Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Ostromecko
M. E. Wojciechowscy
Miniatura OstromeckoMiniatura OstromeckoMiniatura OstromeckoMiniatura OstromeckoMiniatura OstromeckoMiniatura OstromeckoMiniatura OstromeckoMiniatura OstromeckoMiniatura OstromeckoMiniatura Ostromecko

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Ostromecko
Zdjęcie Bogdan Adler

Ostromecko

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:bydgoski
Gmina:Dąbrowa Chełmińska
Rodzaj obiektu:Pałac

Rejestr zabytków

Zespół:pałacowy, XVIII-XIX w.
Obiekt:pałac ?stary?, nr rej.: 326 z 19.12.1955
Park:nr rej.: 326 z 19.12.1955

Stan obecny

Właścicielem obiektu jest UM. w Bydgoszczy, a użytkownikiem Filharmonia Pomorska.

Historia

Pałac \\\"stary\\\", zwany pałacem Mostowskich, lub \\\"Myślwskim\\\"
Był tu niegdyś warowny gród, który strzegł drogi handlowej przez Wyszogród , Chełmno aż do wybrzeża bursztynowego. Dlatego też w XIII w. Ostromecko nazywano jako \\\"Castrum\\\" lub \\\"Oppidum\\\". Wieś wzmiankowana jest w dokumencie łowickim z 1222 r. odnośnie nadania rozległych posiadłości na ziemi chełmińskiej, biskupowi chełmińskiemu Christianowi przez Konrada Mazowieckiego. Od 1570 r. dobra te stały się własnością szlachecką. W XVI w. posiadała je rodzina Ostromeckich herbu \\\"Pomian\\\". Istniał tu wówczas ośmiopokojowy dwór, ogród włoski, młyn, oraz karczma. W XVII w. majętność należała do rodziny Dorpowskich herbu \\\"Junosza\\\", oraz \\\"Leliwa\\\", zaś w XVIII w. do Mostowskich herbu \\\"Dołęga\\\". Obecny pałac wybudowany został w 1730 r. w stylu saskiego rokoka dla Bogdana Mostowskiego - kasztelana płockiego, został przekształcony na dwupiętrową rezydencję reprezentacyjną dla Pawła Michała Mostowskiego w latach 1758-1766.
Niegdyś odbywały się tu spotkania myśliwych, zaś po nich organizowano pikniki kończące polowania. Z tych to właśnie względów pałac ten nazywano również myśliwskim.
Od 1874 roku przez dwa pokolenia, aż do 1939 roku właścicielami majątku Ostromeckiego byli Alvenslebenowie, spokrewnieni z Schönbornami, bowiem Marta - córka Gottlieba Schönborna poślubiła Albrechta hrabiego Alvenslebena. Po 1939 r. dobrami ostromeckimi zarządzało wschodnio-niemieckie Towarzystwo Zagospodarowania Wsi, zaś po wojnie przejął je Skarb Państwa Polskiego. W 1946 roku Komisja likwidacyjna mienia poniemieckiego przydzieliła dwa pałace oraz cztery domy mieszkalne, dom administracyjny, dom ogrodnika, park i część ziemi ornej Zakładowi Głuchych, który tu gospodarzył przez 43 lata. W Starym Pałacu mieściła się szkoła. W 1985 roku pałac przejęła Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego, tworząc tu swoją filię. Marzeniem ówczesnego dyrektora Filharmonii - Andrzeja Szwalbe było utworzenie w Ostromecku - zwanym Bydgoskim Wilanowem - Ośrodka Kultury Narodowej, który by promieniował sztuką na cały region. W pałacu zgromadzono kolekcję (125 pozycji) współczesnego malarstwa i grafiki polskiej oraz zbiór pięćdziesięciu zabytkowych pianin i fortepianów. Od 1996 r., kiedy Nowy Pałac wraz z parkiem przejął Urząd Miasta w Bydgoszczy, dąży się do utworzenia tu hotelu oraz sali, w której odbywałyby się spektakle operowe i teatralne.

Opis

Pałac w stylu baroku drezdeńskiego. Budynek usytuowany na krawędzi wysoczyzny górującej nad doliną Wisły, w miejscu dawnego dworu obronnego pochodzącego z przełomu XVI i XVII w., po którym pozostał kamienny mur wzmacniający pałacowe wzgórze od strony parowu, wraz z półkolistą basztą narożnikową. Do dziś możemy podziwiać monumentalną bryłę o powierzchni użytkowej 542 m2 zwieńczoną podwójnie łamanym dachem, zdobionym rzeźbą orła.

Park

Park z pozostałościami z 1 poł. XVIII w. o pow. 40ha. Założenie o dużych walorach kompozycyjno - przestrzennych. Rośnie tu drzewostan zróżnicowany zarówno wiekowo, jak i gatunkowo, który obejmuje skraj wysoczyzny pradoliny Wisły.

Inne

Przy pałacowym parku Albrecht Alvensleben w 1878 r wybudował kapliczkę, a obok niej neoromańskie mauzoleum grobowe, w którym spoczywają doczesne szczątki dziesięciu członków rodziny Schoenbornów oraz Alvenslebenów. nr rej.: A/256/1-3 z 24.04.1991

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.