Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się
Miniatura Mikułowice

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Mikułowice
Zdjęcie Marek Kujawa

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Mikułowice

Województwo:świętokrzyskie
Powiat:opatowski
Gmina:Wojciechowice
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Park:134/A/77

Stan obecny

Teren pod zarządem JST

Historia

Dwór z pocz. XX w.
Mikułowice to wieś leżąca nad bezimiennym ciekiem, który w Ćmiełowie uchodzi do rzeki Kamiennej. Znajdują się w odległości 7 km na SE od Ćmiełowa i 6 km na SW od Ożarowa. Wieś istniała już w XIV w., a kościół i parafia powstały w 1363 r. staraniem ówczesnego dziedzica Wojsława, kanonika sandomierskiego. Niegdyś parafia ta nosiła nazwę Wojciechowice, gdyż ziemia na której wznosił się kościół należała do tejże właśnie wsi. W 1827 r. w Mikułowicach było 39 domów i 242 mieszkańców. W 1885 r. Mikułowice leżące w pow. opatowskim i gminie Wojciechowice były wsią kościelną, a zarazem siedzibą parafii. We wsi znajdował się urząd gminy, gorzelnia, młyn wodny i 36 domów, w których mieszkało 301 osób. Do dworu należało 450 mórg ziemi, do włościan zaś 436 mórg.
W skład majątku wchodził folwark Ługi, liczący 317 mórg, w tym 303 morgi roli. Było tam 6 budynków drewnianych. Wieś M. łącznie z Julianowem obejmowała 1362 morgi, w tym folwark Mikułowice 1045 mórg, na co składało się 421 m. ziemi uprawnej, 30 m. łąk, 563 m. lasów i 32 morgi nieużytków. Na terenie folwarku w M. znajdowało się 20 budynków drewnianych. We wsi ponadto był wiatrak i bogate pokłady kamienia wapiennego. Do 45 gospodarstw osadników w M. należały 283 morgi ziemi, zaś w Julianowie do 15 osad - 283 morgi. W 2. poł. XIX w. właścicielem był Mieczysław Czarnecki, a od 1893 r. Bolesław Czarnecki. Około 1920 r. spłonął stary drewniany dwór, po czym niedaleko gorzelni wybudowano nowy. Po śmierci Bolesława dobra odziedziczyli jego sukcesorzy, czyli wdowa a następnie Mariusz Małkiewicz - Czarnecki, który rozdzielił majątek pomiędzy sześcioro dzieci. W 1930 r. było to 305 ha obszaru, plus Polesie Mikułowskie z ziemią o pow. 84 ha. Po 2. wojnie światowej ziemie Czarneckich zostały zabrane przez Skarb Państwa i rozparcelowane, zaś w resztówce mieszkała do 1969 r. wdowa Zofia Miśkiewicz (z d. Czarnecka). Po jej wyprowadzce do Zielonej Góry, częściowo zniszczony dwór został rozebrany (lata 70.). Park zdziczał, a lwy strzegące bramy wywieziono do Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Źródła:
Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji Opatów, art. Mateusza Czarneckiego "Nieistniejący dwór w Mikułowicach" z 20 kwietnia 2021;
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Słownik Historyczno-Geograficzny P.A.N.;
Marek Jerzy Minakowski - Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego;
Księga Adresowa Polski, 1930;
Geoportal;
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Dwór był drewniany, parterowy i nakryty wysokim, naczółkowym dachem. Wznosił się w południowej części parku i fasadą skierowany był na południe.
Układ przestrzenny zespołu całkowicie przekształcony, głównie z powodu rozbiórki dawnej zabudowy.

Park

Park dworski XVIII/XIX w. o pow. 6 ha.

Inne

Inne:
tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.