Skatalogowanych zabytków: 11266
Zarejestruj się
Miniatura Helenowo
2009, zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura HelenowoMiniatura Helenowo

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Helenowo
zdjęcie archiwalne XIX wiecznego dworu rodziny Wichlińskich

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 52.8555, 18.1536

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Michał JakobielskiMarek KujawaQuetzalcoatl Ehecatl

Helenowo

Vorwerk Helenowo

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:inowrocławski
Gmina:Złotniki Kujawskie
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski, nr rej.: A-21/1-2 z 4.04.2000

Stan obecny

Własność prywatna.

Historia

Dwór z pocz. XX w.
Helenowo to niewielka wieś leżąca na południowy-wschód od Tuczna, w odległości 9 km na północny-zachód od centrum Inowrocławia. Wieś nie istniała w dawnych wiekach. Dopiero w 1838 r. została wydzielona jako folwark z tuczeńskich dóbr. Należała do Leona Czajkowskiego (1836-1887), od imienia którego utworzono nazwę - Leonowo. Początkowo majątkiem zarządzał Józef Czajkowski, zaś Leon osiadł w odziedziczonym Helenowie po wieloletnich studiach przyrodniczych. W 1851 r. na cześć swojej żony, Heleny Dulicz-Kolankiewicz zmienił nazwę wsi na Helenowo. Brał udział w Powstaniu Styczniowym, wraz z trzema braćmi, którzy polegli podczas jednej powstańczej bitwy. W 1870 r. majątek odziedziczył syn Leon, a dwa lata później tegoż siostra - Tekla – zamężna za Józefa Wichlińskiego. W tym czasie oprócz zabudowań folwarcznych we wsi były zaledwie 2 domy, zamieszkałe przez 22 osoby. W rękach Wichlińskich majątek pozostawał do 1939 r. Więcej o koligacjach tej zacnej i patriotycznej rodziny można znaleźć w opisie samego Tuczna.
Pod koniec XIX w. wzniesiono tu obecny dwór, nieco na południowy-wschód od starszego dworu. Do dzisiaj na terenie podwórza znajdują się ukryte w ziemi fundamenty starego budynku. W 1909 r. wieś liczyła 155 ha, a czysty dochód podawany do wyliczenia podatku gruntowego wynosił 1048 marek. W 1926 r. areał majątku nieznacznie się powiększył i liczył 184 ha, w tym 170 ha gruntów ornych. Dochód gruntowy w tymże roku wynosił 1048 talarów (3144 marek). Ostatnimi przedwojennymi właścicielami Helenowa byli Włodzimierz Wichliński wraz z żoną Zofią Ostrowską herbu Rawicz. Ich córka, Zofia Wichlińska, zmarła w 2010 r. w Poznaniu. Po 2. wojnie światowej majątek został znacjonalizowany, a jego właścicielem został Skarb Państwa Polskiego. Początkowo w dworze utworzono mieszkania, następnie posterunek Milicji Obywatelskiej. Później większość lokatorów opuściła budynek i pozostały tylko rodziny mieszkające w jego wschodniej i południowej części. Od 1985 r. jest on własnością prywatną, jednakże ostatnich lokatorów wyeksmitowano dopiero około 2010 r. Począwszy od chwili nabycia budynku, właściciele starają się przywrócić dworowi dawną świetność. W ostatnich latach udało im się także scalić założenie do pierwotnej postaci, gdyż po wojnie zespół dworski został rozparcelowany i podzielony pomiędzy różnych właścicieli.
Opracowanie własne na podst. dostępnych źródeł i badań terenowych.
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Dwór wzniesiony na planie prostokąta. Murowany z cegły i otynkowany, podpiwniczony. Piętrowy korpus jest znacznie zryzalitowany w elewacji południowej. Tam też, w płd.-zachodnim narożniku umieszczono efektowne wejście od strony ogrodu, z szerokimi schodami ujętymi półokrągłymi murkami i niewielkim, zadaszonym tarasem. Drugie wejście znajduje się w elewacji północnej, tu cofniętą część środkową budowli poprzedza parterowy arkadowy ganek, a trzecie we wschodnim szczycie budynku. Ozdobą szczytów są nieznaczne ryzality. Skrzydła są wyższe, zwieńczone trójkątnie, piętrowe z mezzaninem, kryte dwuspadowymi dachami usytuowanymi poprzecznie do osi budynku. Elewacja w części parterowej jest boniowana. Cała budowla posiada bogaty detal architektoniczny, będąc przykładem ciekawej architektury wiejskiej z przełomu XIX i XX w. na tych terenach.

