Skatalogowanych zabytków: 11333
Zarejestruj się
Miniatura Kołaczkowo
zdjęcie Viola Czyżewska 2011
Miniatura Kołaczkowo

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 53.0339, 17.7897

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Kołaczkowo

Rensdorf

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:nakielski
Gmina:Szubin
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Prywatne gospodarstwo rolne.

Historia

Dwór z poł. XIX w.
Kołaczkowo powstało przed XVI w., wzmiankowane jest w \\\"Liber Beneficiorum Archidiecezji Gnieźnieńskiej\\\" Jana Łaskiego jako wieś w parafii rynarzewskiej. Parafia otrzymywała dziesięcinę snopową z Retkowa, które wchodziło w skład parafii Brzyskorzystew. W tym czasie we wsi istniał już folwark, który należał do Rynarzewskich. Na pocz. XVII w. dziedzicem wsi był Wojciech Bronisz a później do końca tegoż wieku Smoszewscy i ich potomkowie. Na pocz. XVIII w. Katarzyna ze Smoszewskich sprzedała Kołaczkowo za 10 tys. złp. Stanisławowi Gostkowskiemu. W 1713 r. dobra te nabył Konstantyn z Gembic Gembicki, syn Pawła, hrabia na Łabiszynie. Następnie właścicielami wsi byli Chodoręscy. W 1757 r. wdowa po Sebastianie Chodoręskim, która później wyszła za Stanisława Czajkowskiego zapisała posag swoim dzieciom: Mikołajowi, Walentynowi, Katarzynie, Annie i Dorocie. Pod koniec XVIII w. dziedzicem wsi był Tadeusz Grabski, żonaty z Małgorzatą z Dąmbskich, który kupił majątek od Mikołaja Chodoręskiego. Posesorami w tym czasie była rodzina Goczkowskich. W 1813 r. Grabski ożenił się ponownie z Teklą z Ozdowskich Szawelską. Posesorem był już wówczas Józef Stablewski, żonaty z Praksedą z Dąmbskich. Wśród późniejszych właścicieli był m.in. Ksawery Polewski i żyd Szwalbe, od którego w 1906 r. majątek kupił Józef Błochowiak spod Łekna. Pod koniec XIX w. Kołaczkowo liczyło 348 mieszkańców, w tym 102 katolików i 246 ewangelików. W Kołaczkowie znajdowało się 36 domów. W 1926 r. właścicielem majątku był Niemiec Fritz Grünke. Areał liczył 342,5 ha, w tym 200 ha ziemi ornej, 100 ha łąk i pastwisk 37,5 ha lasów oraz 5 ha nieużytków. Dochód gruntowy wynosił 630 talarów. Fritz gospodarzył tu do 1945 r. Po wojnie w majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, które obecnie przekształcone jest w gospodarstwo prywatne.

Źródła:
Teki Dworzaczka
Księga Adresowa Gospodarstw Rolnych Woj. Poznańskiego 1926
Wikipedia
Prawa zastrzeżone (M.K.)

Opis

Dwór parterowy, podpiwniczony, nakryty dachem mansardowym, obecnie krytym eternitem. W szczytach mieszkania. Na skutek remontów pozbawiony cech stylowych.

Park

Pozostałości parku z XIX w. Dawny park mógł zajmować nawet kilka ha, jednakże obecnie trudno oszacować powierzchnię pozostałych rosnących tu pojedynczo lub grupkami drzew. Prawdopodobnie w jego skład wchodził duży staw znajdujący się w płn.- wschodniej części założenia. Pozostałe granice dawnego parku otoczone są polami.

Inne

Zabudowania gospodarcze z XIX i XX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.