Skatalogowanych zabytków: 11333
Zarejestruj się
Miniatura Ostrówek
Zdjęcie Marek Kujawa 2009
Miniatura OstrówekMiniatura OstrówekMiniatura OstrówekMiniatura Ostrówek

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 52.5567, 18.367

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Ostrówek

Gut Ostrowek

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:inowrocławski
Gmina:Kruszwica
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski z 2 poł. XIX w., nr rej.: 92/A z 18.12.1981

Stan obecny

Pozostałości. Własność J.S.T.

Historia

Dwór z XIX w.
Wieś powstała dopiero na przeł. XVIII / XIX w. dzięki utworzeniu tu przez Prusaków folwarku. Na pocz. XIX w. należała do Pawła Borysławskiego ożenionego z Elżbietą Klinowską. Kolejnymi właścicielami majątku byli: Jan Jarmułt-Mlicki h. Dołęga (1808-1874), syn Józefa i Marianny Bogatko z Bogatek h. Pomian, właściciel Ostrówka i Siedluchny. W 1841 r. w Siedlimowie zaślubił Kazimierę Trzebuchowską h. Ogończyk (1812-1882). Mieli trzech synów: Augustyna Gustawa, Bolesława i Władysława oraz córkę Jadwigę. Od 1834 r. dziedzicem Ostrówka był Dionizjusz Teofil Mlicki z siostrą Praxidą Kraszkowską, w latach 1835-1863 Joachim Mlicki, a dalej żona Jana (który zmarł po długich cierpieniach w 1874 r.) - Kazimiera Mlicka z Trzebuchowskich, która zmarła w 1882 r. W 1876 r. właścicielem Ostrówka został Władysław Jan Mlicki. Wieś stanowiła dominium, w skład którego wchodził Ostrówek Szlachecki (2 domy i 24 mieszkańców), Ostrówek Królewski (5 domów i 95 mieszkańców) oraz Ostrówek - dworek włościański (10 mieszk.). Na terenie całego okręgu znajdowało się 8 domów i mieszkało 129 osób, z których wszyscy byli katolikami. Razem z folwarkiem Kamionna majątek liczył 581,42 ha, w tym 201,6 ha ziem uprawnych, 58,78 ha łąk, 141,85 ha pastwisk, 25,48 ha nieużytków i 153,71 ha wód. Czysty dochód gruntowy wynosił 3062 marki. Władysław Mlicki 2 lutego 1876 r. ożenił się z Leokadią Modlińską z Popowa, siostrą posła, dr. Niegolewskiego. Do majątku Mlickich należały także dobra rycerskie Walentynowo. W 1909 r. pod zarządem Władysława Mlickiego dobra liczyły 577 ha i przynosiły 3042 marki czystego dochodu gruntowego. Od 1919 r. właścicielem Ostrówka był Józef Mlicki ożeniony z Janiną Chrzanowską, dziedziczką Graboszewa (zm. w 1978 r.). Miał z nią synów: Andrzeja i Jana, ożenionego z Ireną Zalewską. Jan zmarł w 1997 r. w Łodzi, w wieku 76 lat. W 1926 r. majątek pod jego zarządem przynosił czysty dochód gruntowy w wysokości 1014 talarów. Jego areał liczył 577 ha, w tym 215 ha ziemi ornej i 153 ha wód. Ostrówek pozostawał w rękach Mlickich do wybuchu 2. wojny światowej. W latach 1939-1945 nazwę wsi zniemczono na Oberwerth. Po wojnie dobra przejął Skarb Państwa Polskiego.
Opis na podst. dostępnych źródeł i badań terenowych. Wszystkie prawa zastrzeżone! (M.K.)

Opis

Dwór murowany z cegły, wzniesiony na planie prostokąta. Podpiwniczony. W ruinie. Do dzisiaj czytelny układ naziemny. Na dworku umieszczona była tablica pamiątkowa, dotycząca 200 rocznicy odsieczy wiedeńskiej przez Jana III Sobieskiego, która została przeniesiona do Kruszwicy.

Park

Park z XIX w. o pow. 2,7 ha. Po dawnym parku w Ostrówku do dziś zachowały się kasztanowce wytyczające drogę do dworu, pas brzóz wyznaczający północną granicę parku, polana centralna akcentowana topolami białymi, wiązami szypółkowymi, brzozami,klonami i jaworami. Drzewostan parkowy tworzy około 350 drzew. Wiele posiada wymiary pomnikowe i uważane są za relikty pierwotnego układu. Pozostała również aleja złożona z trzydziestu jeden lip, ośmiu klonów oraz dwóch wiązów szypułkowych.
Na polu uprawnym rośnie wiąz polny o nazwie ?Popiel?, a w ogrodzie głaz narzutowy z odwróconą swastyką o nazwie ?Głaz Ognia?.
Od południa park przechodzi w naturalne zadrzewienie terenu objęte ochroną rezerwatową (Nadgoplański Park 1000-lecia).

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.