(Prawa autorskie do opisów zastrzeżone. M.K.)

Park

Park z 2. poł. XIX w. Piękny, z zachowanym starodrzewem, o powierzchni 1,8 ha. Kilka okazów drzew osiągnęło tu rozmiary zbliżone do pomnikowych. Najstarsza część parku (wschodnia) jest dwustuletnia. Młodsza część parku (zachodnia) jest stuletnia.

Inne

Budynek gospodarczy - jedyny, który się zachował. Jest to obora przerobiona na chlewnię.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Z przekazów ustnych od lokatora, którego ojciec był pomocnikiem ogrodnika w tutejszym parku, wiem, że obecny Dwór był budowany dwa lata i powstał w latach 1897-1898. Jeśli jest to prawdą, obecny Dwór na dzień dzisiejszy ma 122-123 lata. Niestety w archiwach na temat Helenowa nie ma praktycznie żadnej informacji.
Rzeczą dla mnie niezrozumiałą jest, dlaczego na niemieckiej mapie z 1940 r.,(http://amzpbig.com/maps/025_TK25/3174_Pakosch_1940.jpg) dochodzi w mojej ocenie do dwóch błędów w oznaczeniach majątku Helenowo tj.: Ad 1. Na mapie niemieckiej z 1940 r., miejsce obecnego Dworu zaznaczone jest prostokątem, a nawet formą litery "L", gdy archiwalne zdjęcie lotnicze z lat 30- tych XX w., wyraźnie pokazuje obecny Dwór jako kwadratową bryłę. Ad 2. Na mapie niemieckiej z 1940 r., (miejsce prawdopodobnego Dworu rodziny Czaykowskich (podczas budowy wodociągu znaleziono potężne bardzo stare fundamenty i uderzono koparką w narożnik podziemnej budowli)) bryła posiada również formę prostokąta, litery "L", natomiast na zdjęciu lotniczym z lat 30-tych XX w., widać bryłę prostokątną lecz prostą bez zagięcia pod kątem ostrym. Takie błędy na mapie niemieckiej widzę także w oznaczeniach Tuczna. Przy założeniu, że rzeczywiście mapa ta pochodzi z 1940 r., liczba ta jest na końcu linku i domniemywam, że jest datą powstania tej mapy i cyfrowym oznaczeniem.
Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 390 cm, nr rejestru wojewódzkiego- 1166, rosnący w parku dworskim- jest najstarszym drzewem i jednym pomnikiem przyrody ożywionej w parku i miejscowości Helenowo, liczonym na ok. 250 lat. Wobec takiego wieku, musiał być zasadzony przez inną osobę niż przyrodnik Leon Izydor Czaykowski, lub być drzewem, które rozmnożyło się na tym terenie z wcześniejszego zadrzewienia, co jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ ten fakt świadczy o tym, że to miejsce nigdy nie było polem uprawnym.
Bogdan Adler2 lata temu
Zdjęcie lotnicze z lat 30-tych pokazuje dwór jako budynek na olanie litery "H" ....

