Skatalogowanych zabytków: 11333
Zarejestruj się
Miniatura Poledno
2015, zdjęcie Marek Kujawa

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 53.3945, 18.3024

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Poledno

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:świecki
Gmina:Bukowiec
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski i folwarczny z 2 poł. XIX w., nr rej.: A/220/1-15 z 5.06.1987

Stan obecny

Pałac Poledno - Hotel, restauracja, wystawa przyrodnicza.
Budynek dworu to mieszkanie prywatne.

Historia

Dwór z XVI w.
W czasach krzyżackich Poledno było własnością komturstwa Świeckiego. W XV w. Zakon urządził tu folwark. W 2. poł. XVI w. wieś należała do dóbr królewskich, których dzierżawcą w 1565 roku był kasztelan elbląski Rafał Konopacki. On to wybudował dwór, osuszył łąki, założył stawy i zbudował groble. Wśród dalszych właścicieli Poledna wymieniana jest rodzina Czapskich z Bukowca (1850 r.), Hilmar von Wuthenau (1869 r.), oraz Z. von Falleis (1941 r.). Od 1948 r. dobra stały się własnością Skarbu Państwa Polskiego, zaś użytkownikiem PGR. Obecnie jest to własność prywatna. Początkowo gospodarzem dawnego folwarku była firma Polpak Karton pod zarządem Stanisława Medejskiego, następnie firma została sprzedana firmie Schumacher Packaging, a w latach 2012-2015 na części gospodarstwa utworzono obiekt turystyczno - gastronomiczny.

Opis

Dwór eklektyczny. Budynek murowany z cegły i otynkowany, parterowo - piętrowy, typowy dla budownictwa niemieckiego. Nakryty jest wielopołaciowymi, mansardowymi dachami z licznymi wystawkami i lukarnami. W części zachodniej trójkondygnacyjna wieża.

Park

Park z XIX w. o pow. 17 ha. Założenie znajduje się na zróżnicowanym terenie, dodatkowo urozmaica je wąskie jezioro o stromych brzegach, wokół którego biegnie ścieżka, dochodząca do rodzinnego grobowca wkomponowanego w nadjeziorną, zadrzewioną skarpę. Zabytkowy starodrzew w wieku 100-130 lat uzupełnia bogaty podszyt. Rośnie tu wiele okazów drzew o wymiarach zbliżonych do pomnikowych: graby pospolite, wierzba biała, klon jawor, oraz lipa drobnolistna. Do okazów pomnikowych należy buk pospolity odmiany czerwonej o obw. w pierśnicy 330cm, oraz dwa dęby szypułkowe o obw. 440cm.

Inne

Dom ogrodnika
Gorzelnia z 1919 r.
Kuźnia, stodoła szachulcowa z końca XIX w.
3 stodoły z 2 poł. XIX w.
Owczarnia z końca XIX w.
Obora, stajnia, ob. obora, z pocz. XX w.
Stajnia, suszarnia z 1920 r.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.