Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się
Miniatura Parchanie
Zdjęcie Miecia Postołowska 2010

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Andrzej MMarek Kujawa

Parchanie

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:inowrocławski
Gmina:Dąbrowa Biskupia
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski, XIX/XX w., 1970 r., nr rej.: A/1004/1-2 z 4.09.1995

Stan obecny

Opuszczony, prawdopodobnie własność J.S.T.

Historia

Dwór z pocz. XX w.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1252 r. z dokumentu księcia kujawskiego Kazimierza I, dotyczącego połowy młyna, który był własnością biskupów włocławskich. W 1238 r. istniał tu już dwór biskupi, który został spalony przez księcia Świętopełka pomorskiego. Prawo posiadania Parchania, jako jednej z wielu wsi należących do biskupstwa włocławskiego, zostało potwierdzone w bulli protekcyjnej wydanej przez papieża Aleksandra IV w 1259 r. Wieś była własnością biskupstwa włocławskiego do 1796 r., kiedy to po sekularyzacji dóbr kościelnych, przeszła na własność państwa pruskiego. W XIX w. powstało tu założenie folwarczne, którego dzierżawcą w 1832 r. był Schendel, następnie w 1847 r. Wolniewicz. W połowie XIX w. majątek został częściowo rozparcelowany. W latach 80 -tych XIX w. liczył około 300 ha i należał do Kamedulskiego, Paczkowskiego, i dalej Fritza Hoffschena. Być może dla niego wzniesiono tu na początku XX w. obecny dwór. Kolejnym właścicielem był Kazimierz Brenner, a majątek w 1910 r. liczył 341 ha. Wieś w tym czasie zamieszkiwało 498 osób. W 1914 r. majątek częściowo przeszedł na własność pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, a pięć lat później stał się własnością Skarbu Państwa Polskiego. W 1923 r. resztówkę o powierzchni 50 ha wraz z budynkiem mieszkalnym zakupił późniejszy premier rządu na emigracji, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, gen. Władysław Sikorski. Po wojnie majątek znacjonalizowano, a w dworku utworzono mieszkania, m.in. dla pracowników PGR Wierzbiczany. W latach 70-tych XX w. dwór został przebudowany. Obecnie jest w złym stanie technicznym.

Opis

Dworek parterowy, nakryty dwuspadowym dachem, mieszczącym użytkowe poddasze. Nie posiada szczególnych cech stylowych. Na fasadzie dworku znajduje się tabliczka informacyjna o generale Sikorskim.

Park

Park z XIX w. o pow. około 2 ha, z zachowanym starodrzewem. Założenie otoczone jest (częściowo) murowanym parkanem.

Inne

Pamiątkowy kamień z tablicą poświęconą gen. Sikorskiemu.
Kościół szachulcowy z 1840 r. p.w. św. Wojciecha, rozbudowany o murowaną wieżę w 1900 r.
Spichlerz z końca XIX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.