Dokładnie, a mapa niemiecka z lat 40- tych pokazuje jako literę "L" i na dodatek dwóch obiektów. Oto mi właśnie chodzi, o tę rozbieżność.
Bogdan Adler2 lata temu
Cóż ? ! Fantazja twórców mapy ...
Tak, a zdawałoby się, że mapy niemieckie są bardzo dokładne.
Następną informacją są etapy zniszczenia założenia dawnego majątku oraz oszpecenie parku- drogą gminną. Jednym z pierwszych etapów było wyłączenie powierzchni w kształcie trapezu, czyli do niedawna działkę ewidencyjną o nr 19/5, 19/11, 19/7, 19/12. Na obrzeżach dawnej działki nr 19/12 rosła aleja lipowa, którą wycięto w latach powojennych. Dzisiejsza działka nr 19/13 jest początkiem zajazdu, który prowadził do Dworu i omijał zabudowania gospodarcze. Do dnia dzisiejszego na działce nr 18/1 zachowała się wysoka brzoza, która jest wizualnym wyznacznikiem łuku zajazdu. W 2015 r. udało się odzyskać następną powierzchnię dawnego majątku (wcześniejszą działkę nr 19/5), czyli obecną działkę 101/5. Jeszcze wcześniej udało się odzyskać działkę nr 19/8 będącą własnością tut. Gminy. Drugim etapem zniszczenia dawnego majątku było wydzielenie części parku na rzecz polnej drogi gminnej tj. działki 19/10 decyzją Konserwatora, który był odpowiedzialny za sprawę dachu Dworu w Rucewie oraz zakłady "Tormięs"-u. Park tą decyzją oszpecono i zmniejszono jego powierzchnię. Pod budowę drogi kosztem parku, wycięto bardzo okazałe kasztanowce. Ogólnie w parku, gdy należał do Skarbu Państwa, wycięto znaczną ilość drzew z przeznaczeniem na surowiec budowlany.
W latach 70 lub 80 użyto ładowarki czołowej fadromy Ł-34 z cukrowni Tuczno i bezpowrotnie zniszczono ślad po grodzisku wczesnośredniowiecznym w Helenowie. Nie wiem, kto jest odpowiedzialny za taką decyzję i jak to w ogóle było możliwe, aby w tak perfidny sposób zniszczyć zabytek z okresu neolitu. Z tego co mi wiadomo grodzisko w Helenowie znajdowało się w pobliżu rowu (dzisiaj nieistniejącego i zasypanego tj. działki ewidencyjnej nr 2), czyli prawdopodobnie na dzisiejszej działce ewidencyjnej nr 237, 236, 234/1, 1/91. Na dzisiejszych mapach ISOK i innych nie widać najwyższego wzniesienia terenu jak na mapie niemieckiej http://amzpbig.com/maps/025_TK25/3174_Pakosch_1940.jpg, zatem zgadzałoby się, iż jest to właśnie to miejsce rozplantowane spycharką (o rozplantowaniu grodziska mówią przekazy ustne), zaznaczone przeze mnie kolorem czerwonym na mapie niemieckiej widniejącej na jednym ze załączonych tutaj zdjęć. PS Idealnie dokładnej lokalizacji grodziska nie znam i jest to moje przypuszczenie. PPS Jaka szkoda, albowiem tut. Gmina miałaby chociaż jeden tego typu zabytek, który byłby wspaniałą atrakcją turystyczną i niezwykłym historycznym skarbem. Nadto, nie udało mi się ustalić choć jednej osoby, która wiedziałaby w którym miejscu dokładnie znajdowało się grodzisko. Szokujące jest dla mnie, iż taka informacja nie przetrwała w okolicy, nie jest zapisana i nic o tym fakcie nikomu na tych terenach nie wiadomo. Podobno informacja o grodzisku znajduje się w Poznaniu. Natomiast trafiłem na tę informację wiele lat temu w prasie lokalnej, lecz nie pamiętam jej źródła.
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 12 miesięcy temu
Kolejną informacją, o której dowiedziałem się niedawno było istnienie jeszcze w latach powojennych okazałego kasztanowca, który rósł w pobliżu wschodniej ściany obecnego Dworu. Drzewo to było pomnikiem przyrody.
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 12 miesięcy temu
Być może uda się odzyskać fotel, który był przedwojennym meblem należącym do wyposażenia obecnego Dworu. Jeśli tak, będzie to jedyny mebel, który wróci na swoje pierwotne miejsce.
