Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się

Wyszukiwanie zabytków

Znaleziono obiektów: 339

Wszystkie wyniki wyszukiwania na mapie

gm. Ćmielów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
gm. Miedziana Góra, pow. kielecki, świętokrzyskie
(ros. Далеховице (1915)) gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Dwór przypuszczalnie wznosił się we wschodniej części zespołu i fasadą skierowany był na zachód. Są tu zaznaczone (Geoportal) zarysy budynku i obok niego zarysy drugiego budynku - prawdopodobnie oficyny. Ruiny dworu wraz z parkiem stanowią pole w ewidencji gruntów, na dz. ewidencyjnej nr 295/1. więcej »
gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Budynek piętrowy z ryzalitami bocznymi i portykiem na filarach. więcej »
gm. Czarnocin, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Zespół dworski w Dębianach zlokalizowany był w północno-środkowej części wsi. Dwór wznosił się pośrodku parku i fasadą skierowany był na południe. Obecnie tę część zespołu dworskiego / parku zajmują trzy duże stawy. więcej »
gm. Działoszyce, pow. pińczowski, świętokrzyskie
Dwór wzniesiony na rzucie litery "L". Dookoła zarośnięty drzewami, na podst. mapy sat. trudno ocenić, od której strony znajdowała się fasada. więcej »
gm. Morawica, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Bejsce, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Kluczewsko, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Dwór wzniesiony pośrodku parku, parterowo-piętrowy, fasadą skierowany na S/SW, prawdopodobnie przebudowany. Niegdyś nakryty dwuspadowymi dachami, z ryzalitem we wschodniej, wyższej części. więcej »
gm. Morawica, pow. kielecki, świętokrzyskie
gm. Raków, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budynek w ruinie. więcej »
gm. Skalbmierz, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Fałków, pow. konecki, świętokrzyskie
Zespół ruin : - fundamentów i resztek przyziemia zespołu dworskiego o char. obronnym .... Poważniejszych prac wykopaliskowych i badawczych obiektu – nigdy nie wykonywano. więcej »
gm. Dwikozy, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
Dwór drewniany, parterowo-piętrowy, wzniesiony na rzucie prostokąta z wysuniętą częścią prostopadłą z prawej str. fasady, nakryty dachami dwuspadowymi z użytkowym poddaszem. Część poprzeczna piętrowa z poddaszem. więcej »
gm. Gowarczów, pow. konecki, świętokrzyskie
gm. Wojciechowice, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Obrazów, pow. sandomierski, świętokrzyskie
Dwór klasycystyczny. Budynek parterowy, nakryty dwuspadowym dachem, z portykiem kolumnowym małego porządku dźwigającym balkon. Układ przestrzenny zespołu dworskiego jest zniekształcony, a jego zabudowania gospodarcze wyburzone, zupełnie inny jest też przebieg głównych dróg. więcej »
gm. Gnojno, pow. buski, świętokrzyskie
Budynek renesansowy z elementami klasycystycznymi. więcej »
gm. Baćkowice, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Bogoria, pow. staszowski, świętokrzyskie
Dwór parterowy i nakryty dwuspadowym dachem, fasadą skierowany na południe z lekkim odchyleniem zachodnim, z piętrowym, trójosiowym ryzalitem pośrodku, zwieńczonym trójkątnie. Analogiczna wystawka znajduje się w elewacji tylnej. Na osi wejścia głównego znajduje się duży, okrągły podjazd. więcej »
gm. Klimontów, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Michałów, pow. pińczowski, świętokrzyskie
gm. Szydłów, pow. staszowski, świętokrzyskie
Budynek późnobarokowy, wzniesiony na rzucie krzyża greckiego, z centralną dwukondygnacjową, ośmioboczną wieżą. Całość otoczona murem z basztami, a w obrębie murów po stronie wschodniej i zachodniej pałacu znajdują się dwa niewielkie wolno stojące pawilony. Legenda podaje, że pałac służył niegdyś jak... więcej »
gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
W miejscu dworu wznosi się budynek skierowany fasadą prawdopodobnie w stronę drogi, czyli na NW. Stan zachowania substancji zabytkowej (piwnice, fundamenty) nieznany - wymagane dalsze badania terenowe. Układ przestrzenny zespołu całkowicie przekształcony, zabudowania gospodarcze wyburzone, zmienio... więcej »
gm. Imielno, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
gm. Krasocin, pow. włoszczowski, świętokrzyskie
gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie
W miejscu dawnego dworu- na płd. od parku - widzimy na mapie sat. budynek, prawdopodobnie współczesny. W celu dokonania opisu niezbędne są dalsze badania terenowe. więcej »
gm. Wiślica, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Sadowie, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Samborzec, pow. sandomierski, świętokrzyskie
Dwór wznosił się w północnej części parku, dalej na północ aż do rzeki rozciągało się podwórze gospodarcze, obecnie w znacznej mierze zarośnięte samosiewami drzew liściastych. Symetryczną fasadą z wejściem pośrodku skierowany na S/SE, wyjście północne na N/NW (w kierunku rzeki). więcej »
gm. Opatów, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Ożarów, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Samborzec, pow. sandomierski, świętokrzyskie
gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Dwór późnoklasycystyczny. Budynek wzniesiony na rzucie odwróconej litery "C", przy czym wysunięte od str. zachodniej skrzydła są nierówne - południowe wysunięte jest bardziej. Jest parterowy, nakryty dwuspadowymi dachami na wszystkich częściach, w fasadzie (skierowanej na płn. z lekkim odchyleniem w... więcej »
gm. Wojciechowice, pow. opatowski, świętokrzyskie
gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Dwór wznosi się w pobliżu lokalizacji obecnego kościoła. Jest parterowy, nakryty dwuspadowym dachem i poprzedzony gankiem, nad którym góruje skromna jednoosiowa wystawka. więcej »
gm. Stopnica, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Nowa Słupia, pow. kielecki, świętokrzyskie
Budynek w ruinie. więcej »
gm. Wiślica, pow. buski, świętokrzyskie
gm. Wojciechowice, pow. opatowski, świętokrzyskie
Budynek wzniesiony na planie prostokąta w dł. osi zbliżonej do N-S, piętrowy, nakryty łagodnym dachem dwuspadowym. więcej »
gm. Opatowiec, pow. kazimierski, świętokrzyskie
gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie
Zespół dworski w Karsznicy (folwark) znajdował się po południowej stronie drogi dzielącej wieś. Jego układ przestrzenny został całkowicie zniekształcony i na podstawie samych map archiwalnych trudno zdefiniować, który ze stojących tu budynków może być dawnym dworem. Niezbędne dalsze badania terenowe... więcej »
gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, świętokrzyskie
Kielce, świętokrzyskie
Dwór z 1853 r. więcej »
Kielce, świętokrzyskie
Dwór z XIX w. więcej »
Kielce, świętokrzyskie
Dwór z 2 poł. XVIII w. więcej »
Kielce, świętokrzyskie
Pałac z XIX w. więcej »
Kielce, świętokrzyskie
Pałac z 1880 r. więcej »