Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Glinki
2013, zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura GlinkiMiniatura Glinki

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Glinki

Neu Glinke

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:bydgoski
Gmina:Koronowo
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność AWRSP w dzierżawie.

Historia

Dwór z 1880 r.
Wieś została założona przez władze pruskie na początku XIX w., po III rozbiorze Polski. Pierwotnie były to dobra królewskie podlegające pod kasztelanię jasiniecką. Początkowo było tu siedem zagród. Osadnictwo na prawie niemieckim odbyło się w latach 1810-1820. Najwięcej ziemi, bo 140 ha przypadło sołtysowi. Pierwszym sołtysem był Walter Reeder. W 1848 r. zakończono trwające od 1832 r. prace nad podziałem pastwisk, dokonano komasacji gruntów poszczególnych gospodarstw, wytyczono drogi oraz grunt pod szkołę i kuźnię wiejską. W 1880 r. wzniesiono obecny dworek - nową siedzibę dla sołtysa. Ostatnim właścicielem tego gospodarstwa był Otton Schlieter. Był on także fundatorem OSP, budynku i sikawki ręcznej. W 1926 r. majątek pod jego zarządem liczył 223,7 ha, w tym 210 ha ziem uprawnych i przynosił dochód gruntowy w wysokości 637 talarów. Syn Ottona, Walter, w latach 1940-41 zafundował straży motopompę. W czasie okupacji Niemiec Steinke, nauczyciel, założył we wsi elektryczność. W latach wojny nazwę wsi zniemczono na Neuglinke. W 1945 r. Niemcy musieli opuścić wieś przed nadciągającymi Rosjanami. Po wojnie dobra Schlieterów zostały znacjonalizowane, a w majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Dwór w latach 50. XX w. został przebudowany. Później mieściły się tu biura i mieszkania. Obecnie opuszczony.

Opis

Budynek parterowy, nakryty dachem dwuspadowym mieszczącym użytkowe poddasze i mieszkania w szczytach. Siedmioosiową fasadą zwrócony był w stronę nieistniejącego ogrodu. Nad wejściem umieszczono tu daszek nad którym wznosi się facjatka zwieńczona falistym szczytem. Przeciwna elewacja, od strony podwórza gospodarczego również jest siedmioosiowa, posiada wejście zwieńczone identycznym szczytem tyle, że umieszczone niesymetrycznie. Obok wejścia do dworu znajduje się tu wejście do piwnic. Stan techniczny całości - zły. Wymaga pilnego remontu.

Park

Pozostałości parku z XIX w. Rozciągają się na dość znacznym obszarze i są urozmaicone dużym stawem obok którego rośnie niewielkie zgrupowanie starodrzewu (ok. 0,2 ha). Rosną tu także pojedyncze okazy starych drzew, np obok dworu, czy drogi dojazdowej.

Inne

Zabudowania gospodarcze, głównie z XX w.
Zabytkowa zabudowa wsi z przełomu XIX i XX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.