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 12 miesięcy temu
Następna informacja: W latach powojennych, gdy wcześniej utworzony posterunek Milicji Obywatelskiej przestał istnieć, stworzono (informacja z przekazów ustnych od lokatorów) na terenie dawnego majątku Helenowo- Ośrodek Harcerstwa. Harcerze nocowali w przedwojennej jadalni (największy pokój w Dworze). Harcerze tutaj stacjonujący wykonali w południowo-wschodnim narożniku parku lilijkę harcerską. Kilka lat temu w Komendzie Hufca ZHP w Inowrocławiu ul. Solankowa 23 rozmawiałem ze starszym panem, który potwierdził istnienie harcówki helenowskiej i oświadczył mi, że był jednym z harcerzy, którzy przebywali i nocowali w Dworze. Niestety na tę okoliczność nie ma żadnych zdjęć.
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 12 miesięcy temu
Kolejną informacją jest istnienie napisu w hallu: "POLSKI DOM W POLSKICH RĘKACH, BOŻE DAJ NAM GO UTRZYMAĆ". Ściany hallu były ozdobione porożami zwierząt rodzimych i afrykańskich. Na środku hallu stał stół bilardowy. (informacje z opowiadań lokatorów)
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 12 miesięcy temu
W suterynach znajdowała się piwniczka na wina oraz wędzarnia o ciekawym podkowiastym systemie wędzenia dymem. A także kuchnia dworska i piec chlebowy.
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 12 miesięcy temu
Jeśli potomkowie rodziny Wichlińskich znają tę stronę i widzą jej treści, a także posiadają jakiekolwiek cenne informacje lub przedwojenne, historyczne zdjęcia- bardzo proszę o kontakt celem również uzupełniania niniejszej zakładki "Helenowo" na portalu polskiezabytki.pl Kontakt mailowy do mojej osoby to: quetzalcoatlehecatl@wp.pl (Ten post był oczywiście pierwszy, jednak po edycji jest skierowany kolejnością automatyczną jako nowy.)
Marek Kujawarok i 12 miesięcy temu
Piękna galeria zdjęć. Nawet nie wiedziałem, że "w międzyczasie" tyle tu tego doszło! Dziękuję!
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 12 miesięcy temu
Również bardzo dziękuję za wszelkie uzupełniania!
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 7 miesięcy temu
Marku, to nie jest zdjęcie archiwalne. Jest to zdjęcie powojenne, które nie ma nic wspólnego z rodziną Wichlińskich. Na tym zdjęciu nie ma Włodzimierza Wichlińskiego i jego żony, nikogo z rodziny. Ktoś wprowadził Twoją osobę w błąd, ale nie dziwię się, albowiem sam słyszałem mnóstwo fantastycznych opowieści np. o wywłaszczeniu pewnej rodziny zamieszkującej Helenowo przez króla pruskiego z gospodarstwa 1000 ha... Wracając do zdjęcia- w prawym dolnym rogu widać już uszkodzenie muru, na pierwszym gzymsie- zaznacza się porastający mech. Są to zapewne lata 50- te. Także, osoby na zdjęciu nie mają nic wspólnego z historią znamienitego, szlacheckiego rodu Wichlińskich. Jest to zdjęcie dokumentujące zaślubiny młodej pary, prawdopodobnie wywodzącej się od powojennych lokatorów zamieszkałych w dworze lub okolicznej ludności po nacjonalizacji majątku Helenowo. Jednakże miłą i ciekawą sprawą jest fakt, że takowe zdjęcie istnieje, na podstawie którego będzie można odtworzyć stolarkę wejścia (gdy mój ojciec kupił dwór od tut. gminy, nie było już drzwi, okien i również stolarki widocznej na tym zdjęciu, czyli od wejścia frontowego, krużganku). Obiekt był totalnie zniszczony i zdewastowany. W dworze nie zostało nic. Zniszczenia dotyczą także budynków gospodarczych, które rozebrano na materiały budowlane. Z cegieł wybudowano pobliskie domy, które swoim wyglądem i rozmieszczeniem kompletnie zakłóciły wygląd przestrzenny dawnego majątku.
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 7 miesięcy temu
