Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się
Miniatura Konin - Maliniec
2016, zdjęcie Paulina Maciejewska
Miniatura Konin - MaliniecMiniatura Konin - MaliniecMiniatura Konin - MaliniecMiniatura Konin - MaliniecMiniatura Konin - MaliniecMiniatura Konin - MaliniecMiniatura Konin - Maliniec

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek KujawaPaulina Maciejewska

Konin - Maliniec

Malenz (1943-45)

Województwo:wielkopolskie
Powiat i gmina:Konin
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność J.S.T.

Historia

Dwór z 2. poł. XIX w.
Maliniec to obecnie dzielnica miasta Konina, która przed 2. wojną światową stanowiła oddzielną wieś. W obręb Konina włączona została w latach 70. XX w. Pierwsze wzmianki o Malińcu pochodzą z 1384 r., kiedy to wchodziła ona w skład dóbr, należących do właścicieli zamku w Gosławicach. Historię tychże właścicieli można prześledzić na karcie Gosławic w naszym katalogu. Wszystkie wzmianki historyczne dotyczące wsi przeważnie dotyczą transakcji sprzedaży, dzierżawy, etc. i zawsze występuje ona wyłącznie jako jedna z kilkunastu wsi, należących do majątku w Gosławicach. W dużym skrócie możemy wymienić właścicieli tych dóbr: Gosławscy i Markowscy (XVI w.), Zygmunt Grudziński (od 1615 r.) i jego następcy, Kadzidłowscy (pocz. XVIII w.), Chrząstowscy (poł. XVIII w.), Józef Łącki h. Korzbok (od 1760 r.) i jego następcy oraz Kwileccy h. Byliny (XIX w.).
Dzieje Kwileckich warto przypomnieć bez odsyłania do innych opisów. Otóż pierwszym posiadaczem Gosławic był Hektor Julian Roman (1801-1943), jeden z sześciorga dzieci Klemensa Alojzego i Anieli Anny Kwileckiej. Hektor ożenił się z Marią Izabelą Tauffkirchen (1808-1855), z którą mieli czworo dzieci: Kazimierza (1831-1863), Władysława (1831-1870), Mieczysława Marię (1833-1918) oraz Annę (1836-1924). W połowie XIX w. dwór (a właściwie rządcówka) w Malińcu stał się główną siedzibą Kwileckich po tym, gdy zniszczeniu uległ dwór w Gosławicach, a gosławicki zamek nie nadawał się już do zamieszkania. Kolejny właściciel dóbr - Mieczysław Maria hr. Kwilecki (1833-1918) - ożeniony był z Marią Nepomuceną Julią Mańkowską h. Zaremba (1837-1924). Ciż mieli sześcioro dzieci: Hektora (1859-1912), Władysława (1860-1881), Jadwigę (1861-1943), Kazimierza (1863-1935), Marię (1870-1959), Annę Marię (1875-1942) oraz Julię (1877-1951).
Częstym gościem u Kwileckich był polski prozaik i komediopisarz - Julian Wieniawski (1834-1912) - brat słynnego muzyka - Henryka i Józefa (pianisty i kompozytora). Po Władysławie dobra objął jego brat Kazimierz, który w 1893 r. w Warszawie ożenił się z Marią Karską z Kars h. Boleścic (1872-1951). Miał z nią dwóch synów: Mieczysława Seweryna Marię (1895-1940) i Stanisława Franciszka (1896-1932).
W 1899 r. Maliniec miał 837 mórg obszaru, w tym 599 mórg ziemi uprawnej, 215 m. łąk i pastwisk oraz 23 m. nieużytków. We wsi znajdowało się 17 budynków murowanych i 24 drewniane, zaś na polach majątku zaprowadzony był 12 polowy płodozmian. W okresie międzywojennym dobra w Malińcu liczyły ponad 1700 ha. Oprócz M. Kwileccy posiadali Gosławice z 400 ha i gorzelnią, Pątnów z 734 ha, Wólkę z 536 ha gruntów oraz gorzelnię w Licheniu.
Mieczysław Kwilecki był ostatnim z hrabiów Kwileckich na Malińcu. Był powstańcem wielkopolskim, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, a także adiutantem gen. J. Hallera. W 1921 r. w W-wie ożenił się z Marią Różą Emilią hr. Zamojską h. Jelita i miał z nią czworo dzieci: Teresę Annę, Gabrielę Marię, Stefana i Kazimierza Marię. Jego brat Stanisław miał kolejno dwie żony. Z pierwszą - zaślubioną w Bydgoszczy (w 1921 r.) Józefą Tarasowicz nie mieli dzieci, zaś z drugą - zaślubioną 4 lata po śmierci Józefy (w 1936 r.) Elizą Marią Broel-Plater h. własnego mieli trzy córki. Kwileccy w okresie międzywojennym, rozbudowali dwór w Malińcu o wyższe skrzydło od północy. Mieczysław po wybuchu wojny został osadzony w obozie w Starobielsku. Zmarł w kwietniu 1940 r., zamordowany w siedzibie NKWD w Charkowie. Pochowany został w Charkowie, na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu na Piatichatkach (przy Szosie Biłhorodskiej).
Cała siódemka wspomnianych wyżej dzieci (czworo Mieczysława i trójka Stanisława) zawierała związki małżeńskie już po 1945 r. Syn Mieczysława - Stefan (ur. w Malińcu w 1925 r.) - po wojnie był konserwatorem zabytków, a także architektem i nauczycielem akademickim. Po 2. wojnie światowej całość dóbr zabrał i rozparcelował Skarb Państwa Polskiego. Dwór trzymał się, dopóki mieszkali w nim ludzie. Opuszczony na pocz. lat 90. i nie remontowany, zaczął popadać w ruinę.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Teki Dworzaczka (Monografie, Regesty) Biblioteki Kórnickiej P.A.N.;
Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl);
Księga Adresowa Polski ..., 1930;
Geoportal;
Mapster:
11813671 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 3775_Konin_APP_Sygn._M.top.25-710.jpg
11813494 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 3775_Konin_IX.1944_APP_Sygn._M.top.25-1094.jpg
17721 @ Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 - Generalstabskarte, ark. poj. /1870 - 1944/
- plik mapy: KDR100_303_Powidz_ca1893_DRMC5820303c.jpg
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Dwór eklektyczny. Budynek parterowo-piętrowy, wybudowany na rzucie litery "T", podpiwniczony, nakryty dwuspadowym dachem. Do części południowej wybudowanej w osi N-S, dostawione poprzecznie piętrowe skrzydło z wejściem od północy, osłoniętym skromnym gankiem z dwoma kolumnami. Ta część dworu posiada pseudobarokowe szczyty wieńczące boczne elewacje.

Park

Pozostałości parku z 2. poł. XIX w. o pow. ok. 2,5 ha, obecnie przedzielone ul. Przemysłową i ul. Brunatną.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Paulina Maciejewska3 lata i 6 miesięcy temu
Archiwalne zdjęcie dworu pochodzi z książki "Konin na starych pocztówkach". Dodałam tytuł książki w opisie, nie wiem dlaczego został on obcięty.
To zdjęcie jest również zdublowane, można jedno usunąć - ale tu już prośba do admina ;)