Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się
Miniatura Ostrowo
Zdjęcie Marek Kujawa

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Ostrowo

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:mogileński
Gmina:Strzelno
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność prywatna.

Historia

Dwór z 1928 roku.
W 2 poł XVIII w. wieś przeszła na własność pruskiego zaborcy, na skutek podpisania aktu przekazania gruntów przez Jana Chryzantego Rakowskiego który nie znał jęz. niemieckiego. W ten sposób utracono niektóre folwarki i wsie. Zaborca przejął m. in. Ostrowo (478 ha) i włączył do powstałego około 1795 r. urzędu domenalnego w Waldau (późniejsze Strzelno Klasztorne). W 1818 r. wymienia się Ostrowo jako wieś kościelną, w której znajdował się folwark. Zamieszkiwało ją 171 mieszkańców w 26 domach, wszyscy wyznania katolickiego. Folwark nabyty został przez rodzinę Mittelstädtów, natomiast wieś poddana została reformie uwłaszczeniowej po 1823 r.
W 1843 r. dziedzicem majątku ziemskiego w Ostrowie był Franciszek Mittelstädt. W 2 poł. XIX w. majątek nabyli Matczyńscy.

W 1 poł. XIX w., przed 1833 r., do Ostrowa trafili pierwsi osadnicy niemieccy. W tym też roku wymienia się Ostrowo jako wieś z kościołem katolickim, w której znajdowało się 25 domów zamieszkałych łącznie z katolikami przez 195 mieszkańców. Ponadto do wsi zaliczano również gajówkę Ostrowo z jednym domem zamieszkałym przez 3 ewangelików i 4 katolików. Tak więc, łącznie zamieszkiwało tutaj 202 mieszkańców, z tego 18 ewangelików i 184 katolików. Z początkiem 2 poł. XIX w. miejscowość urzędowo nazywano Ostrowo bei Strzelno (Ostrowo koło Strzelna). Później około 1875 r. zwano ją urzędowo Ostrowo bei Woycin, w związku z obsługą tego terenu przez Pocztę w Wójcinie, chociaż wśród rdzennych mieszkańców nadal funkcjonowała nazwa ta stara, Ostrowo.
Przed 1886 r. Ostrowo określano jako wieś kościelną z folwarkiem, stanowiące tzw. okręg wiejski. Natomiast w skład okręgu dominium w Miradzu Mirau - nadleśnictwa, wchodziły również: leśnictwo Ostrowo (po drugiej stronie jeziora), podleśnictwo zwane z niemieckiego Seewald z jednym domem i 10 mieszkańcami (obecne leśnictwo Przyjezierze) i Ostrowo dom nad łąką z jednym domem i 4 mieszkańcami (obecnie gajówka Przyjezierze).
W przededniu wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919 r. miejscowa ludność poczyniła przygotowania do zrywu zbrojnego. Zorganizowany został tutaj oddział zbrojny, który 2 stycznia 1919 r. wziął udział w wyzwoleniu Strzelna, a później Kujaw Zachodnich.

Opis

Dwór na planie prostokąta, parterowy z dwuspadowym dachem z wystawką, zwieńczoną skromnym pseudobarokowym frontonem.

Park

Brak typowego założenia parkowego.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.