Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się

Dominów

Województwo:lubelskie
Powiat:lubelski
Gmina:Głusk
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski, nr rej.: A/745 z 29.10.1977

Stan obecny

Obecnie szkoła jeździecka..

Historia

Dwór z 1885 roku, przebudowany w latach 60. XX w.

Według rejestru podymnego, powiatu lubelskiego z 1531 r., Dominów i Ćmiłów, należały do szlachty zagrodowej, z tego też okresu pochodzą pierwsze wzmianki o młynie na Czerniejówce.Dominów wraz z Wilczopolem w 1653 r., znajdował się w rękach sędziego Stanisława Skorkowskiego. Następne informacje pochodzą z 1770 r., gdy to Dominów, Abramowice, Głusk, Wilczopole były w posiadaniu braci, Stefana i Aleksandra Gałęzowskich, a przed nimi rodu Głuskich.W 1828 r., Wincenty Gałęzowski, sprzedał dobra rodzinie Grabowskich. Maria - współwłaścicielka dóbr, po zamążpójściu za Jana Strojnowskiego, doprowadziła w 1885 r.
Do wydzielenia Dominowa z dóbr, oraz budowy nowego elektrycznego dworu i bramy wjazdowej do folwarku o historycznej architekturze. Rodzina Strojnowskich, założyła także niewielki ogród spacerowo - użytkowy, rozbudowany w 1906 r. Przez Wilhelma Hessa, i w 1911r.,przez Ludomira Kłobskiego. W latach 1928 - 29, z majątku wydzielono 264 ha gruntów, na których powstały trzy kolonie, pozostałą część wraz z dworem, nabył Kazimierz śląski.
W 1944 r. po reformie rolnej, majątek został przejęty przez Skarb Państwa, by w 1962 r.,utworzyć na jego terenie Zakład Poprawczy dla Nieletnich.Jeszcze w 1960 r. istniał stary dwór, oraz gazon z podjazdem i fragment parku na tle dworu. Przebudowa jaką przeprowadzono w latach 1962-1970, doprowadziła do niemal całkowitego zatarcia pierwotnego kształtu budynku i jego walorów zabytkowych. Na terenie parku zachowało się kilka drzew - pomników przyrody: klon pospolity, wierzba, szpaler grabowy, oraz hodowlane stawy rybne.

Park

Park krajobrazowy z 1815 roku.

Inne

Spichlerz, magazyn spirytusu i kuźnia z 1885 roku. Wieża ciśnień z 1885 roku.


tekst: Mariusz Dolhan 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.