Drogi Marku, bardzo proszę Administrację o zamianę zdjęć, czyli przeniesienie zdjęcia z lat 50- tych do ogólnego albumu, natomiast do rubryki "archiwalnej" zamieszczenie zdjęcia Zofii i Włodzimierza Wichlińskich lub zdjęcia dworu "z lotu ptaka". Jednocześnie nadmieniam, że zdjęcie "z lotu ptaka" powtarza się dwukrotnie. Zamieściłem zdjęcie "z lotu ptaka" ponownie, celem uzupełnienia rubryki "archiwalnej". Uważam, że w rubryce archiwalnej powinno być tylko i wyłącznie zdjęcie dotyczące Rodu Wichlińskich. Natomiast zdjęcie z okoliczną ludnością z lat 50-tych umieszczone w rubryce archiwalnej, nie jest bezcennym zdjęciem i nie ma nic wspólnego z historią rodziny Wichlińskich.
Marek Kujawarok i 7 miesięcy temu
Wrzuciłem to zdjęcie głównie ze wzgl. na architekturę, choć niestety w znacznej mierze zasłaniają ją ludzie. Te oryginalne okna faktycznie były ładne... A dublujące się zdjęcie oczywiście usuniemy...
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 7 miesięcy temu
Zdjęcie przedstawia młodą sympatyczną parę w dniu ślubu, trzymającą bukiet kwiatów. Jest to uroczystość weselna prawdopodobnie zorganizowana po udostępnieniu dużych pokoi i salonu w obiekcie. Jednakże nie jest to rodzina Wichlińskich, ponieważ są to zdecydowanie lata powojenne. Czy wiesz Marku czyje jest to zdjęcie, jakiej rodziny? Przede wszystkim w rubryce "archiwalnej", powinno widnieć zdjęcie rodziny Wichlińskich.
Marek Kujawarok i 7 miesięcy temu
Mógłbyś cierpliwie poczekać do wieczora? Poza tym odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w komentarzach.
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 7 miesięcy temu
Tutaj czas nie ma znaczenia, tylko fakty. PS Takich zdjęć w Helenowie było dużo: mieszkających rodzin w dworze, dzieci, okolicznych mieszkańców i różnych osób (uroczystości weselne, zabawy taneczne, sylwestrowe itp. odbywające się za czasów PRL-u.) PPS Zdjęcia tego typu nie mają nic wspólnego z rodziną Wichlińskich.
Marek Kujawarok i 7 miesięcy temu
Zasadniczo opis dot. dworu, a nie "rodziny Wichlińskich". Cierpliwości... .
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 7 miesięcy temu
Historycznie rodzina Wichlińskich związana była z dworem. Historie różnych rodzin powinny być umieszczane na prywatnych stronach internetowych. Ta strona dotyczy Rodu Wichlińskich. na tej zakładce tylko i wyłącznie powinny być zdjęcia rodziny Wichlińskich. Pozdrawiam Marku
Marek Kujawarok i 7 miesięcy temu
A to ciekawa teoria... "Tylko i wyłącznie"? A lata powojenne to już nie "historia"? Mam usunąć setki zdjęć zrobionych po wojnie, nieistniejących dworów i pałaców - zburzonych w latach 70. i 80. bo nie są "archiwalne"? I jeszcze jedno. Ludzie związani z majątkiem to nie tylko Wichlińscy. PRAWIE CAŁA rodzina z zamieszczonego zdjęcia pracowała w Helenowie i Tucznie. Zdaje się, że już o tym pisałem... Nie mówiąc o tym, że walczyli w wojnach i powstaniu wielkopolskim, i byli równie wielkimi patriotami co dziedzice.
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 7 miesięcy temu
Ad 1. Oczywiście, że tylko i wyłącznie, ponieważ zdjęcie archiwalne Wichlińskich jest tutaj widoczne. Chociażby przez sam szacunek, miejsce na zdjęcie archiwalne powinno być zarezerwowane na portret Wichlińskich. Ad 2. Historie tworzą ludzie i zdarzenia, jednak zdarzenie ślubu nie jest zdarzeniem historycznym związanym z tut. rodziną Czaykowskich lub Wichlińskich. Jest to historia jak każda inna, o małej wartości kulturowej czy znaczeniowej. Ad 3. Zatem, może pod zakładką Tuczna załączmy zdjęcia wszystkich mieszkańców niezwiązanych z majątkiem Tuczno? Czy nie będzie to już bałagan? Ad 4. Dziwi mnie fakt umieszczania zdjęcia zupełnie innej rodziny, jak rodziny rodowo niezwiązanej