Skatalogowanych zabytków: 11397
Zarejestruj się
Miniatura Otmianowo
2010, zdjęcie Andrzej Wójtowicz

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Andrzej WójtowiczMarek Kujawa

Otmianowo

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:włocławski
Gmina:Boniewo
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski z 2 poł. XIX, 1920 r., nr rej.: 150/A z 6.09.1984

Stan obecny

Dwór zamieszkuje kilkanaście rodzin. Właścicielem jest Urząd Gminy Boniewo.

Historia

Dwór z 2 poł. XIX w.
Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1398 r. Dobra te należały w XIV w. do powiatu brzeskiego, po reformie administracyjnej Kazimierza Wielkiego, który podzielił Księstwo Kujawskie na dwa województwa: inowrocławskie i brzesko - kujawskie. W XVI w. wieś była własnością szlachecką i należała do rodziny Siewierskich. Po 2 rozbiorze Polski wieś znalazła się na terenach zaboru pruskiego, a po po 3 rozbiorze, w 1807 r. na terenach zaboru rosyjskiego. W 2 poł. XVIII w. majątek stał się własnością rodziny Glińskich i w ich rękach pozostał aż do 1945 r. Dwór, wybudowany w 2 poł. XIX w. został w 1920 r. rozbudowany, przyjmując obecną formę. W niektórych źródłach tą datę przyjmuje się jako rok jego budowy. Po 1945 r. majątek znacjonalizowano i stał się własnością Skarbu Państwa Polskiego.

Opis

Dwór późnoklasycystyczny. Budynek murowany z cegły, otynkowany, piętrowy. Wzniesiony na planie nieregularnego prostokąta, z dwoma ryzalitami, z których jeden poprzedzony jest balkonem wspartym na filarach i kolumnach. Pomiędzy ryzalitami znajduje się loggia kolumnowa, a przy bocznej, północnej elewacji półkolisty portyk kolumnowy osłaniający taras, nakryty sześciopołaciowym daszkiem. Ryzality zwieńczone trójkątnymi frontonami, nakryte dachami dwuspadowymi, korpus główny kryty papą.

Park

Park krajobrazowy z końca XIX w. Niegdyś o znacznie większej powierzchni, obecnie około 4,8ha. Znaczne połacie drzew (być może dawny sad) wykarczowano i zamieniono na pola uprawne. Założenie znajduje się na urozmaiconym terenie, niegdyś powiązane widokowo z okolicą. Otoczone jest drogami gminnymi oraz polem uprawnym. Prawdopodobnie w jego skład wchodziły trzy stawy znajdujące się w zach. części. Zachowany cenny starodrzew zgrupowany jest wokół dworu, w centralnej jego części.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.