Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Dobieszewo
2012, zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura Dobieszewo

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Dobieszewo

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:nakielski
Gmina:Kcynia
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski z 2 poł. XIX w., nr rej.: A/354/1-3 z 15.03.1993

Stan obecny

Mieszkania. Własność Urzędu Miasta i Gminy w Kcyni.

Historia

Dwór z 1. poł. XIX w., przebudowany w 1881 r.
W XIX w. właścicielem majątku był Franciszek Karłowski herbu Prawdzic, syn Łukasza Karłowskiego i Marianny Wiesiołowskiej. Jego żoną była Pamilla Wirginia Pulcheria Radzimińska h. Lubicz. Ich synami byli Stanisław Witold i Władysław, którzy zarządzali majątkiem. W pocz.. XIX w. wybudowano tu (prawdopodobnie dla Karłowskich) istniejący dwór, a także murowaną oficynę. Dwór ok. 1880 r. został odnowiony i powiększony. Kolejnym właścicielem była Jadwiga Radzimińska, a następnie Stanisław Goliński (ok. 1926 r.). W okresie do 1939 r. współ-, lub właścicielkami majątku były prawdopodobnie mieszkające w Belgii siostry Izabella, Maria i Stanisława Karłowskie. Po wojnie majątek stał się własnością Skarbu Państwa Polskiego.

Opis

Dwór późnoklasycystyczny. Budynek parterowy, wcześniej z facjatką i piętrem na poddaszu. Jego fasadę zdobi wydatny, piętrowy ryzalit zwieńczony trójkątnie oraz lizeny przechodzące w sterczyny.

Park

Park krajobrazowy z XIX w. założony równocześnie z budową dworu, o pow. zaledwie 0,7ha. Do dziś zachował się tu ślad po dawnym stawie, wokół którego rosną wiekowe olchy. W dobrym stanie zachowały się zabytkowe aleje - wiązowa oraz grabowa łącząca dwór z murowaną figurą Niepokalanej N.M.P, wybudowaną w latach 30-tych XX w. Na szczególną uwagę zasługują rosnące tu pomniki przyrody: lipa drobnolistna o obw. w pierśnicy 400cm oraz dąb szypułkowy o obw. 360cm. Poza tym parkowy drzewostan stanowią topole czarne i szare, kasztanowce, klony jawory, jesiony wyniosłe oraz świerki, w tym wiele okazów zbliżających się do wymiarów pomnikowych.

Inne

Gorzelnia.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.