z miejscowością od pokoleń, nie mającą nadanych praw ziemskich przez króla, bez herbu etc. Ale nie chodzi o pochodzenie! Sama polska szlachta głosiła, że szlachetności nie nabywa się majątkami, lecz ma się ją w swoim wnętrzu. Ad 5. Nie znam innych tut. patriotów jak osoby, które zginęły podczas "Makabrycznej nocy". Nie znam innych patriotów na tych terenach, którzy odbiliby te osoby lub pomścili. Zatem proszę o podanie źródła innych patriotów z Tuczna czy Helenowa. Wiem, że byli patrioci w Złotnikach i innych okolicznych miejscowościach, ale były to osoby z tożsamością historyczną, świadomością polskich korzeni etc., wywodzące się z zamożniejszych rodzin (w głównej mierze oczywiście). PS Tak, znane są mi miejscowości na portalu, w których każde zdjęcie jest cenne, w których nie ma zdjęcia, albo jest powojenne. Jednak tutaj jest inny przypadek, tzn. jest typowe zdjęcie archiwalne i to dwa- przedwojenne. Pozdrawiam Marku
Marek Kujawarok i 7 miesięcy temu
Masz dzisiaj zły dzień Aronie? Prosiłem o trochę cierpliwości, ale TY musisz wykazać się swą niezwykłą elokwencją, aby udowodnić, że me zdjęcie nie jest archiwalnym zdjęciem dworu w Helenowie. Otóż jest i nic na to nie poradzimy.
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 7 miesięcy temu
Kto tu jest uparty Marku :-) Czy zaproszenie na kawę jest aktualne? :-)
Marek Kujawarok i 7 miesięcy temu
Ja nie mam fizycznej możliwości aby przełożyć te zdjęcia i też muszę cierpliwie czekać, aż zrobi to administrator. Czy ta informacja Cię satysfakcjonuje?
Marek Kujawarok i 7 miesięcy temu
Nic innego nie robię, tylko siedzę przed włączoną stroną i z utęsknieniem wciskam co chwilę klawisz F5...
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 7 miesięcy temu
No to kawa ostygnie jak ciągle odświeżasz stronę ;-). PS Zrobisz jak uważasz, ja wyraziłem tylko swoje zdanie. Nie wszyscy mogą się z nim zgadzać, dla mnie ważne są moje odczucia i będę im wierny. Nigdy nie chcę nikogo urazić. Dobrego wieczoru Marku
Marek Kujawarok i 7 miesięcy temu
No właśnie mówię, że nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Prośbę o zamianę zdjęć wysłałem od razu po Twoim wpisie. Pozdrawiam!
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 7 miesięcy temu
Tak, wiem, dziękuję. PS Inna rzecz, (takie moje przemyślanie, które chciałem już kiedyś napisać, ale dzisiaj jest okazja, w sumie to kiedyś dzwoniłem). Zobacz: Jak wchodzi się na Youtube, to są tam reklamy. Lub na inne strony, wszędzie są reklamy. A tutaj jest tyle miejsca po lewej stronie i prawej na kremowym kolorze strony- na reklamy... Portal ten ma taktowanie na pierwszym miejscu. Gdy będziecie rozbudowywać stronę to o tym pomyślcie, środki z reklam to wiadomo dobra rzecz na rozwój portalu. Tak sobie pozwolę zaznaczyć, oczywiście w dobrej wierze. Pzdr
Marek Kujawarok i 7 miesięcy temu
Opowiem Ci o tym, jak się spotkamy. Uogólniając problem - szukamy dobrej i taniej firmy programistycznej. Co do zamiany zdjęć, jest już 22.27, a nic się nie dzieje. Najwyraźniej nasz administrator się "nie wyrobił". No trudno, zrobi to jutro. Ja idę na kolację... Pozdrawiam!
Marek Kujawarok i 7 miesięcy temu
Najpóźniej za kilka dni będę odwoził materiały Millerom, wówczas zajrzę do Ciebie. Uprzedzę.
Quetzalcoatl Ehecatlrok i 7 miesięcy temu
Dobrze, dobrze, nie ma problemu. Mój nr masz Marku, także jak zdarzy się okazja, to proszę śmiało dzwoń. Pzdr
Quetzalcoatl Ehecatl2 miesiące temu
Reportaż Pani Żanety Walentyn z Polskiego Radia PiK pt. "Spuścizna", wyemitowany 21.06.2021 r., dotyczący dworów w Helenowie i Leszczach (ich historii, chwili obecnej, mieszkańców, etc.).

https://www.radiopik.pl/87,297,spuscizna