Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się
Miniatura Turlejewo
2012, zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura Turlejewo

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Turlejewo

Freischulzerei

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:inowrocławski
Gmina:Inowrocław (wiejska)
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność prywatna.
Park - teren pod zarządem J.S.T.

Historia

Dwór z 2. poł. XIX w.
Turlejewo to niewielka wieś leżąca w odległości 7 km na płd. od Złotnik Kujawskich. W dawnych wiekach nie istniała, a jej ziemie należały do klucza dóbr tucznieńskich. Dopiero w latach 30. XIX w. z części dóbr, tzw. wybranieckiej, utworzono folwark Turlejewo. Rząd pruski wcielił folwark do domeny w Tucznie. Jeszcze w 1. poł. XIX w. Leon Czajkowski z Tuczna wybudował tu dwór. Od wschodniej strony założono również park dworski. Podobnie jak Tuczno i Helenowo wieś była własnością rodziny Czajkowskich, a następnie Wichlińskich. W 2. poł. XIX w. wieś zwana też była „sołtystwem”. Oprócz zabudowań dworskich znajdowały się tu 3 domy, zamieszkałe przez 40 osób. Do folwarku należało 124 ha gruntów, w tym tereny torfowisk. Specjalizował się on w hodowli i tuczu bydła. W okresie międzywojennym właścicielem majątku był Richard Otton Hans Schreiber, syn Otto Augusta i Marthy Marii Elisabeth Klug, właściciel Pławina i Rycerzewka. Areał T. liczył wówczas 143 ha i w całości była to ziemia uprawna. Czysty dochód gruntowy wykazywany do urzędu skarbowego w celu wyliczenia podatku, w 1926 r. wynosił 716 talarów. Za zasługi oddane dla III Rzeszy, W 1940 r. folwark przekazano Schreiberowi w tzw. zarząd powierniczy. W czasie wojny majątek pod zarządem Schreiberów funkcjonował normalnie. W 1942 r. zmarła tu matka Richarda – Martha Marie Elisabeth z d. Klug, oficjalna właścicielka Turlejewa co najmniej od 1939 r. Wieś w czasie wojny nosiła nazwę Schulzenhof. Po wyzwoleniu Polski ziemie należące do majątku rozparcelowano, a dwór przeznaczono na cele mieszkaniowe.

Opracowanie własne na podst. dostępnych źródeł i badań terenowych.
Analiza i opis na podst. Geoportalu i map serwisu Mapster: 11771738 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 3174_Pakosch_1940.jpg
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Budynek jest po wielu remontach, na skutek których zatracił swoje cechy stylowe. Jest to budynek parterowy z poddaszem w formie mezzanina, fasadą skierowany na zachód, nakryty dwuspadowym dachem.

Park

W otoczeniu dworu znajdują się pozostałości parku, z niewieloma już okazami starodrzewu. Większość drzew została wykarczowana, a wewnątrz parku znajduje się plac wielkości boiska, na którym pasą się krowy. Oceniając po reliktach wyciętych drzew, ofiarami wycinki „padają” tu okazy pomnikowe, o obwodach ponad 300 cm.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.