oddaną królowi Wacławowi II wieś Kamienicę, która w latach późniejszych przekształciła się w miasto Nowy Sącz. Biskup niedługo cieszył się władaniem nad zamkiem gdyż wkrótce po jego przejęciu został zdobyty przez Węgrów a w latach późniejszych stał się domeną królewską. Z roku 1348 roku zachował się dokument wymieniający pierwszego burgrabiego zamku. W roku 1475 na polecenie Kazimierza Jagiellończyka zamek, w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach został zburzony. Od XIV wieku w obrębie miasta istniał dwór królewski, w latach późniejszych dwukrotnie zmieniający swą lokalizację. Dwory te najprawdopodobniej nie miały charakteru wybitnie obronnego.
Pewnie brak konieczności utrzymywania i rozbudowywania starszego zamku znajdującego się na wzgórzu obok miasta, był powodem decyzji króla o jego rozbiórce. Z roku 1502 pochodzi dokument z zezwoleniem Aleksandra Jegiellończyka dla wójtów bieckich, mówiący o rozebraniu pozostałości starej warowni. Murowany zamek powstał najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku na miejscu wcześniejszego grodu, którego istnienie przypada na okres XI i XIII wieku. Układ przestrzenny odtworzony został na podstawie prac wykopaliskowych prowadzony w 1877 roku. Zamek o prostokątnym założeniu, otoczony murem obwodowym.
W narożniku północno zachodnim założenia umieszczona była cylindryczna wieża o obwodzie około 10 metrów. Wewnątrz założenia znajdowały się dwa prostokątne budynki dostawione do muru obwodowego. Na zewnątrz muru obwodowego znajdował się jeszcze jeden prostokątny budynek.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.