Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się
Miniatura Parlin
Zdjęcie Marek Kujawa 2009
Miniatura ParlinMiniatura ParlinMiniatura ParlinMiniatura Parlin

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Parlin

Parlin Dorf

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:mogileński
Gmina:Dąbrowa
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Mieszkania prywatne

Historia

Dwór z 1922 r.
Wieś była lokowana prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV w. na niemieckim prawie wiejskim, a wzmiankowana po raz pierwszy w 1357 r. w związku z wejściem w skład dóbr kapituły gnieźnieńskiej. W 1383 r. w czasie wojny domowej Grzymalitów z Nałęczami, została spustoszona przez oddziały wojewody płockiego Abrahama Sochy. W 1521 r. wymieniana jest jako parafia przez arcybiskupa gnieźnieńskiego, Jana Łaskiego. Ze wsi pochodzi Wojciech z Parlina, który w 1430 r. studiował na uniwersytecie krakowskim, gdzie został profesorem językoznawstwa i teologii na tej uczelni. Ciekawym elementem historii wsi jest fakt odkrycia w 1874r. skarbu srebrnego o wadze ok. 540g, ukrytego po 1021r. Zawierał on monety niemieckie, polskie, węgierskie, angielskie i arabskie, oraz placki i siekacze srebrne.
Po rozbiorach dobra kościelne zostały przejęte przez władze pruskie. Na przełomie XIX i XX w. właścicielami majątku mogły być rodziny Sołtysińskich i Krausów, których ceglany grobowiec znajduje się obok miejscowego kościoła. Pałac bądź dwór zapewne uległ zniszczeniu już na pocz. XX w., bądź też został przez Prusaków przebudowany. Opisywany budynek nie ma z majątkiem głównym w Parlinie nic wspólnego. Miejsce to, oddalone ok. 1 km na wschód od centrum wsi, kupili po 1. wojnie światowej przybysze z południa Polski i urządzili tu swoją skromną rezydencję. Niestety nie posiadamy o nich żadnych informacji.


Opis

Budynek wzniesiony w stylu \\\"dworkowym\\\", który wywodził się z poszukiwań polskiego stylu narodowego i został w pełni zaakceptowany nie tylko jako styl dworów wiejskich, ale również willi miejskich. Budynek posiada portyk wsparty na kolumnach w wielkim porządku, z czterospadowym, wysokim dachem łamanym. W piętrowych szczytach umieszczone są mieszkania, a w elewacji ogrodowej znajduje się piętrowa wystawka.

Park

Pozostałości parku z pocz. XX w. o pow. około 1ha. Znajdziemy tu (poniewczasie) ślady troski obecnych użytkowników o parkowe wnętrza, które nie są zarośnięte samosiewami. W parku nadal rośnie kilkanaście typowych gatunków drzew, głównie dęby, lipy i klony, które wraz z podszytem tworzą ciekawy zielony akcent wśród otaczających pól.

Inne

Pozostałości zabudowań gospodarczych z pocz. XX w.
Drewniany kościół św. Wawrzyńca z dzwonnicą o ażurowej konstrukcji słupowo-ramowej z XVIII w.
Plebania z pocz. XX w. kryta dachem naczółkowym.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011


Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.